Menu stopki Cookie Control Icon

Taoizm: kształtowanie ciała, umysłu i ducha

Sztuki Taoistycznego Tai Chi® są bardzo praktyczne, podobnie jak taoistyczna tradycja, z której pochodzą. Chociaż oparte na zasadach wewnętrznej alchemii, która zawsze była osią taoistycznej tradycji monastycznej, sztuki nauczane przez Mistrza Moy mają na celu ułatwienie taoistycznego szkolenia wewnętrznego w czasach, w których ludzie nie żyją już w klasztorach, ale swój czas poświęcają zobowiązaniom społecznym i rodzinnym.

Alchemia Wewnętrzna

Co rozumie się pod pojęciem alchemia wewnętrzna w sztukach taoistycznych? Proces alchemiczny czy przemiana powoduje wzniesienie zarówno ciała jak i umysłu na wyższy poziom funkcjonowania. Podczas gdy myślenie zachodu często rozdziela ciało i umysł jako osobne elementy, w tradycji taoistycznej rozwój fizyczny i duchowy są ściśle powiązane. Mimo iż czasem pomocnym jest rozważanie aspektów fizycznych i umysłowych osobno, ciało i umysł spotykają się w tyglach wewnętrznej alchemii taoistycznej. Nie można przekształcać ciała bez udziału umysłu i vice versa.

Celem taoistycznej alchemii wewnętrznej jest „powrót do źródła”, idea posiadająca liczne poziomy rozumienia. Na jednym z nich powrót do źródła oznacza powrót do tego, co taoizm określa jako „Pierwotne Ciało” charakteryzujące się dobrym zdrowiem i nieograniczoną energią. Z perspektywy taoistycznej „Pierwotne” lub „Złote Ciało” ulega zagubieniu podczas dorastania i rozwoju w świecie. Czynniki takie jak złe nawyki żywieniowe, zła postawa, stres i niepokoje powodują, że nasze ciała tracą zdrowie i żywotność, które powinniśmy posiadać. Tak rozumiane pogarszanie się stanu ciała jest w jakiś sposób porównywalne z zachodnim pojęciem starzenia się, ale taoizm nie postrzega poważnego uszczerbku na zdrowiu za nieunikniony w miarę starzenia się. Taoistyczne sztuki są sposobem odwracania procesu degeneracji, pozwalając ćwiczącym na starzenie się w zdrowszy sposób.

more-taoism_tai-chi

Taoistyczne sztuki i zdrowie

Wyjątkowe korzyści zdrowotne Sztuk Taoistycznego Tai Chi® zgodnie z nauczaniem Fung Loy Kok wynikają z faktu, że są one pełne i spójne pracując nad całym ciałem głęboko acz łagodnie. Wraz z czynionymi postępami Tai Chi staje się coraz bardziej ćwiczeniem wewnętrznym oddziałującym tak na wnętrze ciała, jak na jego struktury zewnętrzne.

Rozpatrywane z perspektywy wschodniej sztuki te sprzyjają dobremu zdrowiu poprzez zwiększenie cyrkulacji chi (qi) lub wewnętrznej energii w ciele. Według medycyny chińskiej złe zdrowie powodowane jest upośledzeniem przepływu tej wewnętrznej energii przez określone szlaki (kanały, meridiany). Ciąg 108 ruchów ma za zadanie otworzyć blokady wzdłuż kanałów, umożliwić wolny przepływ energii przez kluczowe obszary ciała, odżywić i stymulować organy wewnętrzne, które z tymi kanałami są połączone. Ponadto, ta forma Tai Chi pracuje nad zrównoważeniem i oczyszczeniem energii wewnętrznej jako kolejnego sposobu przeniesienia ciała i umysłu na wyższy poziom funkcjonowania. Na najgłębszych poziomach taoizmu ten trening jest drogą do osiągnięcia ostatecznej transformacji, nieśmiertelności.

