Preskočiť na obsah

O nás

Taoistická tradícia v srdci nášho spoločenstva

Taoizmus sa vyvinul po tisíce rokov ako cesta konečnej transformácie, aby sa dosiahol súlad s Tao. Náš zakladateľ, pán Moy Lin Shin, destiloval podstatu tejto tradície do praktickej metódy taoistického výcviku na dosiahnutie vnútornej alchymistickej transformácie opísanej v taoistických písmach.

Taoizmus nás učí mnohými spôsobmi, ako sa kultivovať a pomáhať druhým. Pokojné praktizovanie umení Taoist Tai Chi® je formou meditácie, ktorá môže viesť k hlbokej transformácii a harmónii s Tao. Pomáhame ľuďom pristupovať k tejto transformácii prostredníctvom našich cvičení vrátane taoistických retreatov, skupín umení Taoist Tai Chi®, vedených bez nároku na osobný zisk, taoistických, budhistických a konfuciánskych chantingov (spievaní) a obradov, stretnutí a vzdelávania a dobrovoľníctva mnohými spôsobmi vrátane takých jednoduchých aktivít, ako sú prípravu čaju alebo zametanie podlahy. Taoizmus zdôrazňuje, že všetky tieto činnosti sú súčasťou taoistickej cesty pri správnom vedením, inštruktáži a zámere. Nakoniec, všetko, čo robíme, je určené na pomoc ľuďom na tejto ceste, čím sa náš spôsob výučby a vedenia praktických lekárov odlišuje od prístupov, ktorých cieľom je iba rozvíjať fyzické zdravie alebo poskytovať formu rekreácie. Tento jedinečný spôsob praktizovania prináša učenia taoizmu do nášho každodenného života. Keď spolu cvičíme Taoist Tai Chi® zažívame hlboké ticho a pokoj.

Charitatívna nezisková organizácia otvorená pre všetkých

Všetci sú vítaní a povzbudzovaní, aby sa zúčastňovali precvičovania taoistických umení podľa svojej voľby. Už päťdesiat rokov ľudia v mnohých krajinách sveta spoločne praktizujú to, čo taoizmus učí. Sú to ľudia všetkých vekových skupín, z rôznych prostredí a spoločenských vrstiev, mnohých jazykov a kultúr. Dôvody a motivácia k zapojeniu sa sú rôzne, od jednoduchého užívania si cvičenie Taoist Tai Chi® až po záujem o zdravotné účinky, ocenenie účasti v priateľskom a podpornom spoločenstve alebo nasledovanie duchovnej cesty, ktorej korene siahajú až do stredovekej Číny. Všetky naše činnosti sú zakorenené v taoistickej duchovnej praxi, a nezáleží na tom, ako sa ľudia zapoja.

Oceňujeme naše vzťahy s komunitami, v ktorých pôsobíme. Často poskytujeme inštrukcie organizáciám, ktoré môžu profitovať z umení Taoist Tai Chi®, vrátane nemocníc a zariadení slúžiacich seniorom alebo ľuďom so zdravotným postihnutím. Pomáhali sme aj pri odstraňovaní veľkých katastrof a vo všeobecnosti aj naďalej pomáhame ostatným charitatívnym organizáciám zmierňovať utrpenie, ak je to možné.

Náš príbeh

Majster Moy Lin Shin, zakladateľ

Majster Moy Lin Shin, Taoistický Majster, zasvätil svoj život zmierňovaniu utrpenia tým, že pomáhal iným kultivovať sa prostredníctvom taoistických umení. Majster Moy syntetizoval silný systém na kultiváciu tela, mysle a ducha založený na taoistických učeniach, ako aj školenia od rešpektovaných učiteľov v Číne a Hongkongu. V roku 1970 sa prisťahoval do Kanady, kde okamžite začal vyučovať umenia Taoist Tai Chi® všetkých, ktorí sa chceli učiť. V súčasnej dobe, inšpirovaní touto víziou, riaditelia Fung Loy Kok spolu s mnohými dobrovoľníkmi pokračujú v sprístupňovaní týchto umení spoločenstvám po celom svete.

Viac než pohyb: Forma duchovnej kultivácie

Majster Moy bol vždy zdôrazňoval, že tieto učenia sú viac ako súbor pohybov. Sú formou duchovnej kultivácie a spôsobu života. Sú to cesta, ktorá zahŕňa praktickú múdrosť a spôsob, ako sa vrátiť k prirodzenejšiemu spôsobu života. V minulosti boli tieto techniky kultivácie špeciálnou doménou kláštorov. Uznávajúc ich veľké výhody chcel ich majster Moy sprístupniť každému, kto sa chce učiť.

V roku 1998 zomrel majster Moy, ale ponechal organizácii jasný smer a silný základ. V duchu učenia a spolupráce, jeho študenti naďalej rozvíjali tieto učenia a zdieľali ich s ostatnými. Ako si predstavil Majster Moy, toto umenie bude pokračovať v rozkvete po celé generácie.

Viac o Majstrovi Moyovi

Viac z histórie

 

 

Ciele a úlohy

Naše ciele a úlohy zabezpečujú, že všetci získajú rovnakú kvalitu výučby a vedenie.

Zmierniť utrpenie

Naším poslaním je zmierniť utrpenie prostredníctvom praxe taoistického tréningu, ktorý nám prineisol majster Moy Lin Shin.

Sprístupniť umenia Taoist Tai Chi všetkým

Snažíme sa na priniesť taoistické umenia do každej komunity, aby ich prínosy boli dostupné každému, kto má záujem.

Propagovať taoistickú koncepciu zdravia prostredníctvom praxe taoistických umení

Usilovných tréningom sa kultivuje dobré zdravie, v zmysle ako ho chápe taoizmus. Naše úsilie smeruje k lepšiemu oboznnámeniu sa a pochopeniu týchto prínosov, aby sme podporili fyzickú, duševnú a duchovnú pohodu v komunite.

Podporovať kultúrnu výmenu

Prostredníctvom taoistických umení a iných aktivít sa snažíme sprístupniť bohatstvo čínskej kultúry, a tým podporiť lepšie porozumenie a rešpekt medzi ľuďmi.

Pomáhať druhým

Základom taoistického umenia je súcit. Naša základná dobročinná orientácia je v súlade s taoistickými hodnotami nesebeckosti a služby druhým. Našou inšpiráciou je príklad daný zakladateľom Majstrom Moy Lin-shinom, ktorý zasvätil svoj život pomoci druhým bez hľadania výhod pre seba. Z tohto dôvodu sú všetci naši inštruktori dobrovoľníci a združenie existuje ako nezisková organizácia. Ak je to možné, vyvíjame v spoločnosti rôzne formy charitatívnej činnosti.

"Pri kultivácii nášho zdravia musíme transformovať naše svaly, väzy, kosti, šľachy, chrbticu a vnútorné orgány späť do ich pôvodného stavu ... Spolu s kultiváciou tela musíme tiež skrotiť našu myseľ (alebo srdce) a nech sa rozžiari pôvodná povaha dobra. “

Cesta duálnej kultivácie: Učenie inštitútu taoizmu Fung Loy Kok

Cookie Control Icon