Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o zodpovednosti a právne upozornenie

Copyright © 1998-2016. Všetok textový a grafický obsah na tejto webovej stránke je vlastníctvom Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok, pokiaľ nie je uvedené inak. Logo „Fung Loy Kok“, logo Taoist Tai Chi, výraz „Taoist Tai Chi Society “ a výraz „Taoist Tai Chi“ sú ochranné známky (certifikačné známky a značky) spoločnosti Certmark Holdings Co., ktoré osvedčujú pravý a neprerušený prenos učenia majstra Moy Lin Shina prostredníctvom organizácií, ktoré založil. Používanie alebo reprodukovanie obsahu alebo ochranných známok z tejto webovej strány, s výnimkou osobného prehliadania týchto stránok, je výslovne zakázané bez písomného súhlasu Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok. Hoci príprave a uchovávaniu informácií poskytovaných na tejto stránke bola venovaná veľká starostlivosť, Inštitút taoizmu Fung Loy Kok neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa ich presnosti ani aktuálnosti a všetok obsah môže byť bez upozornenia zmenený.

Táto stránka a lokálne podstránky, na ktoré odkazuje, sú jediné webové stránky, ktoré sú autorizované a monitorované Inštitútom taoizmu Fung Loy Kok a jej príbuznými organizáciami. Všetky ostatné webové stránky, fóra, diskusné skupiny, diskusné miestnosti, on-line slovníky alebo encyklopédie alebo akékoľvek iné siete, produkty alebo služby tretích strán, ktoré sú k dispozícii na internete (spoločne len „nemonitorované stránky“), na ktorých sa o Inštitúte taoizmu Fung Loy Kok, jeho príbuzných organizáciách alebo umeniach Taoistického Tai Chi®, metódach a aktivitách môžu viesť diskusie tretími stranami, vôbec nesúvisia s Inštitútom taoizmu Fung Loy Kok a jeho príbuznými organizáciami. Inštitút taoizmu Fung Loy Kok a jeho príbuzné organizácie nesledujú ani neschvaľujú žiadny obsah poskytovaný alebo dostupný na nemonitorovaných stránkach ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za kvalitu alebo integritu takéhoto obsahu alebo za interpretáciu alebo uplatňovanie akýchkoľvek informácií pochádzajúcich z takého obsahu.

Suhlasím
Cookies a podobné technológie používame na rozpoznanie opakovaných návštev a preferencií, ako aj na meranie efektívnosti kampaní a analýzu návštevnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane toho, ako ich zakázať, pozrite si naše  Zásady používania súborov cookie.  Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s našimi pravidlami používania súborov cookie.