Menu stopki

Taoizm: doskonalenie ciała, umysłu i ducha

Sztuki Taoist Tai Chi® są bardzo praktyczne, podobnie jak taoistyczna tradycja, z której się wywodzą. Sztuki te oparte są na zasadach wewnętrznej alchemii, która zawsze była osią taoistycznej tradycji klasztornej. Nauki Mistrza Moy mają na celu ułatwienie taoistycznego szkolenia wewnętrznego współczesnym ludziom, którzy nie mieszkają już w klasztorach, a których czas wypełniają obowiązki rodzinne i społeczne.

Alchemia Wewnętrzna

Co należy rozumieć pod pojęciem alchemii wewnętrznej w sztukach taoistycznych?  Proces alchemiczny, czy też transformacyjny, jest przemianą angażującą zarówno umysł jak i ciało, w wyniku której podnoszony jest poziom ich funkcjonowania. W tradycji taoistycznej rozwój psychiczny jest ściśle powiązany z rozwojem fizycznym, podczas gdy zachodni sposób myślenia rozdziela te dwa aspekty rozwoju. Mimo, że czasem pomocnym jest oddzielne rozważenie aspektów fizycznych i mentalnych lub medytacyjnych, to jednak w taoistycznej alchemii wewnętrznej ciało i umysł łączą się. Nie można zmieniać ciała bez udziału umysłu i odwrotnie.

Celem taoistycznej alchemii wewnętrznej jest „powrót do Źródła”, koncepcja, która ma wiele poziomów. Jeden z nich oznacza powracanie do stanu, nazywanego w taoizmie „Pierwotnym Ciałem”, charakteryzującego się dobrym zdrowiem i nieograniczoną energią.  Z taoistycznego punktu widzenia „Oryginalne” lub „Złote Ciało” zazwyczaj gubi się, kiedy rozwijamy się i dorastamy.  Czynniki takie, jak: złe nawyki żywieniowe, niewłaściwa postawa, stres i niepokoje powodują, że nasze ciała tracą zdrowie i witalność, które powinniśmy posiadać. Tak rozumiane pogarszanie się stanu organizmu jest pod wieloma względami zgodne z zachodnim postrzeganiem procesu starzenia się, podczas gdy w taoizmie nie widzi się istotnego związku między pogarszającym się stanem zdrowia, a starzeniem się. Przeciwnie, sztuki taoistyczne sprzyjają odwróceniu procesu degeneracji i pozwalają na zdrowszy sposób starzenia się.

more-taoism_tai-chi

Sztuki taoistyczne  i zdrowie

Wyjątkowe korzyści zdrowotne sztuk Taoist Tai Chi®, których naucza Fung Loy Kok, wynikają z faktu, że są one kompletne i zintegrowane, działają delikatnie, lecz głęboko, na wszystkie układy organizmu. W miarę postępów, Tai Chi staje się ćwiczeniem bardziej wewnętrznym, oddziałującym na wewnętrzne i zewnętrzne struktury ciała.

Sztuki te, rozpatrywane z perspektywy wschodniej, sprzyjają dobremu zdrowiu poprzez poprawienie cyrkulacji chi (qi) lub wewnętrznej energii w ciele. Według medycyny chińskiej, zły stan zdrowia wynika z upośledzenia przepływu wewnętrznej energii przez kanały zwane meridianami. Ciąg 108 ruchów ma za zadanie otworzyć blokady wzdłuż kanałów, umożliwić swobodny przepływ energii przez kluczowe obszary ciała, odżywić i stymulować organy wewnętrzne połączone z tymi kanałami.  Ponadto, ta forma Tai Chi sprzyja zrównoważeniu i oczyszczeniu energii wewnętrznej, jako kolejnemu sposobowi przeniesienia ciała i umysłu na wyższy poziom funkcjonowania. Trening ten jest drogą do osiągnięcia ostatecznej przemiany lub nieśmiertelności na najgłębszych poziomach taoizmu.

