Gå til innhold

Smertelindring gjennom Taoist Tai Chi® arts

Smertelindring er integrert i alle Taoist Tai Chi® arts programmer. Mange mennesker opplever at utøvelsen av Taoist Tai Chi® bidrar til å redusere smerte, gi mer energi og forbedrer bevegelighet og generell kroppsfunksjon.

Smerte kan ta mange former, fysisk, psykisk eller sjelelig. Taoist Tai Chi® arts kan hjelpe ved kroniske og alvorlige problemer, inkludert artritt, Parkinson, slag og hjerneskade, balanseproblemer, astma, fibromyalgi, MS, osteoporose, angst, depresjon, i tillegg til daglig stress.

På våre treninger og spesielle arrangementer vil du kunne oppleve bedring for både kropp og sjel, finne nye venner og høre historier om hvordan mange har opplevd en klar forbedring av helsen. Du vil oppleve at Taoist Tai Chi® arts er noe mer enn bare ren fysisk trening. Sentralt i hva vi står for som en idealistisk, non-profit organisasjon, basert på frivillighet i alle ledd, ligger en atmosfære av vennlighet og inkludering. Det som driver oss er ønsket om å kunne hjelpe til å lindre smerte og et håp om at alle skal styrkes i overbevisningen om at de kan bidra til en forbedring i eget liv og helse.

Vi tilbyr trening og spesielle arrangementer og treningsprogrammer i 26 land, og de er åpne for alle. Bevegelsene kan tilpasses etter behov for dem som har bevegelsesutfordinger.

Personlige historier om smertelindring og helseforbedring

Kroniske tilstander
Smertelindring
Bevegelighet, ryggsøyle og ledd
Ulykke, skade og bedring etter operasjon
Mental helse

Taoist Tai Chi® trening gir helsegevinst på cellenivå

Vi har kvalitativt belegg og god forskning som viser at Tai Chi er god trening ved et vidt spekter av helseutfordringer. Man har også sett at folk som praktiserer Taoist Tai Chi® arts har en god aldringsprosess. Her forklarer Dr. Andrew Kirby de biologiske mekanismene på cellenivå som gjør Taoist Tai Chi® trening så effektiv.

Andrew Kirby er medlem av the Instructor Coordinating Committee for Great Britain. Han er farmasøyt med en PhD innen Oxidative Stress Biochemistry.

““I en alder av 96 kan jeg med tyngde hevde at kontinuerlig trening med Taoist Tai Chi® fra 1994 til i dag har bidratt vesentlig til at jeg har gjenvunnet helsen etter to tilfeller av kreft, i tillegg til andre alvorlige helseutfordringer””

Felicia P. – Greater Miami, FL USA

Cookie Control Icon