Přeskočit na obsah

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a umění Taoistického tai chi™.

Pokud vám byla diagnostikována chronická obstrukční plicní nemoc, můžete zaznamenat rostoucí dušnost a sípání, napětí v hrudníku nebo chronický kašel. Možná zjistíte, že vaše energie je nízká a jste víc unavení, než si myslíte, že byste měli být. Možná dokonce bojujete s depresí. CHOPN jistě může hluboce ovlivnit vaše potěšení ze života.

Naštěstí výzkum a některé zkušenosti ukazují, že tai chi pomáhá lidem s CHOPN zlepšovat dýchání a energetickou hladinu, redukovat množství léků, zpomalit progresi nemoci a žít plněji. Fyzické pohyby umění Taoistického tai chi™ pomáhají hrudníku expandovat a tělo se uvolňuje, což společně zlepšuje zdraví a kapacitu plic. Praktikování těchto umění ukazuje lidem cestu, jak řídit a udržovat zdravé funkce plic.
Lidé, kteří cvičí umění Taoistického tai chi™ , také zjistili, že mají více síly, flexibility a rovnováhy, méně stresu a úzkosti a současně pocit lehkosti a pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Osobní příběh, ve kterém došlo ke zlepšení dýchání díky umění Taoistického tai chi™

Asi před 15 lety mi byla diagnostikována středně závažná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Primárními symptomy byly chronický kašel a dušnost při chůzi do kopců nebo po schodech.   Užívám nesteroidní bronchodilatační lék, nejmírnější lék dostupný pro CHOPN. Doposud, i když jde o progresivní onemocnění, jsem nemusela přejít na žádné silnější léky a nemoc se nezhoršila. Dokonce se to zlepšilo, takže jsem někdy zapomněla své léky vzít! Praxe Taoistického tai chi™ pomáhá mému tělu relaxovat, což pomáhá průduškám a plicím relaxovat také a tím fungovat přirozeněji. Můj lékař souhlasí s tím, že mi taoistické umění Tai Chi® pomohlo udržet CHOPN pod kontrolou.

– Polly, Vancouver, Kanada

Výzkum: Tai chi a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Je dokázáno, že pravidelné cvičení tai chi prospívá při rehabilitaci CHOPN.
  • Systematické posuzování vlivu tai chi na CHOPN zjistilo, že lékaři zaznamenali zlepšení výkonů při měření plicních funkcí a kapacity (např. 6 minutový test chůze, usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu,1,2 usilovná vitální kapacita 2).
  • Odborníci také uváděli sníženou chronickou dušnost1 a vyšší kvalitu života než kontrolní skupiny.2

1Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of tai chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

2Guo, JB., Chen, BL., Lu, YM., et. al. (2016). Tai Chi for improving cardiopulmonary function and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 30, 750–764.

Tai chi je efektivní alternativou pro plicní rehabilitaci u pacientů s CHOPN.
  • „Tai chi má příznivé účinky na schopnost pohybu a kvalitu života u pacientů s CHOPN. Doporučuje se jako efektivní alternativní způsob tréninku v plicních rehabilitačních programech2.“
  • Jedna studie1 zjistila, že po 12 týdnech pravidelného cvičení tai chi nebo plicního rehabilitačního programu měli ti ze skupiny tai chi lepší skóre na SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire). Došli k závěru, že „tai chi je ekvivalentem plicních rehabilitačních programů a může přinést trvalejší prospěch.“

1Polkey, M., Qiu, ZH., and Zhou, L. et. al. (2018). Tai Chi and pulmonary rehabilitation compared for treatment-naive patients with COPD. CHEST Journal.

2Wu, W., Liu, X., Wang, L., et. al. (2014). Effects of Tai Chi on exercise capacity and health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 9, 1253–1263.

Tai Chi je příjemným a dostupným prostředkem ke zlepšení kondice, rovnováhy a dušnosti u pacientů s CHOPN.
  • Studie prokázaly vyšší úroveň souladu s léčbou ve skupinách praktikujících tai chi oproti jiným léčeným skupinám. Jiné metody léčby často vyžadují speciální vybavení nebo dohled, zatímco tai chi může být praktikováno doma a žádné speciální vybavení nevyžaduje.1
  • Pacienti se těšili z účasti na cvičení tai chi a uvědomili si, že to zlepšilo kvalitu jejich života.2 Pro pacienty s CHOPN cvičení může být také bezpečnější a méně namáhavé.4,6 Mnoho výzkumníků zdůrazňuje přínos léčby, která nevyžaduje cvičební zařízení.2,3,5,6 Tai chi jako alternativní léčebný program může také snížit náklady na léčebná zařízení a snížit výdaje spojené s cestovným.5

1Wang, LH., Wu, KL., Chen, XD., and Liu, QL. (2019). The effects of Tai Chi on lung function, exercise capacity, and health related quality of life for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A pilot study. Heart, Lung, and Circulation, 28, 1206-1212.

2Leung, R.W.M., McKeough, Z., Peters, M., and Alison, J. (2012). Tai Chi, like it or not? The COPD experience. European Respiratory Society Annual Congress.

3Ouyang, HF. (2012). Effect of Chinese Tai chi exercise in COPD patients with moderate airflow limitation. European Respiratory Society Annual Congress.

4Yeh, G.Y., Roberts, D.H., Wayne, P.M., et. al. (2010). Tai Chi exercise for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A pilot study. Respiratory Care, 55(11), 1475-1482.

5Spruit, M.A. and Polkey, M.I. (2013). T’ai chi for individuals with COPD: an ancient wisdom for a 21st century disease? European Respiratory Journal, 41, 1005-1007.

6Ngai, SPC., Jones, AYM., and Tam, WWS. (2016). Tai Chi for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 6.

Co říkají praktikující s CHOPN o umění Taoistického tai chi™

„Mé dýchání je mnohem lepší s praktikováním Taoistického tai chi™.“ To mi snížilo používání inhalátoru.“

– Kay, Nový Zéland

„Méně návštěv u lékaře.“ Léky proti astmatu se snížily a další medikace byla účinnější nebo ukončena.“

– Wendy, Tlell, Kanada

„Mám chronický plicní stav.“ Jsem přesvědčena, že umění Taoistického tai chi™ pomohla k udržení tohoto stavu a umožnila mi žít plnohodnotným životem.“

– Janice, Ottawa, Kanada

 

Jak pomáhá cvičení Taoistického tai chi™?

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují celou řadu pohybů s hlubokým protahováním a nepřetržitým otáčením páteře. Procvičují celou fyziologii včetně svalových, kosterních a oběhových systémů, šlach, kloubů, pojivové tkáně a orgánů, jako jsou plíce. Tento komplexní přístup má hluboký dopad na naše zdraví, zvyšuje sílu, flexibilitu a odolnost bez ohledu na náš stav.

Umění Taoistického tai chi™ jsou také formou meditace v pohybu, která má hluboký vliv na mozek, uklidňuje a čistí mysl.

Dýchejte plně – pohybujte se volně – buďte aktivní

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon