Přeskočit na obsah

Úvod do taoismu

V taoistické tradici závisí zdraví člověka na harmonii těla, mysli a ducha. Taoistický výcvik spojuje všechny tyto aspekty vedoucí k přeměně celého člověka. Učení říká, že se všichni rodíme s jiskřičkou dobra, někdy se o ní mluví jako o přirozené podstatě. Pomocí studia a praxe taoistických umění můžeme kráčet cestou, která vede k této prapůvodní přirozenosti, ke stavu přirozeného zdraví, klidu a jasné mysli, k duchu harmonie a soucitu se světem a se všemi kolem nás.

Taoistická umění zahrnují množství praktik, které byly v průběhu staletí předávány dále. Všechny mohou být chápány jako různé formy meditace. Některé se soustředí na „pohyb v klidu“ a zahrnují chůzi, stání, sezení a pozice v lehu. Jiné se zaměřují na „klid v pohybu“ a zahrnují tai chi, chantování, obřady a mnoho dalších souvisejících praktik.

Taoismus učí, že jakákoliv aktivita se může stát formou meditace, pokud se dělá se správným záměrem. Zahrnuje také nauky, které pomáhají „zkrotit naše srdce“ a rozvinout klid, soucit a také omezit sebestřednost jak v rámci tréninku, tak v každodenním životě. V naší organizaci je to vyjádřeno hodnotou dobrovolnictví a služby ostatním, které jsou přítomné ve všem, co děláme.

Tradicí taoismu je otevřenost k moudrosti z různých zdrojů. V souladu s tím Institut taoismu Fung Loy Kok sleduje a integruje tři učení Číny: konfucianismus, buddhismus a taoismus. I taoističtí cvičenci pocházejí z mnoha různých prostředí, kultur a vyznání. Všichni jsou vítáni a mohou se účastnit kterékoli části tréninku dle svého výběru.

Více o taoismu

Pohyby Tao

Tento pestrý dokument zkoumá tradiční taoistické praktiky, které vyučuje Fung Loy Kok Taoist Tai Chi. Představuje tři prostředky taoistického tréninku: dobré skutky, rituály a obřady a umění vnitřní přeměny těla a mysli. Také popisuje, jak je v moderním světě praktikují lidé ze všech oblastí života.

Chanting

Chrámy a svatyně

Fung Loy Kok založil chrámy a svatyně na místech po celém světě. Každý je zasvěcen jednomu nebo více božstvům a každoročně pořádá festivaly a obřady. Vítáni jsou praktikující taoisti i zástupci široké veřejnosti, aby je zhlédli, vzdali hold nebo si jen užili jejich klidnou, ale živou atmosféru.

 

Více o chrámech a svatyních

Osm ctností

Osm ctností se vyvinulo z konfuciánské tradice, která učí, jak kultivovat naši lidskost prostřednictvím harmonických vztahů s ostatními a účasti ve společenství. Ctnosti pomáhají zkrotit srdce a kultivovat původní přirozenost, vedou na cestě k osvícení a řídí všechny aktivity Fung Loy Koku.

Brožura Osm ctností obsahuje originální čínský text i jeho překlad. *

Je ke stažení v následujících jazycích:

anglicky – The Eight Virtues
francouzky – Les Huit Vertus
španělsky – Las Ocho Virtudes
polsky – Osiem Cnót
nizozemsky – De Acht Deugden
italsky – Le Otto Virtù
slovensky – Osem cností

* Čínský text v této brožuře je do zmíněných jazyků přeložen Institutem taoismu Fung Loy Kok. Tato publikace nesmí být reprodukována a/nebo využívána pro komerční účely.

„Taoistické umění mi dovoluje oprostit se od vlastního já a pomáhat jiným lidem.“

Samantha, Ontario, Kanada

Cookie Control Icon