Menu stopki

Oświadczenie i informacja prawna

© Prawa autorskie 2012–2021. Treść i grafika tej strony objęte są prawem autorskim Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w USA, o ile nie zaznaczono inaczej.
Wykorzystywanie lub powielanie treści lub znaków towarowych zawartych na stronie internetowej dla celów innych niż osobiste użytkowanie jest zabronione bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w USA. Pomimo, że przygotowanie i publikacja informacji zawartych na tej stronie dokonywana jest ze szczególną starannością, Instytut Taoizmu Fun Loy Kok, nie gwarantuje ich dokładności i aktualności. Wszelkie zmiany na stronie mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia.
Ta strona i strony powiązane, są jedynymi stronami autoryzowanymi i monitorowanymi przez Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w USA i współpracujące z nim organizacje. Wszystkie inne dostępne w Internecie strony, fora, grupy dyskusyjne, czaty, słowniki i encyklopedie on-line lub wszelkie inne produkty lub usługi stron trzecich (zwane „stronami niemonitorowanymi”), metody i działania Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w USA i współpracujących z nim organizacji oraz sztuki Taoistycznego Tai Chi , które mogą być udostępnione przez osoby trzecie, są całkowicie niezwiązane ze Stowarzyszeniem Taoistycznego Tai Chi w USA i powiązanymi z nim organizacjami.
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w USA i współpracujące z nim organizacje nie monitorują ani nie popierają żadnych treści dostępnych na „stronach niemonitorowanych”, nie ponoszą także odpowiedzialności za jakość lub integralność tych treści, jakąkolwiek ich interpretację lub wykorzystanie.
Loga: “Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi”, “Fung Loy Kok”, “Taoistyczne Tai Chi”, “Gei Pang Lok Hup Academy” i wyrażenia: “Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi”, “Taoistyczne Tai Chi” są znakami towarowymi (certyfikowanymi i zwykłymi) Certmark Holdings Co. Ltd., które uwierzytelnia autentyczność i ciągłość przekazu nauk Mistrza Moy Lin-shin przez organizacje, które założył.

Cookie Policy                  Privacy Policy

Cookie Control Icon