Preskočiť na obsah

Viac o majstrovi Moyovi

Začiatky v Číne

Majster Moy Lin Shin zasvätil svoj život učeniu a praktizovaniu taoizmu a taoistických umení. V mladosti mal vážne zdravotné problémy, možno čiastočne kvôli ťažkým životným podmienkam v Číne počas druhej svetovej vojny. Zásluhou taoistických umení dokázal úplne zotaviť svoje zdravie. Inšpirovaný touto skúsenosťou obetoval svoj život pomoci druhým.

Po vojne bol majster Moy prijatý do taoistického kláštora a absolvoval výcvik v meditácii, rituáloch a obradoch. Po komunistickej revolúcii v roku 1949 sa jeho rodina presťahovala z provincie Guangdong do Hongkongu. Tam pokračoval vo svojom výcviku a tiež sa začal učiť od niekoľkých učiteľov vnútorných štýlov bojových umení.

Učenie a rozvoj v Hongkongu

Majster Moy sa stal študentom majstra Liang Zipenga, kantónsky Leung Ji Pang (1900-1974), ktorý bol významným inštruktorom Lok Hup Ba Fa (Liuhe Bafa), Tai Chi a iných umení. Majster Liang prišiel do Hongkongu z akadémie bojových umení Jingwu v Šanghaji, kde bol uznávaným predstaviteľom wushu štýlu Orlí pazúr. Vo svojom neskoršom živote majster Liang venoval svoju energiu vnútorným štýlom, ako je Lok Hup. Vizuálne elegantná a vnútorne silná forma štýlu Lok Hup zohrala osobitnú úlohu v syntéze umení Taoistického Tai Chi® majstra Moya.

Majster Moy trénoval mnoho rokov s majstrom Sun Ditom, spolužiakom majstra Lianga, známym najmä pre svoje zručnosti v Hsing-i (Xingyi) a v tlačení rúk. V tom čase sa majster Moy stretol aj s majstrom qigongu, ktorý bol pustovníkom a bežne neprijímal študentov. Avšak pustovnícky majster mal súcit s pánom Moyom a začal ho učiť. V priebehu rokov sa zdravie majstra Moya stále zlepšovalo.

V tomto období, keď majster Moy denne pracoval na svojom zdraví, požiadal o pomoc Guanyin, Bódhisattvu (bohyňu) súcitu a prisľúbil, že svoj život obetuje pomoci druhým. Majster Moy tvrdo pracoval na pochopení zdravie zlepšujúcej podstaty vnútorných umení, ktoré študoval. Potom začlenil tieto princípy do formy Tai Chi, ktorú v súčasnosti učí Inštitút taoizmu Fung Loy Kok.

Imigrácia do Kanady a rast organizácie

Predtým, ako majster Moy v roku 1970 emigroval do Kanady, zapojil sa do aktivít inštitútu Yuen Yuen, tradičného chrámu troch vierovyznaní v Hongkongu. V roku 1968 spoluzaložil (s taoistickým majstrom Mui Ming-to a pani Tang Yuen Mei) v Hongkongu (New Teritories) taoistický chrám Fung Loy Kok. Po svojom príchode do Kanady založil Torontskú asociáciu Tai Chi (Toronto Tai Chi Association), Združenie Taoistického Tai Chi Kanady (Taoist Tai Chi Society of Canada), Inštitút taoizmu Fung Loy Kok (Fung Loy Kok Institute of Taoism) – spolu s majstrom Mui Ming-to, akadémiu Lok Hupu Gei Pang (Gei Pang Lok Hup Academy), ktorá je venovaná pamiatke jeho učiteľa majstra Lianga a Medzinárodné združenie Taoistického Tai Chi (International Taoist Tai Chi Society). Toto všetko vykonal s cieľom predstaviť prínosy umení Taoistického Tai Chi® verejnosti. Organizácie, ktoré založil majster Moy v Kanade, sú teraz pod záštitou Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok.

more-about_master-moy1

 

Charakter majstra Moya: vodca so súcitom

Majster Moy bol najlepším príkladom súcitu, pokory a nezištnosti pri vyučovaní týchto umení. Sám seba označil ako inštruktora dobrovoľníka a často poukazoval na to, že je študentom, pričom spomínal návštevy u svojich učiteľov. Bol prvý, kto daroval peniaze na projekty organizácie a inicioval nespočetné množstvo charitatívnych aktivít.

Zatiaľ čo majster Moy nepretržite pracoval na vytvorení globálnej organizácie pre pomoc druhým, všímal si aj drobné detaily života. Jedného dňa napríklad v novinách čítal o tom, že miestny požiarny zbor potrebuje defibrilátor. Majster Moy za dva dni zorganizoval zbierku a poslal mestskému zastupiteľstvu šek na 8000 dolárov. master-moy-11

Rozbehol program Potraviny pre bezdomovcov, ktorý v súčasnosti pokračuje každý pondelok v našom sídle na D’Arcy Street v Toronte. Na D’Arcy Street taktiež povzbudzoval účastníkov cvičení, aby pomohli seniorom tým, že budú ponúkať bezplatné kurzy angličtiny ako druhého jazyka, plánovať seniorské bankety, zabezpečovať prevoz a plánovať výlety, domáce návštevy a spoločenské aktivity. V priebehu rokov taktiež vyzbieral stovky tisíc dolárov pre rôzne komunitné organizácie.

Existuje nespočetné množstvo príkladov aktivít majstra Moya pre ľudí v núdzi, vrátane zriadenia skupín umení Taoistického Tai Chi® pre ľudí s HIV / AIDS a pre mnohé ďalšie skupiny so špecifickými zdravotnými problémami. Osobne viedol zbierku na výstavbu Centra obnovy zdravia v Medzinárodnom centre združenia v blízkosti Orangeville (provincia Ontario), kde sa v súčasnosti ľudia so zdravotnými problémami môžu zúčastnovať špeciálnych programov.

Majster Moy, taoizmus a Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®

Majster Moy sprístupnil svoje učenie všetkým prostredníctvom svojho príkladu a spôsobu vedenia. Vo svojich činoch majster Moy stelesňoval taoistický princíp práce na zmiernení utrpenia druhých. Počas celého svojho života majster Moy preukazoval jedinečnú oddanosť tomuto umeniu a pomoci druhým, aj keď si jeho neustále učenie a rozvoj organizácie vybrali daň na jeho zdraví. Pokračoval v nabitom programe aktivít a skupín, ktoré viedol po celej Kanade, v USA, Británii, Európe, Austrálii a na Novom Zélande. Majster Moy osobne trénoval desiatky tisíc ľudí a poskytnutou inšpiráciou a korekciami pomohol tým, ktorí boli pripravení tvrdo pracovať.

more-about_m-moy-cooking

 

Jedinečným úspechom majstra Moya bolo vytvorenie organizácie, ktorá môže tieto vedomosti šíriť medzi širokou verejnosťou a ktorá je prostriedkom pre napĺňanie taoistických cieľov skrotenia srdca, pomoci druhým a kultivácie súcitu. Keď raz dostal otázku, prečo nazval tento systém „Umenia Taoistického Tai Chi®“, majster Moy povedal, že by ho mohol nazvať „štýlom Moy“, čo nie je neobvyklý postup pri pomenovaní nových variantov vo svete Tai Chi. Majster Moy sa však rozhodol nazvať ho „Taoistickým“, aby jasne poukázal na jeho pôvod v taoistickej tradícii. Napriek veľkému úspechu majstra Moya, ktorý dosiahol syntézou taoistických umení do umenia úplnej transformácie, uznal, že jeho celoživotná práca bola len pokračovaním v dlhej línii generácií praktizujúcich, ktorí prispeli k tomuto pozoruhodnému poznaniu.

Vízia majstra Moya o pomoci ľuďom vyjadruje hlboké vedomosti o taoistických umeniach ako vo fyzickej, tak aj duchovnej praxi. Povzbudzoval svojich študentov, aby sa pozerali na celkový obraz zdravia. V taoizme je harmonická interakcia tela, mysle a ducha prostriedkom na dosiahnutie dobrého zdravia. Keď sa praktizujúci stanú viac harmonickými sami v sebe, potom môžu podporovať harmóniu v druhých a v okolitom svete. Osobný príklad nezištného dávania a súcitu majstra Moya pomohol mnohým ľuďom a jeho hĺbka porozumenia taoistickým umeniam obnovila veľa zo stratenej múdrosti starých taoistických mudrcov.

Cookie Control Icon