Menu stopki Cookie Control Icon

Taoizm

W tradycji taoistycznej osobiste dobre samopoczucie zależy od harmonii ciała, umysłu i ducha. Ćwiczenia taoistyczne łączą działania prowadząc do transformacji całej osoby. Nauki mówią, że rodzimy się z iskrą dobroci, zwaną czasami Pierwotną Naturą. Poprzez naukę i ćwiczenie sztuk taoistycznych, możemy podążać ścieżką, która nas prowadzi z powrotem do Pierwotnej Natury, do stanu naturalnego zdrowia, spokoju i jasności umysłu oraz ducha harmonii i współczucia dla świata i dla każdego wokół nas.

Sztuki taoistyczne zwierają wielkie bogactwo ćwiczeń przekazywanych od wieków. Wszystkie mogą być pojmowane jako różnorodne formy medytacji. Niektóre skupiają się na „ruchu w spokoju” i zawierają chodzenie, stanie, siedzenie i leżenie. Inne na „spokoju w ruchu” i te obejmują Tai Chi, chanting, ceremoniały i inne powiązane praktyki.

Taoizm naucza, że każde działanie może być formą medytacji, o ile intencja jest właściwa. W tym zawarte są również nauki, które pomagają nam w „poskramianiu serca”, „otwieraniu serca” i rozwijają postawę spokoju, współczucia i ograniczanie egocentryzmu zarówno podczas ćwiczeń jak i w życiu codziennym. W naszej organizacji wyraża się to w głęboko poważanej cnocie wolontaryzmu i służenia innym, obecnej we wszystkich naszych działaniach.

Taoizm jest tradycją, której historia świadczy o otwartości na mądrość płynącą z różnych źródeł. Zgodnie z tym Fung Loy Kok zachowuje i integruje nauki trzech chińskich religii: konfucjanizmu, buddyzmu i taoizmu. Praktykujący sztuki taoistyczne również mają różnorakie pochodzenie, kulturę czy system wierzeń. Uczestnictwo każdego w dowolnym wybranym rodzaju ćwiczeń jest mile widziane.

Więcej o Taoizmie

Ruchy Tao

Ten kolorowy film ukazuje tradycyjne praktyki taoistyczne nauczane przez Fung Loy Kok. Przedstawia trzy siły napędowe treningu taoistycznego: dobre uczynki, rytuały i ceremonie oraz sztuki wewnętrznej przemiany ciała i umysłu. Opisuje również jak są one praktykowane we współczesnym świecie przez ćwiczących o różnych drogach życiowych.

Chanting w International Center Florida

Świątynie i Kapliczki

Fung Loy Kok utworzył świątynie i kaplice w różnych miejscach na całym świecie. Każda jest poświęcona jednemu lub więcej bóstw, rokrocznie gości festiwale i uroczystości. Wizyty taoistycznych praktyków jak i przedstawicieli rozmaitych środowisk są mile widziane, zarówno te mające na celu złożenie wyrazów szacunku, jak i te by cieszyć się spokojną, a zarazem ożywczą atmosferą.

 

Więcej O Świątyniach i Kapliczkach

“The Taoist arts allow me to get outside of myself and to help other people.”

Samantha, Ontario, Kanada