Přeskočit na obsah

Taoismus: Kultivace těla, mysli a duše

Umění Taoist Tai Chi® jsou praktická, stejně jako taoistická tradice, ze které tato umění pramení. Přestože jsou založena na principech vnitřní alchymie, která byla vždy základem mnišské tradice, umění vyučovaná mistrem Moyem byla navržena tak, aby zpřístupnila vnitřní taoistický trénink lidem dnešní doby, kteří již nežijí v klášterech, ale běžným pracovním, společenským a rodinným životem.

Vnitřní alchymie

Co je míněno vnitřní alchymií v taoistickém umění? Alchymistický nebo také transformační proces vede k přeměně těla i mysli na vyšší úroveň fungování. Západní myšlení obvykle chápe mysl a tělo odděleně, v taoistické tradici jsou ale duševní a fyzický rozvoj úzce spojeny. I když je někdy užitečné oddělovat fyzické, duševní nebo meditační praktiky, tělo a mysl se přesto spojí v tyglíku   taoistické vnitřní alchymie. Tělo se nemůže transformovat bez mysli a naopak.

Cílem vnitřní taoistické alchymie je „návrat ke Zdroji“. Tento koncept má nespočet významů. Jedním z nich je navrátit se k tomu, co taoismus nazývá „Původní tělo“, které je charakterizováno dobrým zdravím a nekonečnou energií. Z taoistického úhlu pohledu se „Původní“ nebo také „Zlaté tělo“ postupně vytrácí, jak rosteme a jak se vyvíjíme. Faktory, jako jsou špatné stravovací návyky, vadné držení těla, stres a úzkosti, způsobují, že naše tělo ztrácí zdraví a vitalitu, která je nám vlastní. Toto chápání zhoršujícího se stavu těla je v mnoha ohledech podobné západnímu pohledu na proces stárnutí. Taoismus však úbytek zdraví v důsledku stárnutí nevnímá jako nevyhnutelný proces. Namísto toho se taoistické umění snaží degenerativní procesy zvrátit nebo zpomalit, a umožňuje tak cvičencům, aby stárli zdravějším způsobem.

more-taoism_tai-chi

 

 

Taoistická umění a zdraví

Zdravotní přínosy umění Taoist Tai Chi®, jak je vyučuje Fung Loy Kok, vyplývají ze skutečnosti, že jsou tato umění celistvá a provázaná a pracují se všemi systémy těla do hloubky, ale přitom jemně. Jak člověk postupuje, jeho tai chi se stává intenzivnějším vnitřním cvičením, které pracuje uvnitř těla stejně jako vně.

Viděno východním pohledem podporují tato umění dobré zdraví zlepšováním oběhu čchi (qi) neboli vnitřní energie těla. Podle čínské medicíny je zhoršené zdraví důsledkem narušeného toku této vnitřní energie, která prochází specifickými dráhami, tzv. meridiány. Sestava 108 pohybů je navržena tak, aby se uvolnily blokády podél meridiánů a následně mohla energie volně proudit klíčovými oblastmi těla a vyživovat a stimulovat tak vnitřní orgány, se kterými jsou meridiány spojeny. Navíc tato forma tai chi pracuje na vyvážení a vyčištění vnitřní energie jako dalším prostředku přeměny těla a mysli, aby se dostaly na vyšší úroveň fungování. Ve své nejhlubší formě vede v taoismu tento trénink ke konečné transformaci, anebo nesmrtelnosti.

Zdravotní přínosy taoistických umění mohou být také chápány ve smyslu západních přístupů ke zdraví. Postupně a jemně pracují na posílení a přeměně každé části a systému těla. Začátečník si pravděpodobně nejprve všimne, jak cvičení tai chi pociťuje ve větších svalových partiích nohou, paží a zad: jemným protahováním se stávají pružnější, zatímco svalové napětí mizí. Toto protahování také prospívá kloubům, šlachám a vazům, zlepšuje rozsah jejich pohybu, čímž se dosahuje maximální možné pohyblivosti a snižuje se přirozené, s věkem související zhoršování funkčnosti pohybového aparátu. Pokud cvičenci pravidelně trénují, zjišťují, že se jejich pohyblivost, pružnost a rovnováha přesouvají do hlubších úrovní těla a jsou prospěšné každé jeho části. Cvičení zároveň podporuje hlubokou relaxaci a stává se formou meditace, která přeměňuje fungování těla i mysli.

Původní podstata soucitu

Jak vyplývá z tohoto meditativního aspektu, udržování fyzického zdraví prostřednictvím taoistických umění je však jen malou částí transformačního procesu. Navracení se k „Původnímu tělu“ je sice důležitým aspektem taoistické vnitřní alchymie a „Zlaté tělo“ bývá považováno za jednu z nejcennějších substancí této proměny. Avšak proces navracení se k původnímu tělu je jen jednou z možností chápaní bohatého konceptu návratu ke „Zdroji“. Tou další je návrat k naší prapůvodní podstatě soucítění a nesobeckosti.

Taoisté věří, že uvnitř nás všech existuje jiskra dobra. Je to ta původní podstata, se kterou se rodíme. V interakci se světem se však naše původní přirozenost zakaluje a my získáváme špatné návyky a postupně se měníme v sobce. Taoistické cvičení se snaží tyto slabosti eliminovat, aby naše prapůvodní podstata dobra mohla znovu jasně zářit a vést naše myšlenky a konání. Taoisté jsou obvykle popisováni jako poustevníci, kteří tráví život meditováním v horských jeskyních, ale základem taoismu i Taoist Tai Chi® je soucit a služba druhým a ten je rozvíjen v každodenním životě. Když studenti taoistického umění sdílejí zdraví prospěšné hodnoty těchto umění nezištně a bez hledání osobních výhod, dělají první kroky ke znovunabytí podstaty dobra, které je v taoismu považováno za jeden ze základů úplného zdraví, studenti taoistického umění dělají první kroky ke znovunabytí této podstaty dobra, které je v taoismu považováno za jeden ze základů úplného zdraví, a k obnovení rovnováhy a harmonie původního nebo ideálního stavu existence.

Meditace

Souvisejícím cílem taoistické vnitřní alchymie je návrat do stavu vědomí, ve kterém můžeme uprostřed chaosu, který charakterizuje náš současný životní styl, nahlédnout původní podstatu bytí. V tradici taoismu je důležitým prostředkem tohoto vhledu meditace, která navozuje stav klidu vyprázdněním mysli – ukázněním toku myšlenek. Jsme-li schopni své myšlení oprostit od vnějšího světa, můžeme se pohroužit do vlastního nitra a vidět svou původní podstatu. Uprostřed současného rušného a složitého způsobu života není snadné dosáhnout klidu nebo stavu „prázdnoty“. Dosáhnout klidu a přitom být aktivně a soustředěně zapojen do okolního dění je ještě obtížnější. Cvičení Taoist Tai Chi® klid posiluje, protože soustředěná koncentrace, při tai chi nezbytná (a rozvíjená v jeho učení), zaměstnává mysl a odvádí pozornost od napětí a každodenních starostí. Naučit se zklidnit mysl, a to i při cvičení sestavy, je základem principu zklidnění se i principu poznání naší původní podstaty.

 

Cookie Control Icon