Přeskočit na obsah

Rehabilitace po mozkové příhodě (MP) a umění Taoistického tai chi™

Pokud jste utrpěli MP, nedávno či před lety, víte, že mrtvice může způsobit řadu potíží podle postižené části mozku. K rehabilitačním úkolům patří řešení rovnováhy, koordinace, slabosti, řeči, zraku, kognice a nálady. Především však může prodělaná MP vážně ovlivnit radost ze života. Výzkum tai chi a rehabilitace po MP naštěstí ukazuje, že tai chi může pomoci. Praktikování Taoistického tai chi™ zlepšuje neuroplasticitu, neboť díky vztahu mezi tělesným pohybem a mozkem vznikají nové neurální dráhy. Díky praktikování Taoistického tai chi™ mnozí pozorují, že jsou silnější, mají lepší rovnováhu a koordinaci, pohybují se pružněji a s větší volností. Nečekaně se zlepšuje funkčnost, cvičící mají více energie a zakoušejí pocit lehkosti a pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™ už nyní

Zotavení po 9 MP – Příběh zlepšení kvality života díky praktikování Taoistického tai chi™

„Jmenuji se Sasha. O prázdninách jsem měla 9 mozkových příhod. Nemohla jsem stát, chodit, mluvit, vidět, jíst. Musela jsem začít od začátku. Umění Taoistického tai chi™ mi velice pomohla – vrátila mě do života!“

Jak to funguje?

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují škálu pohybů, včetně hloubkového protažení a kontinuální rotace páteře. Zapojuje celou fyziologii – svalovou, kosterní a oběhovou soustavu – a rovněž šlachy, klouby, pojivovou tkáň a orgány. Zapojení celého těla má hluboký účinek na zdraví. Zvyšuje sílu, pružnost a odolnost. Jakémukoli zdravotnímu stavu se mohou umění Taoistického tai chi™ přizpůsobit, aby každý zažil významnou proměnu a rozvoj.

Umění Taoistického tai chi™ jsou také formou meditace v pohybu, mající hluboký účinek na mozek a zklidňující a zjasňující mysl.

Hýbejte se s jistotou – buďte aktivní – nebuďte sami

Najděte skupinu ještě dnes

Vědecký výzkum: Tai chi a zotavení po MP

Canadian Family Physician (odborný časopis Kolegia kanadských rodinných lékářů, listopad 2016)

Systematické přehledy tai chi uvádějí „solidní důkazy prospěšnosti tai chi pro pacienty rehabilitující po MP.“

Health benefits of tai chi: What is the evidence? (abstract)

Health benefits of tai chi: What is the evidence?  (full study)

Canadian Family Physician (odborný časopis Kolegia kanadských rodinných lékářů, listopad 2016)

„Podpora vitality a pohody: Jak umění Taoistického tai chi™ působí na zdraví a snižují vytíženost zdravotnictví“
  • Přes 6000 z 12000 cvičících umění Taoistického tai chi™ v Kanadě odpovídá v dotazníku ministerstva zdravotnictví
  • 96% hlásí zlepšení rovnováhy
  • 84% hlásí zlepšení pohyblivosti

Promoting Vitality and Well-being: Canadian Health Questionnaire Detailed Report

Tai chi a rehabilitace po MP: Systematický přehled a meta-analýza randomizovaných kontrolovaných studií

„Podle meta-analýzy může tai chi, ať už spolu s běžnou rehabilitací, či bez ní, zlepšit každodenní aktivity – pohyblivost končetin, rovnováhu a chůzi – u pacientů po MP. Několik studií rovněž uvádí zlepšení duševních poruch. Tyto výsledky ukázaly, že pacienti v pokusné skupině, kteří při rehabilitaci cvičili tai chi, se zotavovali lépe ve srovnání s pacienty, kterým se v kontrolní skupině dostalo pouze obvyklé rehabilitace.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6068268/

 

 

Co říkají o umění Taoistického tai chi™ kanadští pacienti po MP?

Měl jsem 11 let problémy se zády. Někdy už si ani nevzpomenu, že jsem loni v prosinci měl mrtvici. Díky praktikování umění Taoistického tai chi™ jsem stoprocentně nabyl ztracených duševních a tělesných sil.

– Dave, St. Catharines, Kanada

Mou mrtvici způsobil vysoký tlak a stres. Díky praktikování umění Taoistického tai chi™ chi se mi tlak snižuje a také mě zklidňuje, protože se soustředím na přítomný okamžik.

– Alice, Haida Gwaii, Kanada

Začal jsem cvičit Taoistické tai chi™ po mrtvici už v nemocnici, kde zároveň probíhala léčba. Potřeba ambulantní rehabilitace se velice snížila díky cvičení umění Taoistického tai chi™ ve skupinách.

– Steve, Sudbury, Kanada

Po mrtvici prodělané před rokem se mi zhoršila rovnováha a paměť. Zjistila jsem, že opakované pohyby umění Taoistického tai chi™ vylepšily mou schopnost vybavování i schopnost zapamatovat si nové věci. Mírné, pomalé a kontrolované pohyby účinně zlepšují rovnováhu. Na pravidelné praktikování umění Taoistického tai chi™ si vyhradím čas, což velmi ulevuje od stresu, takže se cítím pozitivněji a mám veselejší náladu. Za cvičení umění Taoistického tai chi™ při zotavování jsem vděčná a věřím, že praktikování Taoistického tai chi™ může prospět dalším pacientům.

– Mary, Haida Gwaii, Kanada

Praktikování Taoistického tai chi™ mi pomohlo při zotavování a rehabilitaci po závažné MP v lednu 2016. Začal jsem cvičit asi půl roku po mrtvici, kdy jsem používal chodítko, které jsem po několika měsících odložil. Pomoc, instrukce a motivace, kterých se mi na hodinách Taoistického tai chi™ dostalo, mi pomohly nejen znovu chodit, ale také o sobě uvažovat jako o člověku, který potíž úspěšně zvládl, ne jako o oběti.“

– Brian, Surrey, Kanada

Dřív jsem provozovala hodně sportů, cvičila jsem. Po mrtvici jsem v těchto aktivitách nemohla pokračovat, rovnováha se velmi zhoršila. Taoistické tai chi™ je skvělé cvičení, které mi v mém stavu vyhovovalo. Těší mě zapojit se do skupiny lidí, z nichž někteří mají podobné potíže. Přistupují ke mně s nadšením a bez předsudků. Baví mě učit se něco nového a získávat „cvik.“ Je to podobné běhu na dlouhou trať nebo plavání.

– Margaret, Parksville, Kanada

Cookie Control Icon