Gå til innhold

Mer om Master Moy

Tidlige år i Kina

Master Moy Lin Shin viet sitt liv til å lære og praktisere taoisme og de taoistiske kunstarter. Som barn og ung led han av alvorlige helseproblemer, noe som nok delvis kunne skyldes de vanskelige levevilkårene i Kina under andre verdenskrig. Han greide å bygge opp igjen en fullgod helse ved å praktisere de taoistiske kunstarter, og inspirert av dette brukte han sitt liv til å hjelpe andre.

Etter krigen ble master Moy opptatt i et taoistisk kloster og fikk opplæring i meditasjon, ritualer og seremonier. Familien hans flyttet fra Guangdong-provinsen til Hong Kong etter den kommunistiske revolusjonen i 1949. Der fortsatte han sin læretid som munk i et tempel og fikk nå også opplæring i de indre stilarter av kampsport fra flere forskjellige mestere.

Læretid og utvikling i Hong Kong

Master Moy ble elev av Master Liang Zipeng, eller Leung Ji Pang på kantonesisk (1900-1974), en kjent instruktør i Lok Hup Ba Fa (Liuhe Bafa), tai chi og andre kunstarter. Master Liang var kommet til Hong Kong fra Jingwu Martial Arts Academy i Shanghai, hvor han var en respektert utøver av ørneklo-stilen i Wushu. Senere i livet viet Master Liang seg til indre stilarter som Lok Hup. Den elegante og kraftfulle indre formen Lok Hup spilte en spesiell rolle i Master Moys syntese av Taoist Tai Chi® arts.

Master Moy trente i mange år med Master Sun Dit, en medstudent av Master Liang. Han var særlig kjent for sin dyktighet i Hsing-I (Xingyi) og push hands. På denne tiden møtte Master Moy også en Qigong mester som levde som eremittmunk og ikke uten videre tok imot elever. Men denne mesteren fikk medfølelse med Master Moy og begynte å undervise ham. Gjennom årene ble Master Moys helse stadig bedre.

Det var i denne perioden, da han daglig trente for å forbedre sin helse, at Master Moy vendte seg med en bønn om hjelp til Guanyin, bodhisattvaen for barmhjertighet, og lovet å bruke sitt liv til å hjelpe andre. Master Moy arbeidet hardt for å komme til full erkjennelse av hva som var kjernen i den helsebringende effekten i de indre kunstartene han hadde studert. Så bygget han disse prisippene inn i en form av tai chi, og det er denne formen som Fung Loy Kok Institute of Taoism nå bringer videre i sin instruksjon.

Utvandring til Canada, etablering og vekst av foreningen

BeFør Master Moy utvandret til Canada i 1970 var han engasjert i aktivitetene ved Yuen Yuen Institute, et tradisjonelt tre religioners tempel i Hong Kong. I 1968 var han en av grunnleggerne (sammen med Masters Mui Ming-to og Mrs Tang Yuen Mei) av Fung Loy Kok Taoist Temple i New Territories i Hong Kong. Etter at han kom til Canada grunnla han Toronto Tai Chi Association, Taoist Tai Chi Society of Canada, Fung Loy Kok Institute of Taoism (med Master Mui Ming-to), Gei Pang Lok Hup Academy, som er viet til minnet om hans lærer, Master Liang, og International Taoist Tai Chi Society. Alt dette for å gjøre folk der kjent med de gode helseeffektene av Taoist Tai Chi® arts. Organisasjonene som Master Moy grunnla i Canada er nå samlet under paraplyen til Fung Loy Kok Institute of Taoism.

more-about_master-moy1

 

