Menu stopki Cookie Control Icon

Więcej o Mistrzu Moy

Wczesne Lata w Chinach

Mistrz Moy Lin Shin poświęcił życie nauczaniu i praktykowaniu taoizmu i sztuk taoistycznych. Od dziecka miał wiele problemów zdrowotnych, być może częściowo z powodu trudnych warunków życiowych w Chinach w czasie II wojny światowej. Uprawianie sztuk taoistycznych umożliwiło mu powrót do pełni zdrowia. To zainspirowało go do spędzenia życia na pomaganiu innym.

Po wojnie mistrz Moy przeszedł inicjację w świątyni taoistycznej oraz praktykował medytacje, rytuały i ceremonie. Jego rodzina przeniosła się z prowincji Guangdong do Hong Kongu po rewolucji komunistycznej w 1949 roku. Tam kontynuował praktyki świątynne i rozpoczął także naukę u różnych nauczycieli wewnętrznego stylu sztuk walki.

Nauka i Rozwój w Hong Kongu

Mistrz Moy został uczniem mistrza Liang Zipenga (1900-1974), po kantońsku Leung Ji Panhga, wybitnego instruktora Lok Hup Ba Fa (Liuhe Bafa), Tai Chi i innych sztuk. Mistrz Liang przybył do Hong Kongu z Akademii Sztuk Wojennych Jingwu w Szanghaju, gdzie był szanowanym praktykiem stylu Eagle Claw (Szpony Orła) z Wushu. W późniejszym życiu mistrz Liang poświęcił całą energię stylom wewnętrznym  takim jak Lok Hup. Jego wizualnie eleganckie i wewnętrznie potężne formy Lok Hup odegrały ważną rolę w syntetyzacji przez mistrza Moy sztuk Taoistycznego Tai Chi.

Mistrz Moy ćwiczył  wiele lat z mistrzem Sun Dit, kolegą, uczniem mistrza Liang, znanym szczególnie ze swej biegłości w Hsing-I (Xingyi) i pchaniu rąk. W tym czasie mistrz Moy spotkał również mistrza Qigong żyjącego w odosobnieniu i zazwyczaj nie przyjmującego uczniów. Mistrz pustelnik współczując jednakże mistrzowi Moy zaczął go uczyć. W kolejnych latach zdrowie mistrza Moy stale się polepszało.

To w tym okresie codziennie pracując nad swoim zdrowiem mistrz Moy zwracał się z prośbą o pomoc do Guanyin, Bodhisattva Współczucia, obiecując przez całe życie pomagać innym. Mistrz Moy ciężko pracował starając się pojąć poprawiającą zdrowie istotę studiowanych sztuk wewnętrznych.

Następnie włączył te zasady w formę Tai Chi nauczaną obecnie przez  Instytut Taoizmu Fung Loy Kok.

Emigracja do Kanady i Rozwój Organizacji

Mistrz Moy przed wyemigrowaniem do Kanady w 1970 roku zaangażowany był w działalność Instytutu Yuen Yuen, tradycyjnej świątyni trzech religii w Hong Kongu. W 1968 roku był współzałożycielem (wraz z taoistycznym mistrzem Mui Ming-to i panią Tang Yuen Mei) Taoistycznej Świątyni Fung Loy Kok w Nowych Terytoriach Hong Kongu. Po przybyciu do Kanady założył Stowarzyszenie Tai Chi w Toronto, Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Kanadzie, Instytut Taoizmu Fung Loy Kok (z mistrzem Mui Ming-to), Akademię Gei Pang Lok Hup, poświęconą pamięci swojego nauczyciela mistrza Liang jak również Międzynarodowe Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi. Wszystko po to aby upublicznić korzyści płynące ze sztuk taoistycznego Tai Chi. Organizacje założone przez mistrza Moy w Kanadzie działają teraz pod opieką Instytutu Taoizmu Fung Loy Kok.

more-about_master-moy1

 

Charakter Mistrza Moy; Współczujący Przywódca

Mistrz Moy stał się najlepszym przykładem swoich nauk współczucia, pokory i bezinteresowności. Opisywał siebie jako instruktora wolontariusza często określając się mianem ucznia i wspominał wizyty u swoich nauczycieli. Był pierwszym, który przekazał pieniądze na projekty organizacji i zainicjował niezliczoną ilość akcji charytatywnych.

