Menu stopki

Zapobieganie upadkom i odporność na skutki upadków uzyskana dzięki Sztukom Taoistycznego Tai ChiTM

Upadki są normalną częścią życia, ale wszyscy wiemy, że mogą być wydarzeniami zmieniającymi życie. Skutki upadków są szczególnie poważne wśród osób starszych i są główną przyczyną hospitalizacji z powodu obrażeń oraz głównym powodem przyjęcia do ośrodka opieki. Strach przed upadkiem może mieć wpływ na nasze życie, gdy zaczynamy unikać pewnych sytuacji. Badania nad Tai Chi dostarczają doskonałych dowodów na korzyści w zapobieganiu upadkom, poprawie równowagi i siły oraz zwiększeniu mobilności. Dzięki praktyceTaoistycznego Tai ChiTM możesz czuć się bardziej stabilny na stopach, zwiększać pewność siebie, siłę, odporność i wytrzymałość. Pomaga poprawić postawę, wyrównanie i równowagę oraz pozwala na swobodniejsze poruszanie się. Dzięki zwiększonej elastyczności, nawet jeśli upadniesz, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo poważnej kontuzji. Ponadto wiele osób uprawiających sztuki Taoistycznego Tai ChiTM poczuło lekkość i dobre samopoczucie.

Spróbuj Sztuk Taoistycznego Tai ChiTM już teraz

Jak praktyka Sztuk Taoistycznego Tai ChiTM pomaga zapobiegać upadkom i zwiększa odporność na ich skutki

To seminarium internetowe zostało zarejestrowane podczas  programu Sztuk Taoistycznego Tai ChiTM z naciskiem na fizjologię, który odbył się w Międzynarodowym Centrum, niedaleko Orangeville, Ontario, 26 listopada 2017 r.

Crispin Barker, Prezydent Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w Wielkiej Brytanii i fizjoterapeuta z zawodu, omawia, w jaki sposób praktyka taoistycznych Sztuk Taoistycznego Tai ChiTM może pomóc w utrzymaniu równowagi, zapobieganiu upadkom i odporności.

Badania: Zapobieganie upadkom i Tai Chi

Niezbite dowody na zapobieganie upadkom i poprawę równowagi.
 • Systematyczne badania na temat Tai Chi i zapobiegania upadkom konsekwentnie wskazywały na zmniejszenie ryzyka upadków u ćwiczących Tai Chi, a także na poprawę ich równowagi statycznej i dynamicznej.
 • Badania sugerują także, że Tai Chi jest najefektywniejszą metodą zapobiegania upadkom.
 • Istnieją również rzetelne dowody na to, że Tai Chi zmniejsza lęk przed upadkiem i zwiększa siłę kończyn dolnych.

Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of Tai Chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

Tai Chi jest konsekwentnie uważane za doskonały program ćwiczeń wzmacniający zaufanie do siebie i ograniczający upadki.
 • Tai Chi, oprócz rozwijania wytrzymałości, elastyczności i równowagi, zmniejsza także lęk przed upadkiem, który może powodować u wielu osób unikanie aktywności, osłabiając tym samym mięśnie i równowagę. Tai Chi to doskonały program ćwiczeń, wzmacniający zaufanie do siebie i stabilność postawy¹.
 • Tai Chi skutecznie zapobiega upadkom osób starszych. Efekt prewencyjny zwiększa się wraz ze wzrostem częstotliwości ćwiczeń i czasu ich trwania².
 • • „Tai Chi poprawia nie tylko równowagę, ale także zwiększa zaufanie do siebie.” – Dr Peter Harmer, profesor ćwiczeń fizycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Willamette³.

¹Government of Canada (2014). Seniors’ falls in Canada; Second report. Public Health Agency of Canada, “Seniors’ Falls in Canada: Second Report”

²Huang, ZG., Feng, YH., Li, YH., and Lu, CS. (2017). Systematic review and meta-analysis: Tai Chi for preventing falls in older adults. BMJ Open, 7(2).

³Thompson, D. (2018). Tai chi: An ancient art may work best to prevent falls in old age. MedicalXpress.

„Promowanie witalności i dobrego samopoczucia: w jaki sposób Sztuki Taoistycznego Tai ChiTM wpływają na zdrowie i zmniejszają stres w publicznych usługach zdrowotnych”
 • Ponad 6000 osób z 12 000 ćwiczących sztuki Taoistycznego Tai ChiTM w Kanadzie wzięło udział w badaniu, wypełniając Krajowy Kwestionariusz Zdrowia:
  • 96% badanych zgłosiło poprawę równowagi,
  • 84% badanych zgłosiło poprawę sprawności poruszania się,
  • 40% badanych zgłosiło zwiększone poczucie bezpieczeństwa podczas chodzenia.
 • Stwierdzono istotną statystycznie zależność między długością okresu ćwiczeń a zmniejszeniem częstotliwości upadków i ich dotkliwości.

