Přeskočit na obsah

Více o mistru Moyovi

Začátky v Číně

Mistr Moy zasvětil svůj život učení a praxi taoismu a taoistických umění. V mládí trpěl vážnými zdravotními problémy, částečně možná způsobenými turbulentními životními podmínkami v Číně během druhé světové války. Díky taoistickým uměním se však uzdravil. To ho inspirovalo k tomu, že svůj život zasvětil pomoci druhým.

Po válce vstoupil mistr Moy do taoistického kláštera, kde se cvičil v meditaci, rituálech a obřadech. Po komunistické revoluci v roce 1949 se jeho rodina přestěhovala z provincie Guangdong do Hongkongu. Zde pokračoval v klášterní výuce a u několika učitelů se začal učit vnitřní styly bojových umění.

Studium a rozvoj v Hongkongu

Mistr Moy se stal žákem mistra Liang Zipenga (1900–1974), v kantonštině Leung Ji Pang, věhlasného instruktora Lok Hup Ba Fa (Liuhe Bafa), tai chi a dalších umění. Mistr Liang tehdy přišel do Hongkongu z Akademie bojových umění Jingwu ze Šanghaje, kde byl respektovaným znalcem wushu stylu Orlí dráp. Později věnoval mistr Liang svou energii vnitřním stylům, jako např. Lok Hup. Na pohled elegantní a vnitřně silná forma Lok Hup sehrála významnou roli v syntéze umění Taoist Tai Chi® mistra Moye.

Mistr Moy se léta učil i u mistra Sun Dita, spolužáka mistra Lianga, známého především svou dovedností v Hsing-I (Xingyi) a tlačících rukou (push hands). V té době se také mistr Moy setkal s jedním mistrem qigongu, samotářem, který běžně studenty nepřijímal. Nicméně poustevnický mistr s mistrem Moyem soucítil a začal jej učit. V průběhu let se zdraví mistra Moye nadále zlepšovalo.

A právě v té době, kdy denně pracoval na svém zdraví, požádal mistr Moy o pomoc Guanyin, bódhisattvu milosrdenství, a přísahal, že svůj život zasvětí pomáhání druhým. Mistr Moy tvrdě pracoval, aby pochopil zdraví zlepšující podstatu vnitřních umění, která studoval. Pak tyto principy shrnul do formy tai chi, která se nyní učí v Institutu taoismu Fung Loy Kok.

Emigrace do Kanady a budování organizace

Před tím, než mistr Moy emigroval v roce 1970 do Kanady, byl v Hongkongu zapojen do aktivit Institutu Yuen Yuen, tradičního chrámu tří náboženství. V roce 1968 zde, v regionu Nová Teritoria, založil (společně s taoistickými mistry Mui Ming-to a paní Tang Yuen Mei) taoistický chrám Fung Loy Kok. Po příjezdu do Kanady založil v Torontu Společnost Tai Chi, Sdružení Taoist Tai Chi Kanada, Institut taoismu Fung Loy Kok (s mistrem Mui Ming-to), Akademii Gei Pang Lok Hup, která je věnovaná památce jeho učitele, mistra Lianga, a Mezinárodní sdružení Taoist Tai Chi. To vše s cílem představit veřejnosti užitečnost umění Taoist Tai Chi®. Organizace, které mistr Moy v Kanadě založil, jsou nyní zastřešeny Institutem taoismu Fung Loy Kok.

more-about_master-moy1

 

Povaha mistra Moye: soucitný vůdce

Mistr Moy byl příkladem soucitu, pokory a nesobeckosti těchto nauk. Sám se popisoval jako dobrovolný instruktor a často se označoval za studenta, zmiňoval návštěvy svých vlastních učitelů. Byl prvním, kdo věnoval peníze na projekty organizace a zahájil nespočet charitativních aktivit.

Zatímco nepřetržitě pracoval na vytvoření globální organizace, která by pomáhala druhým, věnoval mistr Moy pozornost také drobným detailům v životě. Jednou například četl v novinách o tom, že by místní hasiči potřebovali defibrilátor. Mistr Moy během dvou dní zorganizoval sbírku a poté poslal městské radě šek na 8000 dolarů.

master-moy-11

Založil program Jídlo pro bezdomovce, který dodnes běží každé pondělí v našem sídle v D’Arcy Street v Torontu. V D’Arcy Street také povzbuzoval účastníky k tomu, aby pomáhali starším občanům poskytováním kurzů angličtiny zdarma, aby pořádali pro seniory bankety, zorganizovali dopravu, organizovali výlety, domácí návštěvy a další sociální aktivity. Během let také vybral stovky tisíc dolarů pro různé místní organizace.

Existuje nespočet příkladů aktivit mistra Moye, které měly pomoci lidem v nouzi, včetně založení kurzů umění Taoist Tai Chi® pro osoby s HIV/AIDS a pro mnoho dalších skupin se specifickými zdravotními problémy. Osobně vedl sbírku na stavbu Centra obnovy zdraví v Mezinárodním centru v Orangeville v Ontariu, kde mohou dnes lidé se zdravotními problémy navštěvovat speciální programy.

Mistr Moy, taoismus a Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®

Učení mistra Moye bylo všem k dispozici prostřednictvím jeho vlastního příkladu a mentorování. Ve svých činnostech ztělesnil taoistický princip práce pro zmírnění utrpení druhých. Po celou dobu svého života ukazoval mistr Moy jedinečnou oddanost těmto uměním a pomoci druhým, dokonce i ve chvílích, kdy si jeho neutuchající vyučování a rozvoj organizace začaly vybírat daň na jeho vlastním zdraví. Pokračoval v nabitém programu lekcí a aktivit, které ho zanesly do všech koutů Kanady, do USA, Evropy, Británie, Austrálie a na Nový Zéland. Mistr Moy osobně vyškolil desítky tisíc lidí a poskytoval inspiraci i opravy, aby pomohl těm, kdo byli připraveni tvrdě pracovat.

more-about_m-moy-cooking

 

Jedinečným úspěchem mistra Moye bylo vytvoření organizace, která může předávat tyto poznatky široké veřejnosti a být prostředníkem naplnění taoistických cílů: zkrocení srdce, pomoci druhým a kultivace soucitu. Když byl jednou tázán, proč celý systém nazval uměním Taoist Tai Chi®, mistr Moy odpověděl, že by to mohl nazvat „stylem Moy“, což není nezvyklé při pojmenování nových variant ve světě tai chi. Ale rozhodl se nazvat to taoistickým, aby tím jasně odkázal k jeho kořenům v taoistické tradici. Přes skvělé výsledky v syntéze taoistických umění do úplného umění transformace si mistr Moy uvědomoval, že se svým celoživotním dílem je jen jedním z mnoha v dlouhé řadě generací těch, kdo přispěli k tomuto pozoruhodnému vědění.

Vize mistra Moye pomáhat druhým vyjadřuje hluboké poznání taoistických umění jakožto fyzické i duchovní praxe. Vedl své žáky k tomu, aby viděli celistvý obraz zdraví. V taoismu je rovnovážná interakce mezi tělem, myslí a duchem prostředkem k dobrému zdraví. Když cvičící dosáhnou větší harmonie uvnitř sebe sama, mohou pak podporovat rovnováhu v druhých i ve světě kolem nich. Osobní příklad nesobeckého dávání a soucitu mistra Moye mnohým pomohl a jeho hluboké porozumění taoistickým uměním znovu obnovilo mnoho ze ztracené moudrosti dávných taoistických mudrců.

 

Cookie Control Icon