Preskočiť na obsah

Zmiernenie a zvládanie stresu pomocou umení Taoistického Tai Chi™

Stres nám môže dodať energiu na splnenie krátkodobých výziev. Avšak udržiavanie dlhodobého stresu v našich mysliach a telách môže mať negatívny vplyv na všetky aspekty nášho bytia.

Našťastie, výskum a neoficiálne dôkazy ukazujú, že Tai Chi pomáha ľuďom zvládať a zmierňovať stres zdravým spôsobom. Vďaka cvičeniu Taoistického Tai Chi™ ľudia zistia, že sú psychicky aj fyzicky zrelaxovaní, zatiaľ čo sa cítia silnejší a viac uzemnení. Zvyšuje energiu a zároveň má meditačnú kvalitu, ktorá upokojuje a stišuje myseľ, prináša sústredenie a jasnosť. Fyzické vedľajšie účinky sa zmenšujú a praktikujúci si užívajú pocit pohody.

Stres ovplyvňuje každého iným spôsobom. Možno sa cítite ustarostení, uťahaní, preťažení alebo bojujete so sústredením alebo neustálymi myšlienkami a nespavosťou. Môžete mať pocit, že ste stále v režime „bojuj alebo uteč“. Niekedy sa stres prejavuje fyzicky prostredníctvom bolenia hlavy, žalúdočných problémov alebo častým ochorením. Stres určite ovplyvňuje užívanie si života.

Naopak spojenie, ktoré pochádza od ľudí, ktorí spoločne v harmónii a v tichosti praktikujúcich umenia Taoistického Tai Chi prináša pokojnú radosť.

Úzkosť a depresia

Postraumatický stresový syndróm

Vyskúšajte umenia Taoistického Ta Chi

Znížte stres pomocou umení Taoistického Tai Chi™

Niekoľko cvičiacich hovorí o tom, ako im umenia Taoistického Tai Chi pomohli znížiť chronický stres alebo lepšie zvládať náročné životné situácie.

Nájdite si skupinu ešte dnes

 

Výskum: Stres a Tai Chi

Ľudia praktikujúci Tai Chi vyjadrujú obnovené vnímanie starostí a neustáleho stresu.
  • V pilotnej štúdii zdravotníckych pracovníkov vo vysoko stresových pozíciách, všetci účastníci hovorili o pozitívnom vplyv na ich vnímanú úroveň stresu po vyskúšaní Tai Chi.
  • Účastníci uviedli, že sa v práci cítia viac uvoľnení, pokojnejší, menej vystresovaní a viac uzemnení.

Marshall, D., Donohue, G., Morrissey, J., and Power, B. (2018). Evaluation of a Tai Chi intervention to promote well-being in healthcare staff: A pilot study. Religions 9(35)

Tai Chi významne znižuje stres u zdravých dospelých jedincov a pacientov s chronickými ochoreniami.
  • Tai Chi bolo pozitívne spojené so zlepšením úrovne stresu u zdravých dospelých, pacientov s problémami s HIV a so staršími čínskymi pacientmi s rizikovými faktormi kardiovaskulárneho chorenia.
  • Táto štúdia zistila nie len to, že Tai Chi bolo efektívne pri znižovaní úrovne stresu nielen u zdravých dospelých a pacientov s chronickými ochoreniami, ale taktiež sa ukázalo, že prispelo k zníženiu úzkosti a depresie a viedlo k zlepšeniu nálady a sebaúcty.

Wang, CC., Bannuru, R., Ramel, J. et. al. (2010). Tai Chi on psychological well-being: systematic review and meta-analysis. BMC Complimentary Medicine and Therapies 10. 

Tai Chi má priaznivé účinky na stres a psychickú pohodu.
  • Cvičenie Tai Chi bolo predstavené rôznym ľuďom, ktorí zažili zlepšenie úrovne stresu a schopnosti riadenia ako aj ďalšie mieru psychickej pohody pri depresiách a úzkosti.
  • Autori, optimistickí naladení čo sa týka výsledkov a potenciálu Tai Chi, požadujú rozsiahlejší a dôkladnejší výskum.

Wang, F., Lee, E-KO., Wu, T., et. al. (2014). The effects of tai chi on depression, anxiety, and psychological well-being: a systematic review and meta-analysis.605–617.

Tai Chi je všeobecne odporúčaná metóda na zníženie stresu.
  • Mnoho zdravotníckych organizácií uznáva výhody Tai Chi pre zníženie stresu, úzkosti a depresie. Zmienky o pozitívnych účinkoch Tai Chi na stres a zvládanie stresu, sú zdôrazňované na viacerých stránkach ako napríklad Healthline, the Mayo Clinic a Harvard Health.

Čo cvičiaci hovoria o zmiernení stresu s pomocou umení Taoistického Tai Chi™?

Keď som prvý-krát začal cvičiť Taoistické Tai Chi™ vo veku 28 rokov, bol som na konci rozpadávajúceho sa vzťahu. Stále sme žili spolu ale už sme spolu iba bojovali. Nebolo vtedy neobvyklé, že som prichádzal na hodiny práve po hádkach so slzami na krajíčku.

Po hodine a pol robenia toho, čo vyzeralo akoby tiché nič s 15 ďalšími ľuďmi som bol užasnutý, keď som sa opäť cítil ako normálna ľudská bytosť. To ma presvedčilo, aby som znovu chodil cvičiť!

Potom, s očami otvorenými pomocou cvičenia, som bol schopný urobiť potrebné zmeny aby sa začalo toto neustále prehlbujúce sa hľadanie uzdravenia a rovnováhy.

