Tovább a tartalomhoz

Kik vagyunk?

Taoista hagyományok a gyakorlás középpontjában

A több évezredes múltra visszatekintő taoizmus a végső átalakulás útja, amely a Tao-val való harmónia eléréséhez vezet. Alapítónk, Moy Lin Shin mester e hagyomány lényegét szűrte át a taoista gyakorlatok praktikus megvalósítási módjába, a taoista szent könyvekben leírt belső alkímia szerinti átalakulás elérése érdekében.

A taoizmus sokféleképpen tanít önmagunk fejlesztésére és mások segítésére. A Taosita Tai Chi® művészetek csendes, együttes gyakorlása az áhítatos meditáció egy formája, amely mély változásokhoz és a Tao-val való harmóniához vezethet. Abban segítjük az embereket, hogy ezt az átalakulást a gyakorlásokon keresztül elérhessék, beleértve a taosita elvonulásokat, a személyes haszonszerzés nélkül vezetett Taosita Tai Chi® edzéseket, a taoista, buddhista és konfuciánus kántálásokat és szertartásokat, a találkozókat és oktatásokat, és sokféle önkéntes tevékenységet, legyen az olyan egyszerű dolog, mint a teakészítés, vagy a padlótisztítás. Megfelelő irányítás, útmutatás és szándék mellett a taoizmus arra tanít, hogy mindezen tevékenységek a taoista út részét képezik. Végül minden, amit teszünk, arra irányul, hogy segítsük az embereket az út folyamán a gyakorláshoz adott olyan tanácsokkal és iránymutatással, amely szemléletében eltér a csupán fizikai egészségfejlesztére irányuló módszerektől, vagy a felüdülés egy formájától. A gyakorlás ilyen egyedi módja a taoista tanításokat beépíti mindennapi életünkbe. A csendesség és a nyugalom, amit a Taosita Tai Chi® gyakorlásával az együtt végzett mozgás közben megtapasztalunk, mélyreható.

Jótékony, nonprofit szervezet, mely mindenki előtt nyitva áll

Mindenkit szívesen látunk, és arra biztatunk, hogy saját választása szerint vegyen részt ezeken a taoista gyakorlásokon. 50 éven át, minden helyszínen, mindenféle korú és hátterű ember, akik különböző nyelveket beszélnek, eltérő kultúrából és életúttal jöttek, együtt tanulmányozták és gyakorolták a taoista tanításokat. Számos indíttatásból tették ezt, kezdve a Taoist Tai Chi® gyakorlásának egyszerű élvezetétől a jótékony hatások iránti érdeklődésig, a barátságos és támogató közösség nyújtotta előnyökön át egészen a spirituális útkeresésig, mely út gyökerei az ősi Kínába nyúlnak vissza. Minden tevékenységünk a taoista szellemiségben gyökerezik, függetlenül attól, hogyan vesznek részt bennük az emberek.

Nagyra értékeljük kapcsolatainkat a társaság működési helyszínein lévő más közösségekkel. Gyakran tartunk foglalkozásokat olyan szervezetek számára, melyeknek a Taoist Tai Chi® művészetek segítséget nyújthatnak, köztük kórházaknak és időseket vagy mozgáskorlátozottakat segítő szolgálatoknak. Segítséget nyújtottunk katasztrófa sújtotta területeken, és folyamatosan támogatjuk más jótékony szervezetek munkáját, amikor csak lehetőség nyílik a nehézségek enyhítésére.

Történetünk

Alapítónk, Moy Lin Shin mester

Moy Lin Shin taoista mester volt, aki annak szentelte életét, hogy enyhítsen mások szenvedésén. Segített nekik, hogy a taoista művészeteken keresztül fejleszthessék önmagukat. Moy mester hatékony rendszert hozott létre a test, a szellem és a lélek művelésére, melynek alapjául a taoista tanok és azok a tanítások szolgáltak, melyekben nagy tiszteletben álló kínai és hongkongi mesterektől részesült. 1970-ben Kanadába emigrált, ahol azonnal megkezdte a Taoist Tai Chi® művészetek tanítását mindazoknak, akik szerették volna megtanulni. Ma, az ő példája által vezérelve, a Fung Loy Kok Taoista Intézet vezetői és rengeteg elkötelezett önkéntese teszi folyamatosan elérhetővé ezeket a művészeteket világszerte.

