Gå til innhold Cookie Control Icon

Hvem vi er

Taoistiske tradisjoner i hjertet av vår praksis

Taoismen har utviklet seg gjennom tusener av år som en måte å oppnå harmoni med Tao. Vår grunnlegger, Master Moy Lin Shin, omformet denne tradisjonen til en praktisk metode for taoisttrening for å oppnå den indre alkymistiske transformasjonen som er beskrevet i taoistiske skrifter.

Taoismen lærer oss mange måter å utvikle oss selv på og hjelpe andre. Trening av Taoistiske Tai Chi® arts i stillhet, sammen med andre, er en form for meditasjon som kan føre til dyp transformasjon og harmoni med Tao. Vi hjelper folk med å få tilgang til denne transformasjonen gjennom vår egen trening. Det er dels gjennom Taoistiske retreats, Taoistisk, Buddhistiske og Konfucianske seremonier og chanting. I tillegg er det undevisning i Taoistisk Tai Chi® arts som gis ulønnet av frivillige instruktører, frivillig arbeid og frivillighet på mange måter, inkludert så enkle aktiviteter som lage te eller feie gulvet. Med veiledning, instruksjon og hensikt understreker taoismen at alle disse aktiviteter er en del av den taoistiske vei. Alt vi gjør er ment å hjelpe mennesker på denne veien, til forskjell fra tilnærminger som bare tar sikte på å utvikle fysisk helse eller gi en form for rekreasjon. Denne unike måten å trene fører taoismens lære inn i våre daglige liv. Ved å trene Taoistiske Tai Chi® arts sammen kan vi oppleve dyp stillhet og ro.

En veldedig, ideel organisasjon som er åpen for alle

Alle er velkomne og oppfordres til å delta i Taoist Tai Chi® arts, etter eget valg. I 50 år, på steder i hele verden, har mennesker i alle aldre, bakgrunn, språk, kulturer og samfunnslag lært og praktisert Taoismens lære sammen. De har forskjellige motivasjoner, alt fra en enkel glede av å trene Taoist Tai Chi® arts, til en interesse for helsegevinstene, til fordelene ved deltakelse i et vennlig og støttende felleskap, til jakten på en åndelig vei hvor røtter går tilbake til det gamle Kina. Alle våre aktiviteter er forankret i taoistisk åndelig praksis, uavhengig av hvordan folk velger å delta.

Vi er opptatt av å ha et godt forhold til lokalsamfunnene der foreningen er aktiv. Foreningen kan tilby instruksjon til organisasjoner som kan ha utbytte av Taoist Tai Chi® arts, for eksempel sykehus og sentre for eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har også støttet katastrofehjelp, og fortsetter med å hjelpe andre veldedige organisasjoner når det er mulig.

Vår historie

Grunnleggeren Master Moy Lin Shin

Master Moy Lin Shin, en taoistisk munk, viet sitt liv til å dempe lidelse ved å hjelpe andre til bedre innsikt og utvikling gjennom å utøve de taoistiske kunstarter. Master Moy skapte og utviklet et kraftfullt treningssystem for å foredle kropp, sinn og ånd. Det var grunnlagt på taoistisk lære og på den opplæringen han selv fikk fra respekterte lærde i Kina og Hong Kong. I 1970 emigrerte han til Canada hvor han umiddelbart begynte å undervise alle som viste interesse i Taoist Tai Chi® kunstarter. I dag fører det øverste styret i Fung Loy Kok, inspirert av hans visjon og sammen med mange engasjerte frivillige, dette arbeidet videre. Vår oppgave er å fortsette å gjøre disse kunstartene tilgjengelige i samfunn verden rundt.

Mer enn bevegelse: en form for åndelig utvikling

Master Moy var alltid nøye med å understreke at hva han lærte videre var mer enn bare et sett med bevegelser. De utgjør en form for åndelig selvutvikling og en livsform. De er en sti, en prosess, som innbefatter praktisk visdom og en vei tilbake til en mer naturlig livsform. I tidligere tider var disse selvutviklingsteknikkene forbeholdt munkene i de taoistiske klostrene. Master Moy forsto og opplevde selv hvilken god virkning de hadde og ønsket å bringe dem ut til alle som hadde et ønske om å lære.

Master Moy døde i 1998. Han etterlot seg en organisasjon med en klar retning og et sterkt fundament. Med en samarbeidets ånd i både læring og praksis har hans elever fortsatt å utvikle denne læren for å kunne dele den med stadig flere. Som Master Moy så for seg vil disse kunstartene fortsatt kunne sås og høstes i generasjoner framover.

Mer om Master Moy

Mer historie

Mål og målsetninger

Vårt mål og målsetning skal sikre at instruksjon og engasjert ledelse av samme kvalitet videreføres for alle.

Å dempe lidelse

Vårt mål er å lindre lidelse gjennom utøvelsen av den taoistiske treningen slik master Moy Lin Shin formidlet den til oss.

Å gjøre taoistiske kunstarter tilgjengelig for alle

Vårt formål er å bringe de taoistiske kunstarter til alle samfunnslag, slik at dets mange fordeler er tilgjengelige for alle som ønsker å oppleve dem.

Å fremme det taoistiske helsebegrepet gjennom å utøve de taoistiske kunstarter

De taoistiske kunstarter praktiseres flittig og fremmer god helse, slik den forstås av taoismen. Vårt fomål er å gjøre disse fordelene bedre kjent og forstått, for slik å fremme fysisk, mental og åndelig velvære i samfunnet.

Å fremme kulturell utveksling

Gjennom de taoistiske kunstarter og andre aktiviteter prøver vi å gjøre kinesisk kulturrikdom mer tilgjengelig, og derved fremme større forståelse og respekt blant mennesker.

Å hjelpe andre

Grunnlaget for de taoistiske kunstarter er medfølelse. Vår underliggende veldedighet er i tråd med de taoistiske verdiene om uselviskhet og medmenneskelighet. Vår inspirasjon er vår grunnlegger, Master Moy Lin Shin, som viet livet sitt til å hjelpe andre uten å søke personlig vinning. Av denne grunn jobber alle instruktørene våre på frivillig basis, og alle foreningen våre er bassert på non-profit. Vi utfører også andre tjenester i samfunnet, og bistår andre veldedige organisasjoner når det er mulig.

“Det er veldig samfunnsorientert. Alle jobber sammen og støtter hverandre.“

Sylvia, Ontario, Canada