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi (2016). Promowanie witalności i dobrego samopoczucia: w jaki sposób sztuki Taoistycznego Tai ChiTM wpływają na zdrowie i zmniejszają obciążenie publicznej opieki medycznej

Tai Chi wykazuje większą skuteczność w zapobieganiu upadkom niż inne metody
 • W badaniu klinicznym obejmującym seniorów z upadkami w wywiadzie, osoby z grupy Tai Chi wykazały znacznie mniejszą częstotliwość upadków w porównaniu z innymi grupami terapeutycznymi, jak i grupami kontrolnymi. Efekt ten utrzymywał się również w 6-miesięcznych testach kontrolnych. Co ciekawe, grupa Tai Chi wypadła lepiej również w testach funkcji poznawczych.¹
 • Jedno z badań wpływu różnych ćwiczeń fizycznych na ryzyko upadków wykazało, co nie jest zaskakujące, że ćwiczenia wykonywane na stojąco są bardziej skuteczne, niż te na siedząco. Zauważono, że ćwiczenia Tai Chi przyczyniły się do obniżenia wskaźnika upadków o 19%, a także zmniejszenia o 20 % liczby osób, które doświadczają upadków.²
 • Inne badanie wykazało, że Tai Chi w porównaniu z innymi metodami ćwiczeń, zmniejszyło wskaźnik upadków o 43% w krótkoterminowej obserwacji (poniżej 1 roku), a o 13% w długoterminowej obserwacji (powyżej 1 roku).³

¹Li, FZ., Harmer, P., Fitzgerald, K. et. al. (2018). Effectiveness of a therapeutic Tai Ji Quan intervention vs a multimodal exercise intervention to prevent falls among older adults at high risk of falling. JAMA Internal Medicine, 178(10), p1301–1310.

²Sherrinton, C., Fairhall, N., Wallbank, G. et. al. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1.

³Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, FJ., and Del-Pino-Casado, R. (2017). Tai Chi for risk of falls: A meta-analysis. Journal of the American Geriatric Society, 65(9), p 2037-2043. 

Tai Chi może być najbardziej opłacalną metodą zapobiegania upadkom.
 • Istnieją mocne dowody na to, że Tai Chi jest najbardziej opłacalną ekonomicznie metodą zapobiegania upadkom.¹
 • W badaniu obejmującym roczny program Tai Chi w 36 ośrodkach dla seniorów wykazano, że na każdym upadku, któremu udało się zapobiec, zaoszczędzono 917 USD. Rezultatem programu był spadek liczby upadków o 49 %.²

¹Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of Tai Chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

²Li, FZ., Harmer, P., and Fitzgerald, K. (2016). Implementing an evidence-based fall prevention intervention in community senior centers. American Journal of Public Health.

Co mówią praktykujący o równowadze, odporności, zapobieganiu upadkom i praktyce Sztuk Taoistycznego Tai ChiTM

„Utrzymanie równowagi było dla mnie dużym problemem. Po wypadku samochodowym w 1974 roku czułam się dobrze przez wiele lat, aż do czasu, gdy zaczęłam się starzeć. Wtedy zauważyłam, że utrzymanie równowagi wymaga przytrzymywania się poręczy, czy czegoś innego co akurat było pod ręką. A teraz mogę wykonywać kopnięcia i stać na jednej nodze w czasie wykonywania różnych ruchów Taoistycznego Tai ChiTM bez gubienia równowagi. Dzięki ćwiczeniom zmniejszyło się prawdopodobieństwo upadków, które mogą się zdarzyć wszędzie ”

– Sandra, Peterborough, Kanada (i Australia)

„Kiedy zaczynałam ćwiczyć sztuki Taoistycznego Tai ChiTM poruszałam się z chodzikiem rehabilitacyjnym, następnie korzystałam tylko z laski, a teraz chodzę bez jakiegokolwiek wsparcia.”.”

– Joan, Oshawa, Kanada

„Gdybym nie ćwiczyła Taoistycznego Tai ChiTM, nie mogłabym w ogóle chodzić i cały czas poruszałabym się na wózku inwalidzkim. Urodziłam się z mózgowym porażeniem dziecięcym, które wpłynęło na moją koordynację ruchową i na mój wzrok. Na długich dystansach używam dwóch lasek i wózka inwalidzkiego. Ćwiczenia Taoistycznego Tai ChiTM nauczyły mnie lepszej koncentracji i czuję się bardziej zrównoważona psychicznie, fizycznie i duchowo (dzięki medytacji) ”

– Heather, Ottawa, Kanada

„Ćwiczenie sztuk Taoistycznego Tai ChiTM spowodowało, że przestałam się przewracać”.

– Hazel, Chicago, USA

„W czasie, kiedy zaczęłam ćwiczyć Taoistyczne Tai ChiTM, korzystałam z balkonika, 3 tygodnie później już stałam bez podpierania się i wykonywałam wszystkie ruchy ciągu

– Mary, Meaford, Kanada

 

„Mam nie tylko lepszą koordynację ruchową i równowagę, ale także lepszy nastrój i jestem spokojniejsza
”.

– Rodica, Toronto, Kanada

 

Jak to działa?

Sztuki Taoistycznego Tai ChiTM obejmują pełen zakres ruchów z głębokim rozciąganiem i ciągłym obracaniem kręgosłupa. Ćwiczą całą fizjologię, w tym układy mięśniowe, szkieletowe i krążenia, a także ścięgna, stawy, tkankę łączną i narządy. Takie podejście do całego ciała ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, zwiększając siłę, elastyczność i sprężystość, niezależnie od naszego stanu.

Sztuki Taoistycznego Tai ChiTM są także formą medytacji w ruchu, która ma głęboki wpływ na mózg, uspokaja i oczyszcza umysł.

Bądź zrównoważony – poruszaj się pewnie – bądź aktywny

Znajdź zajęcia już dziś

Cookie Control Icon