Přeskočit na obsah

Prevence pádů a zvýšení odolnosti cvičením Taoistického tai chi™

Pády jsou normální součástí života, ale všichni víme, že vám mohou změnit  život. Pády jsou devastující zejména pro starší lidi, protože jsou hlavní příčinou hospitalizace v důsledku zranění a hlavním důvodem pro přijetí do zařízení ústavní péče. Samotný strach z pádu může náš život ovlivnit, když se začínáme vyhýbat určitým situacím.

Výzkum poskytuje důkazy, že tai chi přispívá k prevenci pádů, zlepšení rovnováhy, síly a zvýšení mobility. Díky cvičení Taoistického tai chi™ můžete mít pocit větší stability, zvyšovat sebedůvěru, sílu, odolnost a výdrž. Pomáhá vylepšit držení těla, srovnat postoj, udržet rovnováhu a umožňuje volnější pohyb. Jste-li pružnější, je menší šance, že se při případném pádu vážně zraníte. Navíc mnoho lidí praktikujících umění Taoistického tai chi™ našlo pocit lehkosti a pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Jak cvičení Taoistického tai chi™ pomáhá předcházet pádů a zvyšuje odolnost

Tento webinář byl zaznamenán během programu cvičení Taoistického tai chi™ s důrazem na fyziologii, které se konalo 26. listopadu 2017 v Mezinárodním centru poblíž Orangeville v Ontariu.

Crispin Barker, prezident Sdružení taoistického tai chi ve Velké Británii a fyzioterapeut z povolání, mluví o tom, jak může cvičení Taoistického tai chi™ pomoci s rovnováhou, prevencí pádů a odolností.

Výzkum : Prevence pádů a tai chi

Vynikající důkaz prevence pádů a zlepšení rovnováhy.
 • Systematické výzkumy opakovaně potvrzují snížené riziko pádů u lidí, kteří cvičí tai chi, a zlepšení jejich statické i dynamické rovnováhy.
 • Studie rovněž naznačují, že tai chi je nákladově výhodné opatření při prevenci pádů.
 • Je také prokázáno, že tai chi snižuje strach z pádu a zvyšuje sílu dolních končetin.

Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of Tai Chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

Tai chi je považováno za vynikající cvičební program na podporu sebedůvěry a snížení pádů.
 • Spolu s podporou síly, pružnosti a rovnováhy tai chi také snižuje strach z pádu. Tento strach může způsobit, že se mnoho lidí vyhýbá aktivnímu pohybu, čímž dochází k oslabení svalů a k další nejistotě v rovnováze. Tai chi je vynikající cvičební program na podporu sebedůvěry a stability.¹
 • Tai chi je účinné při prevenci pádů u seniorů. Preventivní účinek se zvyšuje s frekvencí a délkou cvičení.²
 • „Tai chi nejen zlepšuje rovnováhu, ale také zvyšuje sebedůvěru.“ – Dr. Peter Harmer, profesor cvičení a zdravotnictví na Willamette University.³

¹Government of Canada (2014). Seniors’ falls in Canada; Second report. Public Health Agency of Canada, “Seniors’ Falls in Canada: Second Report”

²Huang, ZG., Feng, YH., Li, YH., and Lu, CS. (2017). Systematic review and meta-analysis: Tai Chi for preventing falls in older adults. BMJ Open, 7(2).

³Thompson, D. (2018). Tai chi: An ancient art may work best to prevent falls in old age. MedicalXpress.

Prakticky všichni lidé, kteří cvičí Taoistické tai chi™, mluví o zlepšené rovnováze.
 1. Více než 6 000 lidí z celkem 12 000 lidí z celé Kanady, kteří se aktivně zabývají cvičením Taoistického tai chi™, odpovědělo na národní dotazník pro zdraví.
  • 96% uvedlo zlepšenou rovnováhu
  • 84% uvedlo zlepšenou pohyblivost
  • 40% uvedlo zvýšenou bezpečnost chůze
 2. Byl nalezen statisticky významný vztah mezi délkou cvičení a snížením frekvence pádů a závažnosti jejich následků.

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi (2016). Promoting vitality and well-being: How Taoist Tai Chi® arts impact health and reduce stress on public health services.