Podczas nieustającej pracy nad stworzeniem globalnej organizacji, która pomoże innym, nie tracił z oczu małych życiowych szczegółów. Pewnego dnia na przykład, przeczytał w gazecie, że lokalny oddział straży pożarnej potrzebuje defibrylatora. Mistrz Moy zorganizował w ciągu dwóch dni zbiórkę pieniędzy, po czym przesłał czek na osiem tysięcy dolarów na posiedzenie rady miejskiej.

 

master-moy-11

Zainicjował program Jedzenie dla Bezdomnych, który do dzisiaj jest realizowany w siedzibie głównej oddziału Toronto, na ulicy D’Arcy, w każdy poniedziałek. Tam również zachęcał uczestników do pomocy seniorom, poprzez bezpłatną naukę angielskiego jako drugiego języka, bankiety dla seniorów, transport i organizowanie wycieczek, wizyty domowe i inne działania socjalne. W ciągu lat zebrał również setki tysięcy dolarów dla różnych organizacji.

Niezliczone są przykłady inicjatyw mistrza Moy mających na celu dotarcie do ludzi w potrzebie, w tym zorganizowanie zajęć Taoistycznego Tai Chi dla osób z HIV/AIDS, jak i dla innych grup o specyficznych problemach zdrowotnych. Osobiście prowadził zbiórki funduszy na budowę Centrum Odzyskiwania Zdrowia w Międzynarodowym Centrum koło Orangeville, Ontario, gdzie ludzie z różnymi problemami zdrowotnymi mogą teraz korzystać ze specjalnych programów.

Mistrz Moy, Taoism i Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®

Nauki mistrza Moy były dostępne dla każdego za jego przykładem i pod jego pieczą. W swoich działaniach mistrz Moy ucieleśniał taoistyczną zasadę pracy w celu złagodzenia cierpienia innych. W ciągu całego życia mistrz Moy okazywał szczególne poświęcenie tym sztukom i pomocy innym, mimo iż ciągłe nauczanie oraz rozwijanie organizacji nadszarpywały jego zdrowie. Miał bardzo wypełniony harmonogram programów i zajęć, które prowadził w całej Kanadzie, w USA, w Wielkiej Brytanii, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Mistrz Moy trenował osobiście dziesiątki tysięcy ludzi, był źródłem inspiracji, dawał poprawki tym, którzy gotowi byli na ciężką pracę.

more-about_m-moy-cooking

Unikalnym osiągnięciem mistrza Moy było utworzenie organizacji, która może przekazywać tę wiedzę szerokim rzeszom ludzi i być motorem taoistycznych celów otwierania serc, pomagania innym i rozwijania współczucia. Zapytany kiedyś, dlaczego nazwał ten system „sztukami taoistycznego Tai Chi” odparł, że mógłby nazwać go „stylem Moy”, co nie byłoby czymś niezwykłym w nazewnictwie nowych wariantów Tai Chi. Mistrz Moy powiedział, że wybrał  określenie taoistyczne, aby podkreślić ich korzenie w tradycji taoizmu. Mimo ogromnych osiągnięć w syntetyzacji sztuk taoistycznych w pełną sztukę przeobrażenia, uważał, że swoim życiem wpisał się jedynie na długą listę pokoleń praktyków wnoszących wkład w tę znakomitą wiedzę.

Wizja mistrza Moy pomagania ludziom  wyrażała głęboką znajomość sztuk taoistycznych zarówno fizycznych jak i duchowych. Zachęcał swoich uczniów aby  zdrowie traktowali całościowo. W taoizmie harmonijne współdziałanie ciała, umysłu i ducha jest środkiem do osiągnięcia dobrego zdrowia. Kiedy uczniowie stają się wewnętrznie harmonijni  mogą wzbudzać harmonię w innych i w otaczającym ich świecie. Osobisty przykład mistrza Moy bezinteresowności dawania i współczucia pomógł wielu osobom, a głębia jego rozumienia sztuk taoistycznych pomogła odzyskać wiele utraconej mądrości starożytnych mędrców taoistycznych