Korzyści zdrowotne sztuk taoistycznych są rozumiane również w kategoriach zachodniego podejścia do zdrowia. Działają stopniowo i delikatnie, aby wzmocnić i przekształcić praktycznie każdą część i układ ciała. Początkujący najpierw zapewne zauważą jak Tai Chi pracuje z większymi grupami mięśni nóg, ramion i pleców, delikatnie je rozciągając i zwiększając ich sprężystość, jednocześnie uwalniając niepotrzebne napięcie mięśniowe. Rozciąganie to wpływa korzystnie na stawy, ścięgna i więzadła, prowadząc je poprzez pełny zakres ruchu do osiągnięcia maksymalnej elastyczności i ograniczenia naturalnego z wiekiem pogarszania się stanu stawów. Wraz z postępem ćwiczeń uczący się odnajdują ruch i równowagę na coraz głębszych poziomach, co powoduje korzyści w każdym układzie ciała. W tym samym czasie ćwiczenia sprzyjają dogłębnemu odprężeniu stając się formą medytacji przekształcającej działanie umysłu i ciała.

Oryginalna Natura Współczucia

Jak sugeruje ten medytacyjny aspekt, odzyskanie zdrowia fizycznego poprzez sztuki taoistyczne jest jedynie częścią procesu przemian. Powrót do pierwotnego ciała jest żywotnym przejawem wewnętrznej alchemii taoistycznej, a „Złote Ciało” może być postrzegane jako jeden z jej najwartościowszych produktów. Jednakże proces odzyskiwania naturalnego ciała to jedynie jedno rozumienie  bogatej w znaczenia idei powrotu do Źródła. Na innym poziomie powrót do Źródła oznacza powrót do naszej oryginalnej natury współczucia i bezinteresowności.

Taoiści wierzą, że w każdym z nas jest iskra dobroci. To jest właśnie oryginalna natura, z którą się rodzimy. Podczas wzajemnego oddziaływania ze światem wokół nas nasza oryginalna natura zaciera się, zaczynamy być skupieni na sobie i nabieramy złych zwyczajów. Praktyka taoistyczna stara się wyeliminować te słabości tak, aby nasza oryginalna natura dobroci mogła znowu jasno zabłysnąć, przewodząc naszej myśli i czynom. Tak więc podczas gdy obiegowy obraz często przedstawia taoistów jako pustelników spędzających życie na medytacjach w odległych górskich jaskiniach, podstawą zarówno taoizmu jak i Taoistycznego Tai Chi® jest współczucie i służenie innym, rozwijające się, gdy żyjemy naszym codziennym życiem. W dzieleniu się tymi dającymi zdrowie sztukami bezinteresownie i bez oczekiwania korzyści osobistych, uczący się sztuk taoistycznych osiągają pierwszy stopień na drodze do odzyskania wewnętrznej dobroci, która w taoizmie jest uważana za podstawę kompletnego zdrowia i odbudowy równowagi oraz harmonii pierwotnego, idealnego stanu egzystencji.

Medytacja

Pokrewnym celem wewnętrznej taoistycznej alchemii jest powrócić do stanu świadomości, w którym możemy zobaczyć pierwotną naturę  pośród bałaganu zniekształceń charakteryzujących nasze życie na tym świecie. W tradycji taoistycznej medytacja, której celem jest osiągnięcie stanu spokoju przez opróżnienie umysłu z wszelkich myśli, od dawna była ważnym sposobem, aby to osiągnąć. Kiedy uda nam się odwrócić uwagę od zewnętrznego świata, możemy zwrócić się do wewnątrz i zobaczyć naszą pierwotną naturę. Osiągnięcie stanu pustki i spokoju w natłoku dzisiejszego pracowitego i złożonego stylu życia nie jest łatwe. Osiągnąć spokój będąc zaangażowanym i aktywnym to jeszcze trudniejsze. Praktykowanie Sztuk Taoistycznego Tai Chi®  sprzyja spokojowi, ponieważ ukierunkowana koncentracja wymagana do ćwiczenia Tai Chi (i rozwijana w trakcie ćwiczeń) zajmuje umysł, odciągając go od codziennych zmartwień i napięć. Uczenie się uspakajania umysłu, nawet podczas ciągu, stanowi podstawę łączenia zasady spokoju i rozpoznawania naszej pierwotnej natury w życiu codziennym.