Gå til innhold

Taoisme: Utvikling av kropp, sinn og ånd

Taoist Tai Chi® arts er meget praktisk, slik som  de taoistiske tradisjonene det springer ut fra.. Det er basert på prisippet om indre alkymi, som alltid har vært sentralt i den taoistiske tempeltradisjonen. Allikevel er den formen for tai chi som Master Moy grunnla og brakte videre utviklet for å legge til rette for taoistisk “indre trening” i en ny tid og for mennesker som ikke lenger lever i templene, men vier sin tid til familien og det åpne samfunnet.

Indre Alkymi

Hva betyr begrepet “indre alkymi” i de taoistiske kunstartene? Alkymien, eller forvandlingsprosessen, innebærer en endring av både kropp og sinn, å løfte dem til et høyere funksjonsnivå. Der hvor vestlig tankegang ofte setter et skille mellom kropp og sinn er mental og fysisk utvikling tett sammenvevd i taoistisk tenkning. Selv om det noen ganger kan være nyttig å ta for seg de fysiske og mentale eller meditative aspektene hver for seg, så forenes kropp og sinn i den taoistiske indre alkymis smeltedigel. Man kan ikke forvandle kroppen uten også å forvandle sinnet, og vice versa.

Målet i taoistisk indre alkymi er “å gå tilbake til kilden” et konsept som har mange betydningsnivåer. På et nivå betyr det å gå tilbake til hva man i taoismen kaller “den opprinnelige kroppen”, en kropp med god helse og ubegrenset energi. Sett i taoistisk perspektiv tapes gjerne den opprinnelige eller “gylne kroppen” i det vi vokser og utvikler oss. Faktorer som dårlige spisevaner, dårlig holdning, stress og engstelser medvirker til at kroppene våre mister den gode helsen og vitaliteten vi opprinnelig hadde. Denne forståelsen av kroppens forfall kan på mange måter sammenlignes med vestlig tankegang rundt aldringsprosessen. Forskjellen ligger i at man i taoismen ikke ser den alvorlige svekkelsen av helsen som man forbinder med alderdommen som uunngåelig. Ved å praktisere de taoistiske kunstarter, som for eksempel tai chi, søker man i stedet å reversere denne svekkelsesprosessen. Det gjør at de som praktiserer disse treningsformene beholder en god helse langt inn i alderdommen.

Taoistiske kunstarter og helse

De unike helseeffektene som oppnås ved Taoist Tai Chi® arts slik de undervises av Fung Loy Kok stammer fra det faktum at det er en helhetlig og integrert treningsform som virker på alle kroppens systemer, dyptvirkende og samtidig mild.  Etterhvert som man blir mer øvet, utvikler tai chi seg stadig mer til en indre form, det vil si at den virker på kroppens indre  organer i tillegg til dens ytre strukturer.

Sett fra et østlig perspektiv bidrar disse treningsformene til en god helse ved å styrke sirkulasjonen av chi (qi), eller indre energi, i kroppen. I følge kinesisk medisin oppstår dårlig helse som et resultat av at flyten av denne indre energien gjennom et nettverk av spesifikke baner (eller meridianer) blir hindret. De 108 bevegelsene er utviklet for å åpne blokkeringer langs energibanene slik at energien kan flyte fritt gjennom sentrale deler av kroppen og nære og stimulere de indre organene som energibanene er koblet til. I tillegg skal denne formen for tai chi balansere og rense den indre energien og bidra til å forvandle og løfte kropp og sinn til stadig høyere funksjonsnivå. I taoismen er disse øvelsene, på sine dypeste nivå, en sti til den ultimate transformasjon, eller udødelighet.

