Preskočiť na obsah

Taoizmus: Kultivácia tela, mysle a ducha

Umenia Taoistického Tai Chi™ sú veľmi praktické, rovnako ako aj taoistická tradícia, z ktorej pochádzajú. Hoci sú založené na princípoch vnútornej alchýmie, ktorá bola vždy stredobodom taoistickej kláštornej tradície, umenia ako ich učil majster Moy sú koncipované tak, aby napomáhali taoistickému vnútornému tréningu v časoch, keď ľudia už nežijú v kláštoroch, ale venujú svoj čas spoločenským a rodinným záväzkom.

Vnútorná alchýmia

Čo znamená vnútorná alchýmia v taoistických umeniach? Alchýmia alebo tiež proces transformácie zahŕňa premenu tela a mysle na vyššiu úroveň fungovania. Tam, kde západný spôsob myslenia často rozdeľuje myseľ a telo do samostatných kategórii, taoistická tradícia chápe mentálny a fyzický rozvoj ako úzko prepojený. Kým niekedy môže byť výhodné uvažovať o fyzickom a mentálnom alebo meditatívnom aspekte samostatne, v taoistickej tradícii vnútornej alchýmie telo a myseľ vždy tvoria jednotu. Človek nemôže transformovať telo bez mysle a naopak.

Cieľom taoistickej vnútornej alchýmie je „návrat ku Zdroju“. Je to koncept, ktorý má viacero významov. Jeden z nich hovorí, že návrat ku Zdroju znamená návrat k tomu, čo taoizmus nazýva „Pôvodné telo“ charakterizované dobrým zdravím a nekonečnou energiou. Z taoistickej perspektívy sa Pôvodné alebo tiež „Zlaté telo“ postupne stráca počas toho ako rastieme a rozvíjame sa v našom svete. Faktory ako zlé stravovacie návyky, nesprávne držanie tela, stres a starosti spôsobujú, že naše telá strácajú zdravie a vitalitu, ktorá je nám vlastná. Chápanie zhoršovania telesného stavu je v mnohých ohľadoch podobné so západným pohľadom na starnutie s tým rozdielom, že taoizmus nevníma vážne zhoršovanie zdravotného stavu súvisiaceho so starnutím ako neodvratné. Namiesto toho, taoistické umenia hľadajú spôsob ako spomaliť proces degenerácie a umožniť cvičencom starnúť zdravšie.

more-taoism_tai-chi

 

 

Taoistické umenia a zdravie

Jedinečné zdravotné prínosy umení Taoistického Tai ChiTM tak ako ich vyučuje Inštitút taoizmu Fung Loy Kok pramenia z faktu, že sú kompletné, integrované a pracujú do hĺbky, ale pritom jemne, so všetkým telesnými systémami. Tak ako človek napreduje, Tai Chi sa stáva výrazne vnútorným cvičením pracujúcim vo vnútri tela ako aj vo vonkajších štruktúrach.

Východný pohľad hovorí o tom, že tieto umenia podporujú dobré zdravie zvýšením cirkulácie čchi alebo tiež vnútornej energie tela. Podľa čínskej medicíny, choroba je dôsledkom oslabenia toku vnútornej energie tečúcej cez špecifické dráhy (alebo meridiány). Zostava 108 pohybov je koncipovaná tak, aby otvorila bloky pozdĺž meridiánov a umožnila energii voľný pohyb cez kľúčové oblasti tela a vyživovala a stimulovala vnútorné orgány, ktoré spája. Táto forma Tai Chi pracuje taktiež na rovnováhe a vyčistení vnútornej energie za účelom transformácie tela a mysle na vyššiu úroveň fungovania. Vo svojich najhlbších úrovniach je tento tréning v taoizme chápaný ako najvyššia premena alebo nesmrteľnosť.