Korzyści zdrowotne płynące ze sztuk taoistycznych są również postrzegane w kategoriach zachodniego podejścia do zdrowia. Działają stopniowo i delikatnie, aby wzmocnić i przekształcić praktycznie każdą część i układ w ciele. Uczeń zapewne najpierw zauważy, jak Tai Chi działa na większe grupy mięśni nóg, ramion i pleców, delikatnie je rozciągając i zwiększając ich sprężystość, uwalniając jednocześnie niepotrzebne napięcie mięśniowe. Rozciąganie wpływa korzystnie na stawy, ścięgna i więzadła, doprowadzając je, poprzez pełen zakres ruchu, do osiągnięcia maksymalnej elastyczności. Zmniejszają się również ograniczenia spowodowane pogarszaniem się funkcjonowania stawów, postępujące wraz z wiekiem. Kontynuując trening uczniowie odnajdują ruch i równowagę na coraz głębszych poziomach, co prowadzi do korzystnych zmian w każdym układzie organizmu. Jednocześnie ćwiczenia sprzyjają dogłębnemu odprężeniu, stając się formą medytacji, przekształcającej funkcjonowanie zarówno umysłu jak i ciała.

Pierwotna Natura Współczucia

Jak sugeruje ten medytacyjny aspekt, przywrócenie zdrowia fizycznego poprzez sztuki taoistyczne jest jedynie częścią procesu przemian. Powrót do pierwotnego ciała jest istotnym przejawem wewnętrznej alchemii taoistycznej, a „Złote Ciało” można uznać za jeden z jej najcenniejszych produktów. Jednakże proces odzyskiwania pierwotnego ciała to tylko jeden ze sposobów rozumienia bogatej w znaczenia koncepcji powrotu do Źródła. Na innym poziomie, powrót do Źródła oznacza powrót do naszej pierwotnej natury współczucia i bezinteresowności. 

Taoiści wierzą, że w każdym z nas jest iskra dobroci. To jest właśnie pierwotna natura, z którą się rodzimy. Kiedy wchodzimy w interakcję z otaczającym nas światem, nasza pierwotna natura zaciera się, zaczynamy być skupieni na sobie i nabywamy złych nawyków. Praktyka taoistyczna stara się wyeliminować te słabości, aby nasza pierwotna natura dobroci mogła znowu jasno zabłysnąć, kierując naszymi myślami i czynami. Obiegowy obraz często przedstawia taoistów jako pustelników, spędzających życie na medytacjach w odległych górskich jaskiniach. Tymczasem podstawą zarówno taoizmu jak i Taoist Tai Chi® jest współczucie i służenie innym, które rozwija się, gdy żyjemy naszym codziennym życiem. Dzieląc się tymi prozdrowotnymi sztukami, bezinteresownie i bez osobistych korzyści, uczniowie sztuk taoistycznych osiągają pierwszy stopień na drodze do odzyskania wewnętrznej dobroci, która w taoizmie uważana jest za podstawę pełnego zdrowia i przywracania równowagi oraz harmonii pierwotnego, czyli idealnego stanu egzystencji.

 

Medytacja

Pokrewnym celem wewnętrznej taoistycznej alchemii jest powrót do stanu świadomości, w którym możemy zobaczyć pierwotną naturę pośród bałaganu zniekształceń, charakteryzujących nasze życie na tym świecie. Medytacja, której celem jest osiągnięcie stanu spokoju przez opróżnienie umysłu z wszelkich myśli, od dawna jest stosowana w tradycji taoistycznej. Kiedy uda nam się odwrócić uwagę od zewnętrznego świata, możemy zwrócić się do wewnątrz i zobaczyć naszą pierwotną naturę. Współczesne tempo życia sprawia, że niełatwo jest osiągnąć stan pustki i spokoju, a jeszcze trudniej, kiedy musimy być aktywni i zaangażowani. Praktykowanie sztuk Taoist Tai Chi® sprzyja spokojowi, ponieważ ukierunkowana koncentracja, wymagana do ćwiczenia Tai Chi (i rozwijana w trakcie ćwiczeń), zajmuje umysł, odciągając go od codziennych zmartwień i napięć. Uczenie się wyciszania umysłu, nawet podczas ciągu, stanowi podstawę włączenia zasady spokoju do naszego życia codziennego i uznania naszej pierwotnej natury.

Cookie Control Icon