Preskočiť na obsah Cookie Control Icon

Taoizmus

V taoistickej tradícii závisí blaho človeka od harmónie tela, mysle a ducha. Taoistický tréning integruje všetky tieto aspekty vedúce k transformácii celej osoby. Učenie hovorí, že všetci sme sa narodili s iskrou dobra, niekedy označovanou ako naša pôvodná prirodzenosť. Tým, že sa učíme a praktizujeme taoistické umenie, môžeme prejsť cestu, ktorá vedie späť k tejto pôvodnej prirodzenosti, stavu prirodzeného zdravia, pokojnosti a jasnosti mysle a duchu harmónie a súcitu so svetom a všetkým okolo nás.

Taoistické umenia zahŕňajú bohatú paletu praktík, ktoré boli predávané stáročiami. Všetko možno chápať ako rôzne formy meditácie. Niektoré sa zameriavajú na „pohyb v pokoji“, ktorý zahŕňa chôdzu, pozície v stoji, sede a ľahu. Iné sa zameriavajú na „pokoj v pohybe“ a zahŕňa Tai Chi, chanting, obrady a mnoho ďalších súvisiacich praktík.

Taoizmus učí, že akákoľvek činnosť sa môže stať formou meditácie, ak sa robí so správnym zámerom. Zahŕňa aj učenia, ktoré nám pomáhajú „skrotiť naše srdcia“ a rozvíjať pokoj, súcit a znížiť sebestrednosť v praxi v každodennom živote. V našej organizácii sa to prejavuje v dobrovoľníctve a službe ostatným, ktoré sú prítomné vo všetkom, čo robíme.

Taoizmus je tradíciou, ktorá má históriu otvorenosti voči múdrosti z rôznych zdrojov. V súlade s tým Fung Loy Kok pozoruje a integruje vyučovanie troch vierovyznaní Číny: konfucianizmus, budhizmus a taoizmus. Taoisti tiež pochádzajú zo širokého spektra smerov, kultúr a systémov viery. Všetci sú vítaní zúčastniť sa na akejkoľvek časti tréningu podľa vlastného výberu.

Viac o taoizme

Pohyby Tao

Tento farebný dokument skúma tradičné taoistické praktiky, ktoré učí Fung Loy Kok. Predstavuje tri podstaty taoistického tréningu: dobré skutky, rituály a obrady a umenie internej premeny tela a mysle. Opisuje aj to, ako sa praktizujú v modernom svete praktizujúcimi zo všetkých oblastí života.

Chanting (spievanie)

Texty na Chanting:

Bo Hui Jaan
Daai Bei Jau
Goon Yam Gau Foo Ging

Videá:

Chrámy a svätyne

Fung Loy Kok založilo chrámy a svätyne na miestach po celom svete. Každý z nich je venovaný jednej alebo viacerým božstvám a každoročne hostí festivaly a obrady. Praktizujúci taoisti aj ostatní ľudia sú vítaní, aby ich navštívili, čí vzdali úctu, alebo jednoducho si užívali pokojnú a živú atmosféru.

Viac o chrámoch a svätyniach

Osem cností

Osem cností pochádza z konfuciánskej tradície, ktorá nás učí, ako kultivovať našu ľudskosť prostredníctvom harmonických vzťahov s ostatnými a účasti v spoločenstve. Cnosti pomáha skrotiť srdce, kultivovať pôvodnú prirodzenosť, poskytuje cestu k osvieteniu a napomáha pri všetkých aktivitách Fung Loy Kok.

Kniha Osem cností obsahuje originálny čínsky text, ako aj preklad. *

Je k dispozícii na stiahnutie v nasledujúcich jazykoch:

Anglicky– The Eight Virtues
Francúzky– Les Huit Vertus
Španielsky– Las Ocho Virtudes
Poľsky– Osiem Cnót
Holandsky– De Acht Deugden
Taliansky– Le Otto Virtù

 

* Čínsky text v tejto brožúre je preložený Inštitútom Taoizmu Fung Loy Kok. Táto publikácia sa nesmie reprodukovať a / alebo predávať na komerčné účely.

“ Taoistické umenia mi dovoľujú zabudnúť na seba a pomôcť iným ľuďom.”

Samantha, Ontario, Kanade