Přeskočit na obsah

Prohlášení o odpovědnosti a právní upozornění

Autorská práva ©  2012–2022. Veškerý textový a grafický obsah těchto stránek je ve vlastnictví organizace Taoist Tai Chi Society of the USA, Inc., pokud není uvedeno jinak.

Použití nebo reprodukce obsahu nebo ochranných známek na této webové stránce, s výjimkou prohlížení těchto stránek pro osobní potřebu, je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu Taoist Tai Chi Society of the USA, Inc. Přes veškerou péči spojenou s přípravou a udržováním těchto stránek a informací na nich, Taoist Tai Chi Society of the USA negarantuje přesnost a pravost informací a veškerý obsah je možné změnit bez předchozího upozornění.

Tyto stránky a jejich lokální verze, na které odkazují, jsou jediné webové stránky autorizované a monitorované Taoist Tai Chi Society of the USA a jeho přidruženými organizacemi. Všechny ostatní webové stránky, fóra, diskuse, chatovací místnosti, online slovníky nebo encyklopedie nebo jakékoliv další sítě, produkty nebo služby poskytované na internetu třetími stranami (celkově „nemonitorované stránky“), kde Taoist Tai Chi Society of the USA, jeho přidružené organizace nebo umění Taoist Tai Chi®, metody či aktivity mohou být diskutovány třetími stranami, jsou zcela nesouvisející s Taoist Tai Chi Society of the USA a jeho přidruženými organizacemi.

Taoist Tai Chi Society of the USA a jeho přidružené organizace nemonitorují a nepodporují žádný obsah poskytovaný nebo dostupný na nemonitorovaných stránkách ani nepředpokládají jakoukoli odpovědnost za kvalitu nebo integritu takového obsahu nebo za interpretaci nebo aplikaci jakýchkoli informací pocházejících z takového obsahu.

Logo “Taoist Tai Chi Society”, logo “Fung Loy Kok”, logo “Taoist Tai Chi”, logo “Gei Pang Lok Hup Academy”, výraz “Taoist Tai Chi Society” a výraz “Taoist Tai Chi” jsou ochranné známky (certifikační známky a značky) společnosti Certmark Holdings Co. Ltd., které potvrzují originální a nepřetržitý přenos učení Mistra Moy Lin-Shina prostřednictvím organizací, které založil.

Zásady používání souborů cookie              Zásady ochrany osobních údajů

Cookie Control Icon