Přeskočit na obsah Cookie Control Icon

Chrámy a svatyně

Taoismus je všestranné umění a lze jej praktikovat kdekoliv. Kultivace nás samotných prostřednictvím taoistických umění transformuje tělo, mysl i ducha. Zatímco taoistická umění jsou praktikována ve všech místech, kde působíme a jsou základem taoistické cesty, chrámy a svatyně umožňují praktikujícím vyjádřit taoistické tradice, zejména obřady a rituály. Chrámy a svatyně jsou otevřeny všem, bez ohledu na jejich původ nebo vyznání. Každý z nich je soustředěn kolem oltáře jednoho nebo více božstev, které ztělesňují aspekty učení, jako je moudrost nebo soucit. Zájemci z řad veřejnosti jsou v chrámech a svatyních vítáni a mohou se přijít poklonit a podílet se na aktivitách, jako jsou obřady, festivaly a slavnosti, které probíhají v průběhu celého roku. Součástí některých chrámů je pamětní oltář. Rodina a přátelé zde mohou umístit plakety se vzpomínkou na zemřelé, aby zajistili, že bude o jejich blízké v posmrtném životě postaráno.

Součástí Mezinárodního centra poblíž Orangeville v Kanadě je Three Religions Temple (Chrám tří náboženství), který je zasvěcen božstvům taoismu, konfucianismu a buddhismu. V areálu Mezinárodního centra se dále nachází svatyně Dau Mo, oltář Chi Wo Tan, pamětní síň, kolumbárium a hřbitov k vyjádření úcty zesnulým a péči o jejich ostatky.

Mezinárodní centrum
248305 5 Sideroad
Mono, Ontario L9W 6L2
Canada


Tel. 1.519.941.5981
Fax. 1.519.941.4542

Nachází se v ulici Steeles Avenue a je zasvěcen nesmrtelnému taoistickému učenci jménem Wong Dai Sin, který je obzvláště ctěn v Hongkongu. Ačkoli to byl prostý pastýřský chlapec, projevil velkou ctnost a praktikováním taoistických umění byl schopen rozvíjet nesmrtelnost. Tato architektonicky novátorská budova získala významné ocenění. Byla otevřena v roce 2015 a brzy se stala důležitým orientačním bodem a místem setkávání lidí, kteří se chtějí účastnit obřadů a dalších akcí, jež se zde pravidelně odehrávají. V chrámu se také nachází pamětní síň. Pamětní desky jsou k dispozici všem, kteří si chtějí připomenout své blízké.

Chrám Wong Dai Sin
378 Steeles Ave. E.
Thornhill, Ontario L3T 0E7
Canada


Tel. 1.905.597.3210
Fax. 1.416.654.3937

O Wong Dai Sinovi

Wong Dai Sin, taoistický „Nesmrtelný“, je známý a uctívaný obzvláště v Honkongu a také v provinciích Guangdong a Zhejiang. Jeho příběh vypráví, že přestože byl prostý pastýř, prokázal velkou cnost a dokázal kultivovat nesmrtelnost tím, že praktikoval taoistická umění na hoře Chisong (Červená borovice) v Zhejiangu. Poté se stal známý tím, že všem pomáhal a prosazoval dobro. „V tomto chrámu doufáme, že pomůžeme šířit jeho ducha upřímnosti, vytrvalosti a soucitu a poskytnout místo všem, kteří chtějí mít užitek z praktikování taoismu.

 

 

V srdci tradiční čínské čtvrti v Torontu je v ulici D’Arcy aktivní a živý chrám s Pamětní síní. Tento chrám se stal domovem našeho zakladatele, mistra Moy Lin Shina, v posledních letech jeho života. Pořádají se zde pravidelné obřady, festivaly a další akce pro návštěvníky z místní komunity i z celého světa.

Chrám v ulici D’Arcy
134 D'Arcy Street
Toronto, Ontario M5T 1K3
Canada


Tel. 1.416.656.2110
Fax. 1.416.654.3937

Chrámy a svatyně po celém světě

Austrálie
Fremantle Svatyně tří božstev
Toowoomba Svatyně Goon Yam
Bayswater Svatyně tří božstev
Kanada
Halifax, NS Svatyně tří božstev
Montreal, QC Svatyně Goon Yam
Longueuil, QC Svatyně Goon Yam
Sherbrooke, QC Goon Yam Oltář
Collingwood, ON Goon Yam Oltář
Kingston, ON Svatyně nesmrtelného Lu
London, ON Svatyně Goon Yam
Markham, ON Goon Yam Oltář
Newmarket, ON Goon Yam Oltář
Orangeville, ON Chi Wo Tan
Orangeville, ON Chrám tří náboženství
Orangeville, ON Svatyně Dao Mo & 60 Star Deities Constellations Palace
Orangeville, ON Wong Lin Goon (Guardian House)
Ottawa, ON Svatyně Goon Yam
Peterborough, ON Goon Yam Oltář
Sault Ste. Marie, ON Goon Yam Oltář
Simcoe, ON Goon Yam Oltář
St. Catharine, ON Goon Yam Oltář
Stratford, ON Svatyně Goon Yam
Toronto D’Arcy, ON Svatyně tří božstev
Windsor, ON Goon Yam Oltář
Woodstock, ON Goon Yam Oltář
Winnipeg, MB Svatyně Goon Yam
Calgary, AB Svatyně tří božstev
Edmonton, AB Svatyně tří božstev
Regina, SK Svatyně Goon Yam
Nanaimo, BC Svatyně Goon Yam
Vancouver, BC Svatyně Goon Yam
Vernon, BC Svatyně Goon Yam
Victoria, BC Svatyně Goon Yam

 

Evropa
Colchester, UK Svatyně tří božstev
Madrid, Spain Svatyně tří božstev

 

USA
Brandon, FL Svatyně nesmrtelného Lu
Denver, CO Svatyně tří božstev
Dunedin, FL Svatyně tří božstev
Portland, OR Svatyně tří božstev
St. Petersburg, FL Svatyně Goon Yam
Sarasota, FL Svatyně nesmrtelného Lu
Tallahassee, FL Svatyně tří božstev