Master Moys personlighet: en leder som viste medfølelse

Master Moy selv sto som det ypperste eksempelet på det sentrale i denne læren: medfølelse, ydmykhet og uselviskhet. Han beskrev seg selv som en frivillig instruktør og fortalte ofte anekdoter om sine møter med egne lærere; han var selv en elev. Han var den første til å donere penger til foreningens prosjekter og satte i gang talløse veldedige arrangementer.
I tillegg til å arbeide ustoppelig for å etablere en internasjonal organisasjon for å hjelpe andre så var Master Moy også oppmerksom når det gjaldt dagliglivets detaljer. En dag leste han i avisen om en lokal brannstasjon som trengte en hjertestarter. Master Moy organiserte en innsamling over to dager og kunne så sende en sjekk på åtte tusen dollar til bystyret. master-moy-11

Han startet det Food for the Homeless programmet som fortsatt drives hver mandag ved vårt hovedkontor i D’Arcy Street i Toronto. Her inspirerte han også medlemmer til å yte hjelp til eldre ved å tilby gratis undervisning i engelsk som andrespråk, organisere transport og planlegge utflukter, hjemmebesøk og sosiale aktiviteter, som festmiddager for seniorer. Gjennom årene samlet han også inn store pengesummer til forskjellige foreninger og samfunnsformål.

Det finnes utallige eksempler på at Master Moy tok initiativ for å støtte mennesker som hadde behov for hjelp. Han etablerte grupper i Taoist Tai Chi® arts for folk med HIV/AIDS, og for mange andre grupper med spesielle helseproblemer. Han ledet personlig innsamlingen av midler for å etablere et Health Recovery Centre ved det Internasjonale Senteret i nærheten av Orangeville, Ontario, hvor mennesker med helseutfordringer kan delta i spesielle treningsprogrammer.

Master Moy, Taoisme og Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®

Master Moys undervisning ble tilgjengelig for alle gjennom hans eksempel og instruksjon. Ved sine handlinger legemliggjorde han det taoistiske prinsippet om alltid å søke å dempe andres lidelse. Gjennom hele sitt liv viste Master Moy et sjeldent engasjement for disse kunstartene og et sterkt ønske om å hjelpe andre. Han var ustoppelig i arbeidet med instruksjon og utviklingen av foreningen selv når det slet på hans egen helse. Han holdt gående et travelt program med arrangementer og undervisning over hele Canada, USA, Storbritannia, Europa, Australia og New Zealand. Ti tusener opplevde ham som aktiv instruktør, og han ga inspirasjon og spesiell rettledning for alle som var villige til å gjøre en stor egeninnsats og trene hardt.

more-about_m-moy-cooking

 

Master Moys unike bragd var å skape en forening som kunne formidle denne kunnskapen til et stort antall mennesker og være et redskap for taoismens mål om at man skal temme sitt eget sinn, finne ro slik at man kan utvikle empati og hjelpe andre. Da han en gang ble spurt om hvorfor han hadde kalt denne treningsformen “Taoist Tai Chi® arts,” svarte Master Moy at han kunne ha kalt den “Moy style”. Det ville vært i samsvar med vanlig praksis for å navngi nye variasjoner av tai chi. Men han valgte å kalle formen “taoistisk” for å understreke at den hadde dype røtter i taoistisk tradisjon. Master Moy ytet et stort bidrag med sin syntese av de taoistiske kunstartene til en helhetlig treningsform. Men han innså at hans egen livsgjerning bare var én i en lang linje av utøvere som gjennom generasjonene hadde bidratt til denne betydelige kunnskapen.

Master Moys visjon om å hjelpe andre var uttrykk for en dyp kunnskap om de taoistiske kunstartene som både fysisk og åndelig praksis. Han oppmuntret sine elever til å se helse som et helhetlig begrep. I taoismen er det harmoniske samspillet mellom kropp, sinn og sjel veien til god helse. Når utøvere oppnår harmoni i seg selv kan de stimulere harmoni hos andre og i sine omgivelser. Master Moys eget eksempel, hans uegennyttige hjelp og medfølelse overfor andre, har hjulpet mange, og hans dype forståelse for de taoistiske kunstarter har bidratt til å bevare mye av visdommen til de gamle taoistiske mestere.

Cookie Control Icon