Zdravotné prospechy taoistických umení je možné tiež chápať aj v zmysle západného pohľadu na zdravie. Postupná a jemná práca posilňuje a premieňa prakticky každú časť a systém v tele. Začiatočníci pravdepodobne najprv pocítia ako Tai Chi pracuje s veľkými svalovými skupinami na nohách, rukách a chrbte, ktoré jemne naťahuje a robí ich pružnejšími a zároveň uvoľňuje zbytočné napätie. Toto naťahovanie zároveň prospieva kĺbom, šľachám a väzom, umožňuje im celú škálu pohybu, aby sa dosiahla maximálna flexibilita a zmenšilo sa prirodzené poškodenie kĺbov, ku ktorému dochádza s vekom. Keď študenti pokračujú v tréningu, postupne nachádzajú pohyb a rovnováhu na čoraz hlbších úrovniach, čo sa pozitívne prejaví v každom systéme tela. Táto prax zároveň podporuje hlbokú relaxáciu a stáva sa formou meditácie, ktorá premieňa (transformuje) fungovanie mysle a tela.

Pôvodná povaha súcitu

Ako naznačuje tento meditatívny aspekt, obnovenie fyzického zdravia prostredníctvom taoistického umenia je len súčasťou transformačného procesu. Návrat k  pôvodnému telu je dôležitým aspektom taoistickej vnútornej alchýmie a „Zlaté telo“ môže byť považované za jeden z jeho najcennejších produktov. Proces obnovy pôvodného tela predstavuje iba jednu z možností ako chápať bohatú koncepciu návratu k Zdroju. Na ďalšej úrovni je návrat k zdroju vnímaný ako návrat k našej pôvodnej podstate súcitu a nezištnosti.

Taoisti veria, že v nás všetkých je iskra dobra. Toto je pôvodná povaha, s ktorou sme sa narodili. Keď sme v interakcii so svetom okolo nás, naša pôvodná povaha je zatienená oblakmi a stávame sa egoistickými a akumulujeme zlé návyky. Taoistický tréning sa snaží odstrániť tieto slabosti tak, aby naša pôvodná povaha dobra mohla znovu jasne žiariť a riadiť naše myšlienky a činy. Zatiaľ čo folklór (legendy) často zobrazuje taoistov ako pustovníkov, ktorí trávia svoj život meditujúc vo vzdialených jaskyniach v horách, základom taoizmu a umení Taoistického Tai Chi™ je súcit a služba ostatným rozvíjaná v našich každodenných životoch. Pri nesebeckom a nezištnom zdieľaní zdravotných kvalít týchto umení robia študenti taoistických umení prvé kroky smerom k opätovnému získaniu tejto vnútornej dobroty. Tá je v taoizme je považovaná za základ pre úplné zdravie a na obnovenie rovnováhy a harmónia pôvodného alebo ideálneho stavu existencie.

more-history_meditation

Meditácia

Súvisiacim cieľom taoistickej vnútornej alchýmie je návrat do stavu vedomia, v ktorom môžeme vidieť pôvodnú povahu uprostred zmätku charakterizujúceho náš život v tomto svete. V taoistickej tradícii je meditácia, ktorá sa snaží dosiahnuť stav pokoja vyprázdnením všetkých myšlienok z mysle, jej dôležitým prostriedkom. Keď dokážeme odvrátiť naše vedomie od vonkajšieho sveta, môžeme sa obrátiť smerom dovnútra a vidieť našu pôvodnú povahu. Nie je ľahké dosiahnuť stav prázdnoty alebo pokoja uprostred dnešného rušného a zložitého životného štýlu. Ak chcete dosiahnuť pokoj a pritom byť aj angažovaný a aktívny, je to ešte ťažšie. Cvičenie umení Taoistického Tai Chi™ podporuje pokoj, pretože sústredená koncentrácia potrebná pri Tai Chi (a rozvíjaná v procese učenia) zamestná myseľ a odbremení ju od každodenných starostí a napätia. Ak sa naučíme stíšiť myseľ počas cvičenia zostavy, položíme základy pre integráciu princípu pokoja a rozpoznávania našej pôvodnej povahy v našom každodennom živote.

Cookie Control Icon