Gå til innhold

Om oss

Vi er en internasjonal velgjørende organisasjon som er åpen for alle

Vi er en organisasjon basert på frivillighet og har foreninger i 26 land. Vi samler mennesker med ulik språk- og kulturbakgrunn i et verdensomspennende fellesskap fokusert på å bringe videre den aspirasjon og målsetning som foreningens grunnlegger, Master Moy Lin Shin, hadde som utgangspunkt for sitt arbeid.

Overalt hvor foreningen er etablert kommer folk i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn sammen for å lære, trene og praktisere tai chi. De har forskjellige grunner og motivasjon for sitt engasjement. Noen liker ganske enkelt vanlig trening basert på Taoist Tai Chi® praksis, noen er spesielt interessert i helseeffektene det gir, andre henter mye ved å delta i et inkluderende og støttende fellesskap, og andre igjen søker å følge en åndelig vei med røtter som strekker seg langt tilbake i tiden. Alle er velkomne og får støtte til å delta på den måten de selv ønsker.

Taoistisk tradisjon er hjertet i vårt fellesskap

De verdiene som ligger i kjernen av vår forening reflekterer den taoistiske tradisjonen. Frivillighet og det å hjelpe andre er del av denne filosofien. Medlemmene blir oppmuntret til å bidra på alle plan. Det kan bety å lage te, koste over gulvet, bli instruktør, delta i en seremoni, i chanting, lage mat, skaffe midler. Det er utallige måter å bidra på.

Vi legger stor vekt på et godt og nært forhold til samfunnene hvor vi har foreninger. Vi gir ofte instruksjon til organisasjoner og i forsamlinger som kan ha godt utbytte av Taoist Tai Chi® kunstarter, for eksempel på sykehus og i organisasjoner med tilbud til eldre og funksjonshemmede. Vi har også bidratt med hjelp ved større ulykkeshendelser og tilbyr generelt assistanse overfor andre velgjørende organisasjoner overalt hvor det er mulig for å bidra til å lindre og dempe lidelse.

Vår historie

Grunnleggeren Master Moy Lin Shin

Master Moy Lin Shin, en taoistisk munk, viet sitt liv til å dempe lidelse ved å hjelpe andre til bedre innsikt og utvikling gjennom å utøve de taoistiske kunstarter. Master Moy skapte og utviklet et kraftfullt treningssystem for å foredle kropp, sinn og ånd. Det var grunnlagt på taoistisk lære og på den opplæringen han selv fikk fra respekterte lærde i Kina og Hong Kong. I 1970 emigrerte han til Canada hvor han umiddelbart begynte å undervise alle som viste interesse i Taoist Tai Chi® kunstarter. I dag fører det øverste styret i Fung Loy Kok, inspirert av hans visjon og sammen med mange engasjerte frivillige, dette arbeidet videre. Vår oppgave er å fortsette å gjøre disse kunstartene tilgjengelige i samfunn verden rundt.

Mer enn bevegelse: en form for åndelig utvikling

Master Moy var alltid nøye med å understreke at hva han lærte videre var mer enn bare et sett med bevegelser. De utgjør en form for åndelig selvutvikling og en livsform. De er en sti, en prosess, som innbefatter praktisk visdom og en vei tilbake til en mer naturlig livsform. I tidligere tider var disse selvutviklingsteknikkene forbeholdt munkene i de taoistiske klostrene. Master Moy forsto og opplevde selv hvilken god virkning de hadde og ønsket å bringe dem ut til alle som hadde et ønske om å lære.

Master Moy døde i 1998. Han etterlot seg en organisasjon med en klar retning og et sterkt fundament. Med en samarbeidets ånd i både læring og praksis har hans elever fortsatt å utvikle denne læren for å kunne dele den med stadig flere. Som Master Moy så for seg vil disse kunstartene fortsatt kunne sås og høstes i generasjoner framover.

Mer om Master Moy

Mer historie

 

Mål og målsetninger

Vårt mål og målsetning skal sikre at instruksjon og engasjert ledelse av samme kvalitet videreføres for alle.

Å dempe lidelse

Vårt mål er å lindre lidelse gjennom utøvelsen av den taoistiske treningen slik master Moy Lin Shin formidlet den til oss.

Å gjøre taoistiske kunstarter tilgjengelig for alle

Vårt formål er å bringe de taoistiske kunstarter til alle samfunnslag, slik at dets mange fordeler er tilgjengelige for alle som ønsker å oppleve dem.

Å fremme det taoistiske helsebegrepet gjennom å utøve de taoistiske kunstarter

De taoistiske kunstarter praktiseres flittig og fremmer god helse, slik den forstås av taoismen. Vårt fomål er å gjøre disse fordelene bedre kjent og forstått, for slik å fremme fysisk, mental og åndelig velvære i samfunnet.

Å fremme kulturell utveksling

Gjennom de taoistiske kunstarter og andre aktiviteter prøver vi å gjøre kinesisk kulturrikdom mer tilgjengelig, og derved fremme større forståelse og respekt blant mennesker.

Å hjelpe andre

Grunnlaget for de taoistiske kunstarter er medfølelse. Vår underliggende veldedighet er i tråd med de taoistiske verdiene om uselviskhet og medmenneskelighet. Vår inspirasjon er vår grunnlegger, Master Moy Lin Shin, som viet livet sitt til å hjelpe andre uten å søke personlig vinning. Av denne grunn jobber alle instruktørene våre på frivillig basis, og alle foreningen våre er bassert på non-profit. Vi utfører også andre tjenester i samfunnet, og bistår andre veldedige organisasjoner når det er mulig.

“In cultivating our health we must transform our muscles, ligaments, bones, tendons, spinal column, and internal organs back to their original state.... Along with cultivating the body, we also need to tame our minds (or hearts) and let the Original Nature of goodness shine through.“

A Path of Dual Cultivation : Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism.

Cookie Control Icon