Több mint mozgás: a spirituális fejlődés egy formája

Moy mester mindig különösen ügyelt arra, hogy hangsúlyozza: ezek a tanítások többet jelentenek, mint egy mozdulatsor. Ez a spirituális gyakorlás egy formája, és egyben életmód is. Olyan út, amely magában foglalja a gyakorlatba átültetett bölcsességet, és módot ad arra, hogy visszatérjünk egy természetesebb életformához. A régmúltban ezeket az önművelési technikákat csak a kolostorokban gyakorolhatták. Moy mester felismerte kiemelkedően jótékony hatásait, és elérhetővé tette őket mindenki számára, aki szeretné megismerni őket.

Moy mester 1998-ban hunyt el, a társaságra pedig egy világosan kijelölt utat és szilárd alapokat hagyott. Tanítványai a tanulás és a közös munka szellemében folytatják e tanítások fejlesztését, hogy másokkal is megosszák őket. Moy mester jövőképének szellemében ezek a művészetek még generációk számára nyújtanak majd segítséget a jövőben.

Több információ Moy mesterről

Több információ a tai chi eredetéről

Céljaink és célkitűzéseink

A céljaink és célkitűzéseink biztosítják, hogy mindenki ugyanolyan minőségű instrukciókat és elkötelezett vezetést kapjon.

A szenvedés enyhítése

Célunk a szenvedés enyhítése a taoista gyakorlatok által, melyeket Moy Lin Shin mester közvetített számunkra.

Elérhetővé tenni a taoista művészeteket mindenki számára

Elkötelezettek vagyunk, hogy a taoista művészeteket minden közösségbe eljuttassuk, hogy az általuk nyújtott számos jó hatás elérhető legyen azok számára, akik szeretnék megtapasztalni.

Megismertetni a taoista egészségfelfogást a taoista művészetek gyakorlása által

A taoista művészetek elősegítik a taoista felfogás szerinti jó egészséget, ha szorgalmasan gyakoroljuk őket. Arra törekszünk, hogy ezek a jó hatások ismertebbek és jobban érthetőek legyenek, valamint ezáltal fejlődjön a közösségek fizikai, mentális és spirituális jóléte.

Elősegíteni a kultúrák cserélődését

A taoista művészetek gyakorlásával és más tevékenységekkel arra törekszünk, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a kínai kultúra gazdagságát, és ezzel elősegítsük az emberek közötti megértés és tisztelet növekedését.

Mások segítése

A taoista művészetek alapelve a könyörületesség. A működésünket meghatározó jótékony szellemiség összhangban áll mások szolgálatával és az önzetlenség taoista értékeivel. Alapítónk, Moy Lin Shin mesterpéldája inspirál bennünket, aki mások segítésének szentelte életét anélkül, hogy egyéni haszonra törekedett volna. Ennek megfelelően összes oktatónk önkéntesként dolgozik, és szervezetünk egésze non-profit alapon működik. Más szolgáltatásokat is nyújtunk a közösségnek és amikor lehetséges, támogatunk más jótékony szervezeteket.

„Egészségünk ápolása érdekében át kell alakítanunk izmainkat, ínszalagjainkat, csontjainkat, az inakat, a gerincoszlopot és a belső szerveinket eredeti állapotukba… A test művelése mellett a szellemünket és a szívünket is táplánunk kell, hogy a jóság eredeti jellegének fényét átengedje.”

A Path of Dual Cultivation : Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism.

Cookie Control Icon