Přeskočit na obsah

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) a umění Taoistického tai chi™

Pokud trpíte PTSD, víte, jak hluboce ovlivňuje vaši životní pohodu. Možná bojujete s mnoha problematickými příznaky a pocity, včetně úzkosti, beznaděje, uzavřenosti, máte problémy s koncentrací, úzkostnými vzpomínkami, špatně spíte, pociťujete hněv nebo podrážděnost, chováte se sebedestruktivně. PTSD může narušit váš každodenní život a pocit štěstí.

Výzkum a nepublikované důkazy naštěstí ukazují, že lidem s PTSD tai chi pomáhá. Cvičením Taoistického tai chi™ lidé zjišťují, jak zvýšit svou energii a vyrovnat se se stresovými situacemi. Poznávají, jak zmírnit úzkost, relaxovat a nalézt emocionální vyrovnanost a nepociťovat hněv. Začínají si užívat přítomnosti lidí a věnují se činnostem, kterým se dříve vyhýbali. Cvičení taoistického Tai Chi pomáhá lidem udržovat zdravé spojení se sebou samým i s okolním světem.

Lidé praktikující umění Taoistického tai chi™ také zjišťují, že jsou silnější, mají lepší rovnováhu a flexibilitu a v neposlední řadě i pocit lehkosti a pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Pozoruhodný příběh o zotavení se z PTSD

Dobrý den, jmenuji se Tom McNicholas. Jsem válečný veterán z Vietnamu, 30 jsem byl policistou, z toho 20 let v týmu SWAT (název zásahových jednotek jednotlivých policejních oddělení v USA). Když mi bylo 54 let, odešel jsem do důchodu, poté mi byla diagnostikována rakovina v důsledku vystavení pesticidu Agent Orange. Diagnóza vrátila všechna traumata, která jsem už pohřbil. Byl jsem v depresi a jen ležel na gauči. Na naléhání své ženy jsem začal cvičit Taoistické tai chi™. Okamžitě jsem ucítil, že po tolika měsících poprvé mám věci pod kontrolou a tomuto cvičení jsem zcela propadl. Praktikování Taoistického tai chi™ mi poskytlo nástroj, jak ovládnout PTSD. Mohu spát. Dokážu se uklidnit a zkrotit svůj hněv. Dokážu se vypořádat se svým traumatem. Toto cvičení je pro všechny, nejen pro veterány. Vždyť všichni máme stres a traumata.

Výzkum: Tai chi a PTSD

Vědci zjistili, že cvičení zaměřená na mysl a tělo (například tai chi) pozitivně účinkují na příznaky PTSD.
  • V přehledu studií, které zkoumají cvičení zaměřená na mysl a tělo ve vztahu k PTSD, se objevila řada příkladů, jak terapeuticky účinkuje na stresové reakce. Patří sem snížení úzkosti, deprese a hněvu a zvýšení sebeúcty, energetické hladiny, odolnosti vůči bolesti, schopnosti relaxovat a vyrovnat se se stresovými situacemi.
  • „Obecně bylo zjištěno, že cvičení zaměřená na mysl a tělo mají vliv na zlepšení symptomů PTSD, jako jsou vtíravé myšlenky, uzavřenost a zvýšená emocionalita.“

Kim, SH., Schneider, S.M., Kravitz, L., et. al. (2014). Mind-body practices for Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Investigative Medicine, 61(5), 827-834.

Veteráni s PTSD zjišťují, že tai chi zlepšuje příznaky této nemoci.
  • „Veteráni uvedli, že jim cvičení tai chi pomohlo s příznaky vtíravých myšlenek, s potížemi se koncentrovat a potřebou fyziologického vzrušení. V otevřených rozhovorech několik účastníků hovořilo o pocitu neobvyklého soustředění během skupiny tai chi a o pocitu uklidnění jak během cvičení, tak po něm. Tai chi zanechalo v účastnících silný dojem. Uvedli, že je doporučí svým přátelům a známým. Veteráni vyjádřili zájem ve cvičení pokračovat, což lze považovat za pozitivní výsledek celé akce.“

Niles, B.L., Mori, D.L., Polizzi, C.P., et. al. (2016). Feasibility, qualitative findings and satisfaction of a brief Tai Chi mind–body programme for veterans with post-traumatic stress symptoms. BMJ, 6(11).

Tai chi pozitivně ovlivňuje příznaky PTSD.
  • Autoři studií uzavírají, že „tai chi je přijatelná holistická léčba pro osoby s bolestmi pohybového aparátu a posttraumatickou stresovou poruchou. Může snížit bolest, vyrovnat emoce, zlepšit paměť a funkcionalitu těla.“
  • Veteráni, účastníci této studie cítili, že tai chi prospívá jejich zdraví, a mají zájem ve cvičení pokračovat. Došlo u nich ke zlepšení v mnoha oblastech, včetně zvládání záchvatů paniky a strachu. Pozitivně hodnotili i zlepšení paměti.

Tsai, PF., Kitch, S., Chang, JY., et. al. (2018). Tai chi for posttraumatic stress disorder and chronic musculoskeletal pain: A pilot study. Journal of Holistic Nursing, 36(2), 147-158.

Předběžné studie ukazují, že tai chi je slibnou pomocí pro ty, kdo přežili mučení a traumata uprchlíků.
  • Klinická pozorování v této malé případové studii ukazují, že spojení tai chi s psychoterapií a psychofarmakologií je bezpečnou a účinnou pomocí pro uprchlíky, kteří přežili mučení.

Grodin, M.A., Piwowarczyk, L., Fulker, D., et. al. (2008). Treating survivors of torture and refugee trauma: A preliminary case series using qigong and t’ai chi. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14, 801–806.

Co říkají cvičenci, kteří se zotavují z PTSD, o umění Taoistického tai chi™?

„Od zotavení z PTSD jsem zjistila, že cvičení Taoistického tai chi™ mi pomáhá lépe procházet změnami a zůstat v souladu se svými pocity. Jsem za tento dar vděčná, protože mi pomáhá cítit se v rovnováze a v bezpečí.“

– Brenda, Duncan, Kanada

 

„Pomocí Taoistického tai chi™ dokážu snížit napětí a trauma. Můj syn mě má raději. Já mám raději sama sebe i vás.“ 

– Terryl, Edmonton, Kanada

 

Jak pomáhá cvičení Taoistického tai chi™?

Umění Taoistického tai chi™ představují formu pohybové meditace, která má hluboký, uklidňující účinek na nervový systém. Mozek je klidnější a mysl jasnější.

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují celou řadu pohybů s hlubokým protahováním a nepřetržitým otáčením páteře. Cvičí celou fyziologii včetně svalových, kosterních a oběhových systémů, stejně jako šlach, kloubů, pojivové tkáně a orgánů.

Tento celostní přístup má hluboký dopad na naše zdraví, zvyšuje sílu, flexibilitu a odolnost, bez ohledu na náš stav.

 Buďte uvolnění – buďte aktivní – najděte propojení

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon