Přeskočit na obsah

Rakovina a umění Taoistického tai chi™

Pokud máte rakovinu nebo se z ní zotavujete, víte, že jde o velmi stresující a náročné období. Musíte zvládat bolest, starosti, únavu, nespavost, sníženou pohyblivost, případně se zotavujete po operaci. To vše ovlivňuje vaši radost ze života.

Výzkum i nepublikované důkazy naštěstí ukazují, že tai chi pacientům zotavujícím se z onkologického onemocnění pomáhá. Mnozí cvičící zjišťují, že cvičení dokáže zmírnit bolest, zvýšit energii a přispět k pohyblivosti. Zlepšuje se rovněž rovnováha, síla a pružnost, spánek, i pocit lehkosti a pohody.

Související zdroje:

Úzkost a deprese

Chronická bolest

Uvolnění a zvládání stresu

 

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Příběhy rakoviny a umění Taoistického tai chi™

Žena, která se zotavuje z operace rakoviny prsu, mluví o tom, jak její praxe Taoistického tai chi™ pomohla zmírnit bolest, snížit stres, zajistit, aby její lymfatický systém fungoval dobře a „žít ze dne na den“.

Další osoba popisuje hroznou, hlubokou bolest po rakovině plic. Díky praktikování  Taoistického tai chi™ je schopna vynechat všechny své léky proti bolesti, včetně narkotik a opioidů.

Ve třetím videu cvičící, která měla dvakrát rakovinu prsu, popisuje rozdíl mezi dvěma uzdraveními. První bylo před praktikováním Taoistického tai chi™, zatímco druhé proběhlo poté, co začala cvičit. Při druhém zotavení se cítila ohebná, silná, schopná a vitální. Kontrast mezi těmito dvěma zážitky je pozoruhodný!

Ve čtvrtém videu popisuje muž zotavující se z rakoviny neuvěřitelnou úlevu od bolesti a zvýšenou pohyblivost díky své praxi Taoistického tai chi™.

A na závěr vypráví žena s diagnózou rakoviny vaječníku, jak jí praktikování Taoistického tai chi™ pomohlo po operaci břicha a následné chemoterapii. Uvádí, že obě stránky Taoistického tai chi™, jak fyzická, tak meditativní, hrály ústřední roli při zotavování.

Najděte skupinu ještě dnes

Vyberte příběh

Výzkum: Tai chi a zotavení z rakoviny

Existuje stále více důkazů, že tai chi má celkový pozitivní vliv na tělesnou i duševní kvalitu života onkologických pacientů (přeživších).
  • Podle výzkumu tai chi zlepšuje funkčnost i sílu paže u pacientek s rakovinou prsu, příznivě ovlivňuje svalstvo a kostru, centrální nervový systém, a snižuje únavu vyvolanou onemocněním.
  • Tai chi dále snižuje hladinu kortizolu, souvisejícího s negativními účinky na imunitu a růst nádorů, takže se imunita posiluje a nádorová aktivita klesá.
  • Cvičení tai chi rovněž souvisí se zlepšením duševní pohody, neboť podle cvičících přispívá společenský aspekt cvičení k jejich subjektivnímu vnímání pohody.

Ni, XS., Chan, R.J., Yates, P., et. al. (2019). The effects of Tai Chi on quality of life of cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer, 27, 3701-3716.

Tai chi má po zdravotní stránce významný pozitivní vliv na kvalitu života u žen při následné péči po absolvování léčby karcinomu prsu.
  • Pacientky cvičící tai chi po této léčbě hlásily lepší kvalitu života i sebevědomí, a to po šesti, případně dvanácti týdnech cvičení, zatímco ženy v psychosociální terapeutické skupině naopak hlásily zhoršení.

Mustian, K., Katula, J., Gill, D., et. al. (2004). Tai Chi Chuan, health-related quality of life and self-esteem: A randomized trial with breast cancer survivors. Support Care Cancer, 12, 871-876.

Tai chi účinně zmírňuje četné příznaky zakoušené onkologickými pacienty.
  • Výrazné a statisticky významné zlepšení se pozoruje u únavy a spánkových potíží, a to i v opakovaném srovnání s jinými kontrolními skupinami (např. těmi, které absolvují standardní péči).
  • Menší, ale také statisticky významný pozitivní účinek se zaznamenal u kvality života a deprese.
  • Pacienti také hlásili zmírnění bolesti.
  • Autoři výzkumu se domnívají, že důraz kladený v tai chi na vztah mezi myslí a tělem je pro účinnost léčby klíčový.

Wayne, PM., Lee, MS., Novakowski, J., et. al. (2018). Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: A systematic review and meta-analysis. Journal of Cancer Survivorship, 12, 256-267.

Aktualizované důkazy o krátkodobé účinnosti tai chi na zlepšení kvality spánku, kognitivních funkcí, kvalitu života a snížení únavy, úzkost, stres a depresi u onkologických pacientů.
  • Integrovaná onkologie, zaměřená na léčbu v souvislosti se spojitostí mysli a těla, vnímá jednotlivce jako celek a stále více v léčebných metodách zapojuje tai chi.
  • Studie prokázala statisticky významné zlepšení u únavy a kvality spánku i pozitivní přínos u pacientů s úzkostnými stavy, stresem a depresí. Zlepšila se i kvalita života a kognitivní funkce.

Zheng, YC., Xie, XH., and Cheng, ASK. (2019). Qigong or tai chi in cancer care: An updated systematic review and meta-analysis. Current Oncology Reports, 21(48).

Co říkají o umění Taoistického tai chi™ cvičící, kteří měli rakovinu nebo se léčí?

Nedávno mi operovali glioblastom, poměrně vzácný nádor na mozku. Cvičím Taoistické tai chi™  dvacet let, čerpám z něj a věřím mu. Meditativní součást tai chi mi pomohla soustředit se a zmírnit fyzické strádání při nemocničním testování a operaci. Zdravotníci na mě často hleděli s úžasem, když viděli mé rychlé hojení. Po operaci jsem vstal a odpoledne jsem už chodil s minimální pomocí. Další ráno už jsem se pohyboval samostatně. Když mi lékař dovolil vrátit se ke cvičení, zapojil jsem se do kurzu Taoistického tai chi™  pro zmírnění bolesti. Díky citlivým doporučením instruktora jsem s nadšením téměř ihned pozoroval zvýšení energie a soustředění. Stabilizovalo to moje duševní zdraví a mohu nyní opět živit rodinu.

– Ian, Edmonton, Kanada


Cvičení umění Taoistického tai chi™  mi při onkologické léčbě velice pomohlo – slova na to nestačí! Cvičení podporuje zakotvenost, trpělivost a sílu, které mi umožnily léčbu zvládnout. Během terapie mě často navštěvovali kolegové a to zmírnilo bolest a nevolnost. Těšil jsem se na budoucí cvičení a retreaty. Také to bylo pro mne v těžkých časech obrovským zdrojem síly. Po chemoterapii jsem potřeboval velký chirurgický zákrok. Stále se zotavuji, potrvá to dlouhé měsíce, ale denně cvičím, abych se uzdravil a posílil.

– Justin, Squamish, Kanada


Nečekaná diagnóza rakoviny ve 4. stádiu znamenala zkrácenou očekávanou délku života a emocionální rozvrat. Tělesná a duševní síla, na které díky taoistickému tai chi pracuji, mi umožnila dále vést svůj život a věnovat se zvoleným činnostem. Praktikování Taoistického tai chi™  účinkuje po celý život. Začala jsem před dvaceti lety jako zdravá a činorodá pracující matka. Umění Taoistického tai chi™  byla mým průvodcem během mnohých změn a pomohla mi v mnoha náročných životních situacích. Například jsem se jednou schovala v práci v malé místnůstce a zacvičila jsem umění Taoistického tai chi™ , protože jsem byla velice frustrovaná. A den po závažném chirurgickém zákroku jsem si zacvičila umění Taoistického tai chi™  na jipce!

– Mary, Kanada


“Mám rakovinu, mnohočetný myleom. Ráno se probudím a hned si uvědomím, že mám rakovinu. Pak jsem šla na skupinu umění Taoistického tai chi™  a teď se opět cítím jako normální člověk.”

– Cindy, Exeter, USA


Slýcháme, jak je důležité cvičit Taoistické tai chi™  preventivně („naspořit si zdraví“). Když jsem loni strávila přes tři měsíce v nemocnici, mohla jsem si ty „úspory“ vybrat.

Trpím rakovinou krve. V horní části duté žíly jsem měla sraženinu, takže se lymfa dostala do pravé plíce u pohrudnice. Po operaci jsem dostala zápal plic a několik měsíců jsem brala antibiotika a utrpěla poškození ledvin. Tekutina se později dostala i do levé plíce. Museli mi ji odsávat, byla jsem na ventilátoru, dostávala kyslík, posléze jsem byla na dialýze. Necítila jsem téměř žádnou bolest a netrápila jsem se. Myslím, že to bylo díky praktikování Taoistického tai chi™.

Po dlouhém pobytu v nemocnici jsem byla zesláblá. Doma jsem cvičila Taoistické tai chi™ vsedě s kyslíkovou nádobou na podlaze vedle sebe. Chtěla jsem cvičit vestoje, tak jsem si pro kyslík vyrobila „baťůžek“, a když jsem si poprvé takto zacvičila, cítila jsem, jak mi ve tvářích proudí krev. To jsem nezažila dlouhé měsíce. Po několika týdnech už jsem kyslík dodávat nepotřebovala.

Musím doživotně brát přípravky na ředění krve a musím mít dobrou rovnováhu, abych se nezranila. I v tom mi Taoistické tai chi™ pomáhá.

Další zkušenost: v roce 2013 mi našli lymfom, uzdravila jsem se, ale zůstal mi otok na dolní části nohou. Odbornice na lymfatickou masáž mě naučila, jak lymfedém masírovat. Zmínila, že ucítím teplo – podobné teplo jsem cítila při cvičení Taoistického tai chi™. Doporučila mi opakovat masáž několikrát denně a nosit kompresní punčochy. Po dvou dnech už jsem masáž neprováděla a punčochy odložila. Na otok zcela stačilo cvičit Taoistické tai chi™!

– Kate, Fairbanks, USA

Jak pomáhá praktikování Taoistického tai chi™ ?

Umění Taoistického tai chi™ jsou cesta proměny, mající výrazný, pozitivní dopad na zdraví. Tato meditace v pohybu hluboce působí na nervovou soustavu a mozek, snižuje úzkost, povznáší, uklidňuje a projasňuje mysl.

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují škálu pohybů, včetně důkladného protažení a kontinuální rotace páteře. Procvičí celou fyziologii: svaly, kostru, oběhovou soustavu, šlachy, klouby, pojivové tkáně a orgány. Tento celostní přístup je hluboce uvolňující a zlepšuje sílu, pružnost a odolnost v jakémkoli zdravotním stavu.

Více energie – méně bolesti – volnost pohybu

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon