Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o zodpovednosti a právne upozornenie

Copyright © 2012-2021. Všetok textový a grafický obsah na tejto webovej stránke je vlastníctvom Združenia Taoistického Tai Chi v USA, Inc. pokiaľ nie je uvedené inak.

Používanie alebo rozmnožovanie obsahu alebo ochranných známok na tejto webovej stránke, ktoré nie sú určené na osobné prehliadanie týchto stránok, je výslovne zakázané bez písomného súhlasu Združenia Taoistického Tai Chi v USA. Aj keď sa venovala veľká pozornosť pri príprave a udržiavaní informácií poskytnutých na tejto stránke Združenie Taoistického Tai Chi v USA neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo aktuálnosti a všetok takýto obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto stránka a podstránky, na ktoré odkazuje, sú jediné webové stránky povolené a monitorované Združením Taoistického Tai Chi v USA a jej pridruženými organizáciami. Všetky ostatné webové stránky, fóra, diskusné skupiny, diskusné fóra, on-line slovníky alebo encyklopédie alebo akékoľvek iné siete, produkty alebo služby tretích strán dostupné na internete (ďalej len „stránky, ktoré nie sú monitorované“), kde je Združenie Taoistického Tai Chi v USA, s ňou spojené organizácie alebo umenia Taoistického Tai Chi™, metódy a aktivity diskutované tretími stranami sa nevzťahujú na Združenie Taoistického Tai Chi v USA, s ňou spojené organizácie.

Združenie Taoistického Tai Chi v USA a jej pridružené organizácie nemonitorujú a neschvaľujú žiadny obsah poskytovaný alebo dostupný na nemonitorovaných stránkach, ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za kvalitu alebo integritu takého obsahu alebo za interpretáciu. alebo použitie akýchkoľvek informácií pochádzajúcich z takéhoto obsahu.

Logo „Taoist Tai Chi Society“, logo „Fung Loy Kok“, logo „Taoist Tai Chi“, logo „Gei Pang Lok Hup Academy“, výraz „Taoist Tai Chi Society“ a výraz „Taoist Tai Chi“ sú ochranné známky (certifikačné známky a značky) spoločnosti Certmark Holdings Co. Ltd., ktoré potvrdzujú originálny a nepretržitý prenos učenia Majstra Moy Lin-shina prostredníctvom organizácií, ktoré založil.

Zásady používania súborov cookie                 Zásady ochrany osobných údajov

Cookie Control Icon