Fortsæt til indhold

Taoisme: Udvikling af krop, sind og ånd

Taoist Tai Chi® kunst  er meget praktisk anlagt, ligesom den taoistiske tradition, de er udsprunget af. Selvom de er baseret på principperne om indre alkymi, som altid har været centrale i den taoistiske klostertradition, er de kunstarter som Master Moy underviste, designet til at muliggøre taoistisk indre træning i en tidsalder hvor mennesker ikke længere lever i klostrene men bruger deres tid på sociale og familiemæssige forpligtelser.

Indre alkymi

Hvad menes med indre alkymi i de taoistiske kunstarter? Den alkymiske proces eller transformationsprocessen indebærer at ændre både krop og sind til højere niveauer af funktion. Hvor den vestlige tænkning ofte deler sind og krop i separate enheder, er den mentale og fysiske udvikling nært beslægtet i den taoistiske tradition. Mens det undertiden er nyttigt at overveje de fysiske og mentale eller meditative aspekter hver for sig, forenes krop og sind i den taoistiske indre alkymis smeltedigel. Man kan ikke forvandle kroppen uden sindet og omvendt.

Målet med taoistisk indre alkymi er at “vende tilbage til kilden (det oprindelige)”, et koncept, som har en række niveauer af betydning. På et niveau betyder tilbagevenden til kilden at vende tilbage til, hvad taoismen kalder “Original Body” karakteriseret ved god sundhed og ubegrænset energi. Fra det taoistiske perspektiv har den oprindelige eller “gyldne krop” tendens til at gå tabt, mens vi vokser og udvikler os i verden. Faktorer som dårlige spisevaner, dårlig kropsholdning, stress og angst medfører, at vores kroppe taber den sundhed og vitalitet, som vi burde have. 

 Denne forståelse af kroppens forfald, stemmer på mange måder overens med den vestlige forståelse aldringsprocessen, bortset fra at taoismen ikke ser det alvorlige fald i sundhed som normalt er forbundet med aldring som uundgåeligt. I stedet søger de taoistiske kunstarter at vende denne forfaldsproces, og gøre det muligt for udøverne at ældes på en sundere måde.

more-taoism_tai-chi

Taoistiske kunstarter og helbreddet

De unikke sundhedsmæssige fordele ved Taoist Tai Chi® kunstarter som de undervises af Fung Loy Kok, stammer fra det faktum at de er fuldstændige og integrede, og arbejder dybt men blidt med alle kroppens systemer. Efterhånden som man gør fremskridt, bliver Tai Chi i stigende grad en indre øvelse, der bearbejder såvel kroppens indre som de ydre strukturer.

Set fra et østligt perspektiv fremmer disse kunstarter et godt helbred ved at øge cirkulationen af chi (qi) eller kroppens iboende energi. Ifølge kinesisk medicin opstår dårligt helbred som et resultat af forringelser i strømmen af denne interne energi gennem bestemte baner (eller meridianer). De 108 bevægelser er designet til at åbne blokeringer langs meridianerne, således at energi kan strømme frit gennem nøgleområder i kroppen og nære og stimulere de indre organer, som meridianen er forbundet med. Derudover arbejder denne form for Tai Chi med at balancere og rense den indre energi som et yderligere middel til at omdanne krop og sind til højere funktionsniveauer. På dens dybeste niveauer er denne træning i taoismen en vej til ultimativ transformation eller udødelighed.

De sundhedsmæssige fordele ved de taoistiske kunstarter kan ligeledes forstås ud fra et vestligt perspektiv på sundhed. Kunstarterne arbejder gradvist og blidt med at styrke og forandre stort set alle dele og systemer i kroppen. Sandsynligvis er det første den studerende vil bemærke, hvorledes Tai Chi arbejder med de større muskelgrupper i ben, arme og ryg, strækker dem blidt og gør dem mere modstandsdygtige, mens unødvendig muskelspænding slippes. Disse stræk er til gavn for leddene, senerne og ledbåndene, ved at bevæge dem gennem deres  fulde bevægelsesområde for at opnå maksimal fleksibilitet og reducere den naturlige forringelse leddene, der har det med at ske med alderen. Når de fortsætter deres træning vil udøverne fortsætte med at opnå bevægelse og balance på stadigt dybere niveauer, hvilket giver forbedringer i alle kroppens systemer. Samtidig fremmer træningen dyb afslapning og bliver til en form for meditation som forandrer hvordan både krop og sind fungerer.

Medfølelsens oprindelige natur

Som dette meditative aspekt antyder, er genopretning af fysisk sundhed gennem de taoistiske kunstarter kun en del af transformationsprocessen. At vende tilbage til den oprindelige krop er et afgørende aspekt af den taoistiske interne alkymi, og “Den gyldne krop” kan ses som et af dens mest værdifulde produkter. Men processen med at genvinde den oprindelige krop viser kun en måde at forstå det omfattende begreb om tilbagevenden til kilden. På et andet niveau betyder, tilbagevenden tilbage til kilden, at vende tilbage til vores oprindelige natur af medfølelse og uselviskhed.

Taoister tror på, at der er en gnist af godhed i os alle. Dette er den oprindelige natur, som vi er født med. Når vi interagerer med verden omkring os, bliver vores oprindelige natur uklar, og vi bliver selvcentrerede og opbygger dårlige vaner. Taoistisk træning søger at fjerne disse svagheder, så vores oprindelige karakter af godhed igen kan skinne klart og vejlede vores tanker og handlinger. Mens folkloren ofte skildrer taoister som eremitter, der tilbringer deres liv med at meditere i fjerntliggende huler i bjergene, er grundlaget for både taoisme og Taoist Tai Chi® kunst, medfølelse og at hjælpe andre, og det udvikles mens vi lever vores liv i hverdagen. Ved at dele de sundhedsgivende kvaliteter i disse kunstarter, uselvisk og uden at søge personlig vinding, tager studerende af de taoistiske kunstarter de første skridt hen imod at genvinde denne iboende godhed, der i taoismen ses som grundlæggende for fuldstændig sundhed, og mod at genoprette balancen og harmonien i den oprindelige eller ideelle eksistensstilstand.

Meditation

Et tilknyttet mål med den taoistiske interne alkymi er at vende tilbage til en bevidsthedstilstand, hvor vi kan se den oprindelige natur midt i det rod af forvrængninger, der karakteriserer vores liv i denne verden. I den taoistiske tradition har meditation, der søger at opnå en tilstand af stilhed ved at tømme sindet for alle tanker, længe været et vigtigt middel til at gøre dette. Når vi er i stand til at vende vores bevidsthed væk fra den ydre verden, kan vi vende indad og se vores oprindelige natur. Det er ikke let at opnå en tilstand af tomhed eller stilhed midt i nutidens travle og komplekse livsstil. At opnå stillhed og alligevel være involveret og aktiv er endnu vanskeligere. At udøve på Taoist Tai Chi® kunst fremmer stillhed, da den fokuserede koncentration, der er nødvendig for at udføre Tai Chi (og udviklet ved at lære det), optager sindet og trækker det væk fra dagligdagens bekymringer og spændinger. At lære at stilne sindet, selv mens vi bevæger os gennem sættet, giver et grundlag for at integrere princippet om stilhed og erkendelsen af vores oprindelige natur i vores daglige liv.

Cookie Control Icon