Men helseeffektene man oppnår ved å trene taoistisk tai chi kan også forstås i en vestlig tankegang om hva som bidrar til en god helse. Treningen styrker og endrer nærmest hver eneste del og hvert eneste system i kroppen. Som nybegynner vil man sannsynligvis først merke hvordan tai chi virker på de store muskelgruppene i bena, armene og ryggen ved mykt å strekke dem og gjøre dem mer elastiske samtidig som unødvendige spenninger slipper taket. Denne strekkingen er også god for ledd, sener og leddbånd. Den fører til at de strekkes fullt ut slik at man oppnår maksimal fleksibilitet og reduserer den naturlige svekkelsen av ledd som ofte kommer med alderen. Ettersom man fortsetter med treningen når man stadig dypere nivåer i bevegelse og balanse, noe som gir gode helseeffekter for alle systemene i kroppen. Samtidig fører øvelsene til at man slapper av. Det blir en form for meditasjon i bevegelse som fører til forandringer og styrker både sinn og kropp.

Medfølelsens opprinnelige natur

Bedring av fysisk helse gjennom å utøve de taoistiske kunstarter er, som dette meditative aspektet viser, bare én del av forvandlingsprosessen. Ønsket om å finne tilbake til den opprinneligen kroppen er et grunnleggende aspekt ved taoistisk indre alkymi, og begrepet “den gylne kroppen” står for noe av det høyeste man kan oppnå. Men prosessen ved å vinne tilbake den opprinnelige kroppen gir bare en vei for å forstå det rike konseptet “å finne tilbake til kilden”. På et annet nivå betyr “å finne tilbake til kilden” at vi finner tilbake til vår opprinnelige sinnstilstand preget av empati og uselviskhet.

Taoistisk lære sier at det er en gyllen gnist av godhet i oss alle. Dette er noe vi fødes med, vår opprinnelige natur. Når vi så kommer i kontakt med og samhandler med verden rundt oss blir vår opprinnelige natur uklar, vi blir selvsentrerte og legger oss til dårlige vaner. Målet for de taoistiske øvelser er å eliminere disse svakhetene slik at vår opprinnelig gode natur igjen kan skinne klart og være rettesnor for våre tanker og handlinger. I folklore finner vi ofte beretninger om taoistiske munker i avsidesliggende fjellhuler som tilbringer sine liv i ensom meditasjon. Men det bærende i både taoismen og Taoist Tai Chi® arts er medfølelse med og villighet til å hjelpe andre, og det utvikles gjennom hvordan vi lever våre liv. Ved å dele de helsebringende virkningene av disse kunstartene, uselvisk og uten å søke egen fortjenste, tar utøvere av de taoistiske kunstarter de første skritt mot å gjenvinne denne iboende godheten. Den som i taoismen ansees som grunnleggende for å oppnå en god helse og for å gjenopprette balansen og harmonien som utgjør den opprinnelige eller ideelle livstilstand.

Meditasjon

Nært forbundet med taoistisk indre alkymi er målet om å kunne vende tilbake til en bevissthetstilstand hvor vi i all uorden og forvirring som preger vårt daglige liv, igjen kan se denne opprinnelige sinnstilstanden. I den taoistiske tradisjon har meditasjon, hvor man søker å oppnå en tilstand av total ro og stillhet ved å tømme sinnet for tanker, vært en sentral metode for å oppnå dette. Når vi kan vende bevisstheten bort fra den ytre verden, kan vi vende oss innover i sinnet og erkjenne vår opprinnelige natur. Det er ikke lett å oppnå denne tilstanden av renselse og stillhet med vår tids travle og komplekse livsstil. Å oppnå ro og samtidig være aktiv og involvert er enda vanskeligere. Men å praktisere Taoist Tai Chi® arts befordrer ro fordi det å lære og utøve tai chi krever fokus og konsentrasjon som fyller hodet og vender tankene bort fra dagens bekymring og stress. Når man lærer å stilne og slippe tankene, selv når man beveger seg gjennom settet, legges det et grunnlag for å integrere prinsippet om ro og stillhet og anerkjennelsen av vår opprinnelige natur inn i dagliglivet.

Cookie Control Icon