Menu stopki

Kim jesteśmy

Tradycja taoistyczna sercem naszej praktyki

Taoizm rozwijał się przez tysiące lat jako ścieżka ostatecznej przemiany prowadzącej do harmonii z Tao. Nasz założyciel, Mistrz Moy Lin Shin, przekształcił esencję tej tradycji w praktyczną metodę taoistycznego treningu, służącą osiągnięciu wewnętrznej alchemicznej przemiany, opisanej w taoistycznych pismach.

Taoizm uczy nas wielu sposobów doskonalenia siebie i pomagania innym. Spokojne, wspólne praktykowanie sztuk Taoist Tai Chi® jest formą medytacji przepełnionej szacunkiem, która może prowadzić do głębokiej przemiany i harmonii z Tao. Pomagamy ludziom doświadczać tej transformacji poprzez nasze praktyki, takie jak taoistyczne retreats (spotkania mające na celu osiągnięcie skupienia wewnętrznego), zajęcia sztuk Taoist Tai Chi® prowadzone bez intencji osobistych korzyści, śpiewy i ceremonie taoistyczne, buddyjskie i konfucjańskie oraz spotkania i edukację. Do tych praktyk należy również wolontariat realizowany na wiele sposobów, obejmujący między innymi, tak proste czynności, jak parzenie herbaty czy zamiatanie podłogi. Taoizm podkreśla, że wszystkie te działania właściwie ukierunkowane, z odpowiednimi wskazówkami i intencją, są częścią ścieżki taoistycznej. Podsumowując, nasze podejście do uczenia oraz sposób prowadzenia ćwiczących mają na celu wspieranie ludzi na tej ścieżce, co odróżnia nas od innych form, których celem jest tylko rekreacja lub poprawa zdrowia fizycznego. Ten wyjątkowy sposób praktyki wprowadza nauki taoizmu do naszego codziennego życia.  Podczas wspólnego ćwiczenia Taoist Tai Chi® doświadczamy niezmierzonej ciszy i spokoju.

Organizacja charytatywna, nienastawiona na zysk, dostępna dla wszystkich

Zachęcamy wszystkich do udziału w sztukach taoistycznych, wybranych według własnego uznania. Każdy jest mile widziany. Od 50 lat, w wielu zakątkach świata, ludzie w różnym wieku, pochodzący z różnych środowisk, mówiący różnymi językami, o różnych korzeniach kulturowych i doświadczeniu życiowym, wspólnie uczą się i praktykują nauki taoizmu. Mają różne motywacje. Może to być czerpanie przyjemności z praktykowania Taoist Tai Chi® lub zainteresowanie korzyściami zdrowotnymi, czy potrzeba przebywania w przyjaznej i wspierającej społeczności. Motywacją może też być chęć podążania ścieżką duchową, której korzenie sięgają starożytnych Chin. Wszystkie nasze działania są zakorzenione w taoistycznej praktyce duchowej, niezależnie od tego, jaki charakter uczestniczenia wybierzemy.

Dbamy o dobre relacje w środowiskach, w których działamy. Jest wiele instytucji, jak np. szpitale, czy placówki opiekujące się seniorami lub osobami niepełnosprawnymi, w których udostępniamy korzyści płynące ze sztuk Taoist Tai Chi®. Niejednokrotnie udzielaliśmy pomocy w przypadku poważnych katastrof i nadal pomagamy licznym organizacjom charytatywnym w łagodzeniu cierpienia.

Nasza historia

Mistrz Moy Lin Shin, założyciel

Mistrz Moy Lin Shin, taoistyczny mistrz, poświęcił życie łagodzeniu cierpienia, pomagając innym w dbaniu o siebie poprzez praktykowanie sztuk taoistycznych. Mistrz Moy zintegrował potężny system doskonalenia ciała, umysłu i ducha, opierając się na naukach taoizmu, jak i na doświadczeniu zaczerpniętym z treningu, który odbywał się pod okiem szanowanych nauczycieli w Chinach i Hongkongu. W 1970 wyemigrował do Kanady i od razu zaczął przekazywać naukę sztuk Taoist Tai Chi® każdemu, kto chciał się uczyć. Zainspirowany tą wizją Zarząd Fung Loy Kok, wspólnie z wieloma oddanymi wolontariuszami, nadal upowszechnia te sztuki na całym świecie.

Więcej niż ruch: forma duchowego doskonalenia.

Mistrz Moy nieustannie podkreślał, że przekazywane nauki są czymś więcej niż tylko sekwencją ruchu. To forma duchowego rozwoju (zmiana kolejności wyrazów) i sposób na życie. To ścieżka obejmująca praktyczną mądrość i droga powrotu do naturalnego stylu życia. W dawnych czasach była dostępna tylko w klasztorach. Mistrz Moy, świadomy wielkich korzyści, pragnął udostępnić ją wszystkim, którzy mieli wolę uczenia się.

Mistrz Moy zmarł w 1998 roku, pozostawiając organizacji jasno wyznaczony kierunek i mocne podstawy. By móc się podzielić tymi naukami, jego uczniowie nadal je rozwijają w duchu nieustannego uczenia się i wspólnej pracy. Tak, jak przewidział Mistrz Moy, sztuki te będą rozkwitać przez kolejne pokolenia.

Więcej na temat Mistrza Moy

Więcej historii

 

Cele i zadania

Nasze cele i zadania zapewniają tę samą jakość nauczania i jednakowe podejście zaangażowanych liderów.

Łagodzić cierpienie

Naszą misją jest łagodzenie cierpienia poprzez taoistyczną praktykę przekazaną przez Mistrza Moy Lin Shin.

Uczynić sztuki taoistyczne dostępne dla wszystkich

Z oddaniem niesiemy sztuki taoistyczne do każdej społeczności, aby korzyści z nich płynące były dostępne wszystkim, którzy zechcą ich doświadczyć.

Promować taoistyczną koncepcję zdrowia poprzez praktykowanie sztuk taoistycznych

Sztuki taoistyczne, praktykowane sumiennie, zapewniają dobre zdrowie w ujęciu taoistycznym. Staramy się jak najlepiej poznać i zrozumieć te korzyści, aby promować w społeczeństwie dobre samopoczucie fizyczne, umysłowe  i duchowe.

Promować wymianę kulturową

Poprzez sztuki taoistyczne, jak i inne działania, staramy się udostępniać bogactwo kultury chińskiej, promując tym samym wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi.

Pomagać innym

Podstawą sztuk taoistycznych jest współczucie. Charytatywny charakter naszych działań pozostaje w zgodzie z taoistycznymi wartościami bezinteresowności i służenia innym. Inspiracją dla nas jest założycielMistrz Moy Lin Shin, który poświęcił życie pomaganiu innym, nie oczekując w zamian osobistych korzyści. Dlatego wszyscy instruktorzy są wolontariuszami, a funkcjonowanie oddziałów jest non-profit. Kiedy jest to tylko możliwe wspomagamy organizacje dobroczynne i podejmujemy różne działania na rzecz społeczeństwa.

„Dbając o zdrowie, musimy przywrócić mięśnie, więzadła, kości, ścięgna, kręgosłup i narządy wewnętrzne do ich pierwotnego stanu ... Jednocześnie musimy poskromić umysły (lub serca), by Pierwotna Natura Dobroci znów mogła zaświecić”.

A Path of Dual Cultivation: Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism

Cookie Control Icon