Menu stopki

Sztuki Taoist Tai Chi™ jako zajęcia religijne

Wszystkie sztuki, których uczymy, w tym śpiewy, rytuały i ceremonie, medytacja i 108 ruchów, zapewniają ścieżkę transformacji poprzez ponowne połączenie każdej osoby z Tao.
 

Wprowadzenie do Taoizmu

W tradycji taoistycznej dobre samopoczucie każdego człowieka zależy od harmonii ciała, umysłu i ducha. Ćwiczenia taoistyczne łączą wszystkie te elementy prowadząc do przemiany wewnętrznej człowieka. Zgodnie z naukami taoistycznymi rodzimy się z iskrą dobroci, zwaną czasami Pierwotną Naturą. Poprzez naukę i ćwiczenie sztuk taoistycznych możemy podążać ścieżką, która prowadzi nas z powrotem do Pierwotnej Natury, czyli do stanu naturalnego zdrowia, spokoju i jasności umysłu, harmonii ducha oraz współczucia dla świata i dla wszystkich wokół nas.

Sztuki taoistyczne kryją w sobie wielkie bogactwo ćwiczeń przekazywanych od wieków. Wszystkie mogą być rozumiane jako różnorodne formy medytacji. Niektóre skupiają się na „ruchu w spokoju” obejmując takie elementy jak chodzenie, stanie, siedzenie i leżenie. Inne na „spokoju w ruchu”, w skład którego wchodzi Tai Chi, chanting, obrzędy i inne powiązane praktyki.

Taoizm naucza, że każde działanie może być formą medytacji, o ile intencja jest właściwa. W tym zawarte są również nauki, które pomagają nam w „poskramianiu serca”, „otwieraniu serca” i rozwijają postawę spokoju, współczucia oraz ograniczanie egocentryzmu zarówno podczas ćwiczeń, jak i w życiu codziennym. W naszej organizacji wyraża się to w głęboko szanowanej cnocie wolontariatu i służenia innym, obecnej we wszystkich naszych działaniach.

Taoizm jest tradycją, której historia świadczy o otwartości na mądrość płynącą z różnych źródeł. Zgodnie z tymi zasadami Instytut Taoizmu Fung Loy Kok zachowuje i integruje nauki trzech chińskich religii: konfucjanizmu, buddyzmu i taoizmu. Osoby praktykujące sztuki taoistyczne również mają różnorakie pochodzenie, kulturę czy system wierzeń. Udział każdego w dowolnym, wybranym rodzaju ćwiczeń jest mile widziany.    

Więcej o Taoizmie

Ruchy Tao

Ten kolorowy film ukazuje tradycyjne sztuki taoistyczne, których naucza Fung Loy Kok. Przedstawia trzy siły napędowe treningu taoistycznego: dobre uczynki, rytuały i obrzędy oraz sztuki wewnętrznej przemiany ciała i umysłu. Opisuje również, jak są one praktykowane we współczesnym świecie przez ćwiczących znajdujących się na różnych etapach swojej życiowej drogi.

Chanting

Teksty do Chantingu:

Goon Yam Gau Foo Ging
Daai-Bei-Jau
Bo-Hui-Jaan

Filmy:

Świątynie i Kapliczki

Instytut Taoizmu Fung Loy Kok otworzył świątynie i kaplice w różnych miejscach na całym świecie. Każda z nich jest poświęcona jednemu lub wielu bóstwom i co roku odbywają się w nich festiwale oraz uroczystości. Wizyty osób praktykujących taoizm, jak i przedstawicieli rozmaitych środowisk są mile widziane, zarówno te, mające na celu złożenie wyrazów szacunku, jak i te, pozwalające cieszyć się spokojną i jednocześnie radosną atmosferą.

 

Więcej o Świątyniach i Kaplicach

“The Taoist arts allow me to get outside of myself and to help other people.”

Samantha, Ontario, Kanada

Cookie Control Icon