– Scott, Victoria, Kanada

Cvičenie Taoistického Tai Chi™ stíšilo moju myseľ….

– Bobbie, St Catharines, Kanada

Môj pracovný život veterinára v malom meste bol veľmi zaneprázdnený a intenzívne stresujúci. Syndróm vyhorenia a samovraždy sú v našej profesii dobre známe.

Už z mojej prvej hodiny umení Taoistického Tai Chi™ pred 25 rokmi som cítil výhody upokojenia a spoločného pohybu v tichosti. Umenia Taoistického Tai Chi™ majú zásluhu na záchrane môjho života a umožnili mi naďalej slúžiť ľuďom a zvieratám v našej komunite.

– Jim, Southern Interior, Kanada

Cvičenie Taoistického Tai Chi™ mi poskytlo cenné a hodnotné zručnosti pri zvládaní stresu a úzkosti. Naučilo ma to okamžite rozpoznať, kedy sa stres zvyšuje. S týmto vedomím dokážem prekonať a kontrolovať úzkosť ešte predtým ako sa ma zmocní, čo vedie k pokojnému, viac vyvážanému a príjemnejšiemu prístupu k životu.

– Wendy, Haida Gwaii, Kanada

Ako úradník v prvej línii, zaoberajúci sa zákazníckym servisom, som niekedy čelil náročným situáciám. Krátko po tom, čo som začal cvičiť Taoistické Tai Chi™ som si všimol pokoj, ktorý som prinášal do týchto potenciálne stresujúcich stretnutí. Zdalo sa taktiež, že môj pokoj pomohol rozptýliť hnev zákazníka ohľadom jeho problému, čo často viedlo k oveľa pozitívnejšiemu výsledku.

– Debbie, Sooke, Kanada

Kvôli udalostiam v mojom živote som za posledné dva roky zažil strach a stres na takej úrovni, akú som si nikdy ani nevedel predstaviť. Cvičenie Taoistického Tai Chi™ mi dalo dar nájdenia a znovuobjavenia rovnováhy, sústredenia a úľavy. Uprostred strachu som sa vypol – cvičenie Taoistického Tai Chi™ pozdvihlo môjho ducha a otvorilo moje srdce. Som veľmi vďačný.

– Gill, West Vancouver, Kanada

Prax pomáhania druhým v Taoistickom Tai Chi™ skutočne prospela mojej úrovni stresu. Už pri príchode na hodinu a pripravovaní čaju alebo premiestňovaní nábytku pri príprave priestoru na cvičeniu sa cítim uvoľnenejšie, šťastnejšie a viac prepojená. Som veľmi vďačná za tieto umenia.

 – Felicity, Sunshine Coast, Kanada

Cvičenie Taoistického Tai Chi™ skutočne zmenilo môj život. Teraz som omnoho pokojnejšia a necítim toľko veľa stresu ako som zvykla cítiť niekedy. Som viac schopná zbaviť sa starostí a menších stresov. Hurá!

– Mary, Vancouver, Kanada

Vždy som považoval fyzické cvičenie Taoistického Tai Chi™ za veľmi nápomocné pri upokojení, hľadaní rovnováhy a vyrovnávaní sa s ADD (porucha pozornosti) a úzkosťou. Nedávno som sa počas veľmi ťažkého obdobia sám prekvapil tým, aký som zostal pokojný, uzemnený a veselý.

Prisudzujem to svojmu tréningu umení Taoistického Tai Chi™. Schopnosť vysporiadať sa a prijať zmenu a neistotu, byť schopný nechať ísť veci, ktoré nemôžem ovplyvniť, aby som sa mohol sústrediť na veci, ktoré ovplyvniť môžem a byť láskavý, podporný, nápomocný a rešpektujúci k ostatným – to všetko sa stalo kľúčovými časťami toho, kto som, vecí, ktoré denne praktikujem.

– Tom, Tsawwassen, Kanada

Som osobnosť typu „A“ a cvičenie Taoistického Tai Chi™  ma definitívne upokojilo. Všimla si to takmer okamžite moja žena a blízki príbuzní.

– Dave, Winnipeg, Kanada

Niekedy vnímané požiadavky sveta zanechávajú osoby osamotené, snažiace sa sami splniť všetky úlohy alebo sú obmedzované a cítia len tlak, alebo oboje.

Pri cvičení Taoistického Tai Chi™  sa cítim pokojná. Je to spôsob ako otvoriť vedomie zvnútra a zvonka, pozorovať rovnováhu a kultivovať silu v relaxácii. Výhody sa prejavujú na fyzickej, mentálnej aj emocionálnej úrovni.

– Monica, Campbell River, Kanada

Ako pomáha cvičenie umení Taoistického Tai Chi™ ?

Umenia Taoistického Tai Chi™ sú cesta transformácie, ktorá má silné a pozitívne následky pre naše zdravie. Táto forma meditácie v pohybe hlboko ovplyvňuje nervový systém a mozog, znižuje úzkosť, odľahčuje ducha, upokojuje a čistí myseľ.

Umenia Taoistického Tai Chi™ zahŕňajú celú škálu pohybov s hlbokým rozťahovaním a nepretržitým otáčaním chrbtice. Cvičia celú fyziológiu vrátane svalového, kostrového a obehového systému, ako aj šliach, kĺbov, spojivového tkaniva a orgánov. Tento celotelový prístup výrazne uvoľňuje a zvyšuje silu, pružnosť a odolnosť bez ohľadu na náš stav.

Buďte uvoľnení – buďte energickí – buďte pokojní

Nájdite si skupinu ešte dnes

Cookie Control Icon