Přeskočit na obsah

O nás

Základem naší činnosti je taoistická tradice

Taoismus se vyvíjel po tisíce let jako cesta konečné transformace s cílem dosáhnout harmonie s tao. Náš zakladatel mistr Moy Lin Shin převedl podstatu této tradice do praktické metody taoistické přípravy, jak dosáhnout vnitřní alchymistické transformace, která je popsána v taoistických textech.

Taoismus nás mnoha způsoby učí, jak kultivovat sebe sama a pomáhat druhým. Klidné, společné rozvíjení umění Taoist Tai Chi® je formou meditace, která může vést k hluboké transformaci a harmonii s tao. Pomáháme lidem najít cestu k této transformaci prostřednictvím našich cvičení, včetně taoistických retreatů, skupin umění Taoist Tai Chi®, vedených bez nároku na osobní zisk, dále prostřednictvím taoistického, buddhistického a konfuciánského chantingu a ceremonií, setkávání se a výuky, různých způsobů dobrovolnictví a jednoduchých činností, jako je příprava čaje nebo zametání podlahy. Taoismus zdůrazňuje, že všechny tyto činnosti jsou součástí taoistické cesty při správném vedení, instruktáži a záměru. Nakonec vše, co děláme, je určeno k tomu, abychom lidem na této cestě pomáhali a aby se náš způsob výuky a vedení lidí cvičících Taoist Tai Chi® odlišil od přístupů, jejichž cílem je pouze dosažení fyzické zdatnosti či rekreační činnost. Tento jedinečný způsob cvičení přináší učení taoismu do našeho každodenního života. Když společně cvičíme Taoist Tai Chi®, prožíváme hluboké ticho a klid.

Charitativní nezisková organizace otevřená všem

Všichni jsou vítáni a povzbuzováni, aby se účastnili procvičování taoistických umění podle své volby. Již padesát let lidé v mnoha zemích světa společně praktikují to, co taoismus učí. Jsou to lidé všech věkových skupin, z různých prostředí a společenských vrstev, mnoha jazyků a kultur. Důvody a motivace k zapojení se jsou různé, od prostého užívání si cvičení Taoist Tai Chi® až po zájem o zdravotní účinky, ocenění účasti v přátelském a podpůrném společenství nebo následování duchovní cesty, jejíž kořeny sahají až do středověké Číny. Všechny naše činnosti jsou zakořeněny v taoistické duchovní praxi, a nezáleží na tom, jak se lidé zapojí.

Vážíme si vztahů se spolky, ve kterých působíme. Často poskytujeme rady organizacím, pro které mohou být umění Taoist Tai Chi® prospěšná, jako jsou nemocnice a zařízení sloužící seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Pomáhali jsme také při odstraňování katastrof a nadále pomáháme jiným charitativním organizacím, všude tam, kde je potřeba zmírnit utrpení.

Náš příběh

Mistr Moy Lin Shin, zakladatel

Mistr Moy Lin Shin, taoistický mistr, zasvětil svůj život zmírnění utrpení tím, že pomáhal ostatním kultivovat se pomocí taoistických umění. Mistr Moy sestavil vlivný systém pro zdokonalování těla, mysli a ducha založený na taoistických učeních, stejně jako na výchově, kterou získal od uznávaných učitelů v Číně a Hongkongu. V roce 1970 se přistěhoval do Kanady, kde hned začal učit umění Taoist Tai ChiTM všechny, kteří měli o učení zájem. Dnes, inspirován touto vizí, výbor ředitelů Fung Loy Koku, spolu s mnoha odhodlanými dobrovolníky, nadále poskytuje přístup k tomuto učení v komunitách po celém světě.

Víc než pohyb: forma duchovního rozvoje

Mistr Moy vždy zdůrazňoval, že toto učení je více než soubor pohybů. Je formou duchovní kultivace a způsobem života. Je cestou, která zahrnuje praktickou moudrost a způsob, jak se vrátit k přirozenějšímu způsobu života. V dřívějších dobách se tyto zušlechťovací techniky praktikovaly mezi mnichy. Vědom si jejich velkých výhod, chtěl je Mistr Moy zpřístupnit všem těm, kteří se chtěli učit.

V roce 1998, když Mistr Moy zemřel, zanechal organizaci jasný směr a mocný základ svého učení. V duchu společného vzdělávání se a práce pokračovali jeho studenti v rozvíjení jeho učení, aby je mohli sdílet s ostatními. Podle představy Mistra Moye budou tato umění i nadále prosperovat po celé generace.

Více o Mistru Moyovi

Více historie

Cíle a úkoly

Naše cíle a úkoly zajišťují, že všichni získají stejnou kvalitu výuky a vedení.

Zmírnit utrpení

Naším posláním je zmírnit utrpení prostřednictvím praxe taoistického tréninku, který nám předal Mistr Moy Lin Shin.

Zpřístupnit umění Taoist Tai Chi všem

Oddaně přinášíme taoistická umění do každé komunity, aby jejich mnohé přínosy byly přístupné všem, kteří mají zájem.

Propagovat taoistický koncept zdraví prostřednictvím praxe taoistických umění

Pilnou praxí taoistických umění se kultivuje dobré zdraví, ve smyslu, jak ho chápe Taoismus. Naše úsilí směřuje k lepší znalosti a porozumění těchto přínosů, abychom podpořili fyzickou, mentální a duchovní pohodu v komunitě.

Podporovat kulturní výměnu

Prostřednictvím taoistických umění a ostatních aktivit se snažíme zpřístupnit bohatství čínské kultury, a tím podpořit větší porozumění a respekt mezi lidmi.

Pomáhat ostatním

Základem taoistických umění je soucit. Naše základní dobročinná orientace je v souladu s taoistickými hodnotami nesobeckosti a služby druhým. Naší inspirací je příklad daný zakladatelem Mistrem Moy Lin Shinem, který zasvětil svůj život pomoci druhým bez hledání osobního zisku. Z tohoto důvodu jsou všichni naši instruktoři dobrovolníci a sdružení funguje jako nezisková organizace. Kdykoliv je to možné, pomáháme ve společnosti různými formami charitativní činnosti.

“In cultivating our health we must transform our muscles, ligaments, bones, tendons, spinal column, and internal organs back to their original state.... Along with cultivating the body, we also need to tame our minds (or hearts) and let the Original Nature of goodness shine through.“

A Path of Dual Cultivation : Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism.

Cookie Control Icon