Přeskočit na obsah

Chrámy a svatyně

Taoismus je všestranné umění a lze jej praktikovat kdekoliv. Kultivace nás samotných prostřednictvím taoistických umění transformuje tělo, mysl i ducha. Zatímco taoistická umění jsou praktikována ve všech místech, kde působíme a jsou základem taoistické cesty, chrámy a svatyně umožňují praktikujícím vyjádřit taoistické tradice, zejména obřady a rituály. Chrámy a svatyně jsou otevřeny všem, bez ohledu na jejich původ nebo vyznání. Každý z nich je soustředěn kolem oltáře jednoho nebo více božstev, které ztělesňují aspekty učení, jako je moudrost nebo soucit. Zájemci z řad veřejnosti jsou v chrámech a svatyních vítáni a mohou se přijít poklonit a podílet se na aktivitách, jako jsou obřady, festivaly a slavnosti, které probíhají v průběhu celého roku. Součástí některých chrámů je pamětní oltář. Rodina a přátelé zde mohou umístit plakety se vzpomínkou na zemřelé, aby zajistili, že bude o jejich blízké v posmrtném životě postaráno.

Součástí Mezinárodního centra poblíž Orangeville v Kanadě je Three Religions Temple (Chrám tří náboženství), který je zasvěcen božstvům taoismu, konfucianismu a buddhismu. V areálu Mezinárodního centra se dále nachází svatyně Dau Mo, oltář Chi Wo Tan, pamětní síň, kolumbárium a hřbitov k vyjádření úcty zesnulým a péči o jejich ostatky.

Mezinárodní centrum
248305 5 Sideroad
Mono, Ontario L9W 6L2
Canada
Tel. 1.519.941.5981
Fax. 1.519.941.4542

Nachází se v ulici Steeles Avenue a je zasvěcen nesmrtelnému taoistickému učenci jménem Wong Dai Sin, který je obzvláště ctěn v Hongkongu. Ačkoli to byl prostý pastýřský chlapec, projevil velkou ctnost a praktikováním taoistických umění byl schopen rozvíjet nesmrtelnost. Tato architektonicky novátorská budova získala významné ocenění. Byla otevřena v roce 2015 a brzy se stala důležitým orientačním bodem a místem setkávání lidí, kteří se chtějí účastnit obřadů a dalších akcí, jež se zde pravidelně odehrávají. V chrámu se také nachází pamětní síň. Pamětní desky jsou k dispozici všem, kteří si chtějí připomenout své blízké.

Chrám Wong Dai Sin
378 Steeles Ave. E.
Thornhill, Ontario L3T 0E7
Canada
Tel. 1.905.597.3210
Fax. 1.416.654.3937

O Wong Dai Sinovi

Wong Dai Sin, taoistický „Nesmrtelný“, je známý a uctívaný obzvláště v Honkongu a také v provinciích Guangdong a Zhejiang. Jeho příběh vypráví, že přestože byl prostý pastýř, prokázal velkou cnost a dokázal kultivovat nesmrtelnost tím, že praktikoval taoistická umění na hoře Chisong (Červená borovice) v Zhejiangu. Poté se stal známý tím, že všem pomáhal a prosazoval dobro. „V tomto chrámu doufáme, že pomůžeme šířit jeho ducha upřímnosti, vytrvalosti a soucitu a poskytnout místo všem, kteří chtějí mít užitek z praktikování taoismu.

 

 

V srdci tradiční čínské čtvrti v Torontu je v ulici D’Arcy aktivní a živý chrám s Pamětní síní. Tento chrám se stal domovem našeho zakladatele, mistra Moy Lin Shina, v posledních letech jeho života. Pořádají se zde pravidelné obřady, festivaly a další akce pro návštěvníky z místní komunity i z celého světa.

Chrám v ulici D’Arcy
134 D'Arcy Street
Toronto, Ontario M5T 1K3
Canada
Tel. 1.416.656.2110
Fax. 1.416.654.3937

Chrámy a svatyně po celém světě

Austrálie
ToowoombaSvatyně Goon Yam
BayswaterSvatyně tří božstev
Kanada
Longueuil, QCSvatyně Goon Yam
Collingwood, ONGoon Yam Oltář
Newmarket, ONGoon Yam Oltář
Orangeville, ONChi Wo Tan
Orangeville, ONChrám tří náboženství
Orangeville, ONSvatyně Dao Mo & 60 Star Deities Constellations Palace
Orangeville, ONWong Lin Goon (Guardian House)
Ottawa, ONSvatyně Goon Yam
Sault Ste. Marie, ONGoon Yam Oltář
Simcoe, ONGoon Yam Oltář
St. Catharine, ONGoon Yam Oltář
Stratford, ONSvatyně Goon Yam
Toronto D’Arcy, ONSvatyně tří božstev
Windsor, ONGoon Yam Oltář
Woodstock, ONGoon Yam Oltář
Calgary, ABSvatyně tří božstev
Edmonton, ABSvatyně tří božstev
Vancouver, BCSvatyně Goon Yam

 

Evropa
Colchester, UKSvatyně tří božstev
Madrid, SpainSvatyně tří božstev
USA
Dunedin, FLSvatyně tří božstev
Cookie Control Icon