Tai Chi vykazuje vyšší účinnost při prevenci pádů než jiná opatření.
 • V klinické studii zahrnující seniory s anamnézou pádů, právě senioři ze skupiny tai chi vykazovali výrazně nižší výskyt pádů ve srovnání s ostatními léčenými i kontrolními skupinami. Tento účinek se projevil i po 6 měsících následného testování. Zajímavé je, že skupina tai chi měla lepší výsledky také v testech kognitivních funkcí.¹
 • Při jednom výzkumu různých cvičení se zjistilo, že cvičení, která vyžadují vstávání spíše než sezení, jsou nejúčinnější. Bylo zjištěno, že tai chi snižuje četnost pádů jednotlivců o 19% a snižuje také o 20% počet lidí, kteří pády zažívají.²
 • Další studie prokázala, že ve srovnání s jinými intervencemi tai chi snížilo četnost pádů o 43% při krátkodobém sledování (méně než 1 rok) a o 13% při dlouhodobém sledování (více než 1 rok).³

¹Li, FZ., Harmer, P., Fitzgerald, K. et. al. (2018). Effectiveness of a therapeutic Tai Ji Quan intervention vs a multimodal exercise intervention to prevent falls among older adults at high risk of falling. JAMA Internal Medicine, 178(10), p1301–1310.

²Sherrinton, C., Fairhall, N., Wallbank, G. et. al. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1.

³Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, FJ., and Del-Pino-Casado, R. (2017). Tai Chi for risk of falls: A meta-analysis. Journal of the American Geriatric Society, 65(9), p 2037-2043. 

Tai Chi může být nákladově výhodné opatření, jak zabránit pádům.
 • Existují důkazy o tom, že tai chi je nákladově výhodné opatření, které zabraňuje pádům.¹
 • Studie zahrnující implementaci celoročního programu tai chi v 36 střediscích pro seniory vypočítala, že bylo ušetřeno 917 USD za každý pád, kterému bylo zabráněno. Výsledkem programu bylo snížení počtu pádů o 49%. ²

¹Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of Tai Chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

²Li, FZ., Harmer, P., and Fitzgerald, K. (2016). Implementing an evidence-based fall prevention intervention in community senior centers. American Journal of Public Health.

Co říkají cvičící o svých zkušenostech s rovnováhou a prevencí pádů po praktikování Taoistického tai chi™?

„Rovnováha byla pro mě velký problém. Po dopravní nehodě v roce 1974 jsem byla v pořádku, dokud jsem nezestárla. Pak jsem si všimla, že se musím držet zábradlí, nebo čehokoliv, co je po ruce, abych si udržela rovnováhu. Nyní mohu dělat kopy a stát na jedné noze při různých cvicích Taoistického tai chi™, aniž bych ztratila rovnováhu. To také snižuje nebezpečí pádů, ke kterým by mohlo dojít v běžném životě.“

– Sandra, Peterborough, Kanada (a Australia)

„Od té doby, co cvičím umění Taoistického tai chi™, jsem začala  s chodítkem, pak jsem přešla k hůlce, nyní nepoužívám žádné pomůcky.“

– Joan, Oshawa, Kanada

„Bez cvičení Taoistického tai chi™ bych nechodila. Byla bych připoutána na invalidní vozík. Narodila jsem se s dětskou mozkovou obrnou, která ovlivňuje koordinaci chůze a vidění. Na dlouhé vzdálenosti používám dvě hole a invalidní vozík. Cvičení Taoistického tai chi™ mě naučilo opravdovému soustředění. Cítím se psychicky, fyzicky a duchovně vyrovnanější (prostřednictvím meditace).“

– Heather, Ottawa, Kanada

„Umění Taoistického tai chi™ skoncovala s mými pády.“

– Hazel, Chicago, USA

„Když jsem začínala cvičit Taoistické tai chi™, používala jsem chodítko. O 3 týdny později jsem už stála na nohou a účastnila se všech cviků.“

– Mary, Meaford, Kanada

 

„Zlepšila se mi nejen koordinace a rovnováha, ale také jsem v lepší náladě a méně pociťuji úzkost.“

– Rodica, Toronto, Kanada

 

Jak pomáhá cvičení Taoistického tai chi™?

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují celou řadu pohybů s hlubokým protahováním a nepřetržitým otáčením páteře. Procvičují celou fyziologii včetně svalových, kosterních a oběhových systémů, stejně jako šlach, kloubů, pojivové tkáně a orgánů.  Toto procvičování celého těla má hluboký dopad na naše zdraví, zvyšuje sílu, flexibilitu a odolnost, bez ohledu na náš stav.

Taoistické umění Tai Chi® jsou také formou meditace v pohybu, která má hluboký vliv na mozek, uklidňuje a čistí mysl.

Buďte v rovnováze – pohybujte se sebevědomě – buďte aktivní

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon