Preskočiť na obsah

Rakovina a umenia Taoistického Tai Chi

Ak máte rakovinu alebo sa práve zotavujete, viete, že to môže byť veľmi stresujúci a náročný čas. Môžete naraz riešiť bolesť, obavy, únavu, nespavosť a zníženú pohyblivosť ako aj zotavovanie z operácie. Toto všetko môže určite ovplyvniť vaše potešenie zo života.

Našťastie výskum a „neoficiálne“ dôkazy ukazujú, že Tai Chi pomáha ľuďom pri zotavovaní sa z rakoviny.  S praxou Taoistického Tai Chi™ mnohí zistia, že môžu zmenšiť bolesť, zvýšiť množstvo energie a pohybovať sa oveľa slobodnejšie. Okrem toho ľudia praktikujúci umenia Taoistického Tai Chi™ zisťujú, že majú lepšiu rovnováhu, silu a flexibilitu, lepší spánok a pocit ľahkosti a pohody.

Súvisiace zdroje

Úzkosť a depresia

Chronická bolesť

Úľava do stresu

Vyskúšajte umenia Taoistického Tai Chi

Príbehy rakoviny a umení Taoistického Tai Chi

Žena, ktorá sa zotavuje z operácie rakoviny prsníka hovorí o tom ako jej prax Taoistického Tai Chi™ pomohla zmierniť bolesť, znížiť stres, zlepšiť fungovanie lymfatického systému a sústrediť sa na každý jeden deň.

Ďalšia osoba opisuje hroznú hlbokú bolesť po rakovine pľúc. Vďaka praktikovaniu Taoistického Tai Chi™ je schopná odstaviť sa od všetkých liekov proti bolesti, vrátane narkotík a opioidov.

V treťom videu praktikujúca, ktorá mala dvakrát rakovinu prsníka, popisuje rozdiel medzi jej dvoma uzdraveniami. Prvé bolo pred praktikovaním umení Taoistického Tai Chi™, zatiaľ čo druhé sa uskutočnilo potom, čo začala. Počas druhého uzdravovania sa cítila pružná, silná, schopná a vitálna. Rozdiel medzi týmito dvoma zážitkami bol pozoruhodný!

Vo štvrtom videu muž, ktorý sa zotavuje z rakoviny, opisuje svoju úľavu od bolesti a zvýšenú mobilitu vďaka svojej praxi Taoistického Tai Chi™.

Na záver žena popisuje diagnózu rakovina vaječníkov a to, ako jej cvičenie Taoistického Tai Chi™ pomohlo uzdraviť sa po následnej operácii brucha a chemoterapii. Rozpráva o tom, ako fyzická forma a meditatívny aspekt umení Taoistického Tai Chi™ hrali ústrednú úlohu pri jej zotavovaní sa.

Nájdite si dnešnú skupinu

Vyberte si príbeh

Výskum: Tai Chi a zotavenie z rakoviny

Existuje čoraz viac dôkazov, že Tai Chi má celkový pozitívny účinok na fyzické a psychologické kvality života medzi pacientmi, ktorí prežili rakovinu.
  • Vedci zistili, že Tai Chi môže zlepšiť funkciu a silu paží u pacientov, ktorí prekonali rakovinu prsníka, pozitívne ovplyvniť funkciu svalov a kostí a centrálneho nervového systému a znížiť únavu súvisiacu s rakovinou.
  • Tai Chi môže taktiež znižovať zvýšené hladinu kortizolu, ktoré sú spojené s negatívnymi účinkami na imunitné funkcie a rast nádoru, čím zlepšuje fungovanie imunitného systému a znižuje aktivitu nádoru.
  • Prax Tai Chi bola spojená aj so zvýšenou úrovňou psychologickej pohody, pretože praktikujúci uvádzajú, že sociálny aspekt Tai Chi bol prospešný pre ich subjektívne vnímanie vlastnej psychickej pohody.

Ni, XS., Chan, R.J., Yates, P., et. al. (2019). The effects of Tai Chi on quality of life of cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer, 27, 3701-3716.

Zistilo sa, že Tai Chi má významný pozitívny vplyv na kvalitu života súvisiacu so zdravím u žien po liečbe rakoviny prsníka.
  • Skupina ľudí praktikujúcich Tai Chi, ktorí prekonali rakovinu prsníka, zaznamenala zlepšenú kvalitu života súvisiacu so zdravím a sebaúctou po 6 aj po 12 týždňoch od začatia cvičenia Tai Chi, zatiaľ čo ženy liečené psychosociálnou podpornou terapiou zaznamenali pokles v týchto hodnotách.

Mustian, K., Katula, J., Gill, D., et. al. (2004). Tai Chi Chuan, health-related quality of life and self-esteem: A randomized trial with breast cancer survivors. Support Care Cancer, 12, 871-876.

Tai Chi je účinné pri zmierňovaní viacerých príznakov, ktoré sa bežne vyskytujú u ľudí, ktorí prežili rakovinu.
  • Výraznejšie, štatisticky významné zlepšenie, sa zistilo pri problémoch s únavou a spánkom, toto zistenie pretrvávalo aj v porovnaní s inými kontrolnými skupinami (oproti bežnej starostlivosti alebo čakacej listine).
  • Menší, štatisticky významný pozitívny účinok, bol zistený pre kvalitu života a depresiu.
  • Pacienti taktiež hovorili o zlepšení úľavy od bolesti.
  • Autori naznačujú, že dôraz na vzťah medzi mysľou a telom, ktorý sa nachádza v Tai Chi, je kľúčom k jeho účinnosti pri liečbe.

Wayne, PM., Lee, MS., Novakowski, J., et. al. (2018). Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: A systematic review and meta-analysis. Journal of Cancer Survivorship, 12, 256-267.

Najnovšie dôkazy o krátkodobej účinnosti Tai Chi pri zlepšovaní kvality spánku, kognitívnych funkcií, kvality života a znižovaní únavy, úzkosti, stresu a depresívnych symptómov u pacientov s rakovinou.
  • Integrovaná onkológia, ktorá sa zaoberá liečbou rakoviny prostredníctvom poznania prepojenia mysle a tela a nazeraním na jednotlivca ako na celok, sa pri liečebných metódach obracia k Tai Chi.
  • Táto štúdia odhalila štatisticky významné zlepšenie únavy a kvality spánku a pozitívne trendy čo sa týka úzkosti, stresu, depresívnych symptómov, celkovej kvality života a kognitívneho fungovania.

Zheng, YC., Xie, XH., and Cheng, ASK. (2019). Qigong or tai chi in cancer care: An updated systematic review and meta-analysis. Current Oncology Reports, 21(48).

Čo hovoria praktikujúci, ktorí mali rakovinu alebo ktorí stále majú rakovinu o umeniach Taoistického Tai Chi™?

Nedávno som podstúpil operáciu na glioblastómu – relatívne zriedkavú rakovinu mozgu. Mám za sebou 20 rokov praxe Taoistického Tai Chi™, ktoré ma k týmto umeniam pritiahli a začal som hlboko dôverovať tomu, čo dokážu. Meditatívne aspekty pomohli môjmu mentálnemu zameraniu a zmiernili fyzické vyčerpanie, kým som v nemocnici podstupoval testovanie a chirurgický zákrok. Neustále som videl prekvapený pohľad zdravotníckeho personálu na to, ako rýchlo som sa uzdravil. Po operácii som sa postavil z postele a potom v to isté popoludnie som chodil s minimálnou pomocou a potom na druhý deň ráno som už chodil bez pomoci.  Po získaní povolenia od môjho lekára, aby som pokračoval vo svojom doterajšej fyzickej aktivite v rámci môjho životného štýlu, som začal navštevovať hodiny Taoistického Tai Chi™ zamerané na úľavu od bolesti. Po niekoľkých jemných návrhoch a pozorovaniach od inštruktora na týchto hodinách, som pociťoval nadšenie z takmer okamžitého zvýšenia mojej energie a mentálneho sústredenia. To pomohlo môjmu mentálnemu zdraviu, takže som mohol v tom čase podporovať moju rodinu.

– Ian, Edmonton, Kanada


Praktikovanie umení Taoistického Tai Chi™ mi tak veľmi pomohlo počas liečby rakoviny, že sa to ani nedá opísať slovami. Prax kultivuje pocit uzemnenia, trpezlivosti a sily, ktoré mi pomohli vydržať liečebný režim. Počas chemoterapie som mala veľa návštevníkov z komunity FLK, čo tiež prispelo k zmierneniu mojich bolestí a choroby. Tešenie sa na návštevu hodín a neskôr aj retreatov bolo tiež zdrojom obrovskej sily v týchto ťažkých časoch. Po chemoterapii, som musela podstúpiť veľký chirurgický zákrok. Stále sa ešte zotavujem a bude to trvať ešte veľa mesiacov, ale využívam umenia Taoistického Tai Chi™ každý deň ako spôsob na liečenie a zlepšenie mojej sily.

– Justin, Squamish, Kanada


Neočakávaná diagnóza 4.fázy rakoviny mi priniesla očakávanie obmedzenej dĺžky života a emocionálny nepokoj. Fyzická a psychická sila, ktorú si neustále rozvíjam praxou Taoistických umení mi dala možnosť pokračovať v napĺňaní života a aktivít, ktoré som si vybrala. Prax Taoistického Tai Chi™ funguje počas celého vášho životného cyklu. Začala som sa venovať umeniam Taoistického Tai Chi™ pred viac ako 20 rokmi, keď som bola zdravá zaneprázdnená pracujúca mama. Boli mojim spoločníkom pri mnohých zmenách a prax mi pomohla prekonať mnohé životné výzvy. Tu je niekoľko príkladov: raz som sa ukryla v kumbále a praktikovala umenia Taoistického Tai Chi™, keď som bola frustrovaná z práce, deň po tej závažnej operácii som praktikovala umenia Taoistického Tai Chi™ na jednotke intenzívnej starostlivosti!

– Mary, Kanada


„Mám rakovinu, viacnásobný myelóm. Keď som sa každý deň zobudila, jedna z prvých vecí, na ktoré som myslela bolo, že mám stále rakovinu. Potom som prišla na hodinu umení Taoistického Tai Chi™ a začala som sa opäť cítiť ako normálna osoba.“

– Cindy, Exeter, USA


Počúvame aké dôležitá je prax Taoistického Tai Chi™, aby ste si dali zdravie do poriadku, ešte predtým, ako to budete potrebovať. Potrebovala som to minulý rok, keď som bola v nemocnici viac ako 3 mesiace.

Mám typ rakoviny krvi a mala som krvnú zrazeninu v hornej dutej žile, ktorá mi spôsobovala, že sa mi lymfatická miazga vylievala do pohrudnicového priestoru mojich pravých pľúc. Konečnou liečbou bol hlavný chirurgický zákrok, ktorý viedol k pneumónii. Potrebovala som mesiaca brania antibiotík, aby som to vyčistila, čo spôsobilo poškodenie mojich obličiek. V určitom okamihu sa aj moje ľavé pľúca začali plniť tekutinou. Mala som hrudné trubice, bola som napojená na respirátore a na kyslíku a podstúpila aj dialýzu. Celkovo som nemala takmer žiadne bolesti a taktiež veľmi malé obavy. Myslím si, že to bolo práve kvôli praxi Taoistického Tai Chi™.

Po tomto dlhom pobyte v nemocnici som bola taká slabá ako mačiatko. Doma som mohla praktikovať Taoistické Tai Chi™ v sede, keď som mala kyslík položený na dlážke. Avšak ja som chcela cvičiť aj v stoji, tak som si spravila batoh na kyslíkový prístroj a prvýkrát som cvičila Taoistické Tai Chi™ v stoji, cítila som cirkuláciu v mojich lícach, ktorú som necítila už mesiace. Len o týždeň neskôr som už viac nepotreboval kyslík.

Celý život užívam lieky na riedenie krvi a chce to veľmi dobrú rovnováhu, aby som sa ochránila pred vážnym poranením. Moje cvičenie Taoistického Tai Chi™ mi s tým veľmi pomáha.

Ďalšia skúsenosť: V roku 2013 som mala lymfóm a bol som vyliečený, ale mala som zvyškový opuch na predkoleniach a chodidlách. Bola som poslaná k masážnej terapeutke, ktorá ma učila lymfodémovú masáž. Spomenula, že by som z toho mohla cítiť nejaké teplo a ja som povedala, že ten istý pocit mám pri cvičení Taoistického Tai Chi™. Odporučila mi, aby som túto masáž robila niekoľkokrát denne a tiež nosila kompresnú pančuchu. Po dvoch dňoch som prestala robiť cvičenia a nosiť pančuchu a odvtedy som o akýkoľvek opuch postarala cvičením Taoistického Tai Chi™.

– Kate, Fairbanks, USA

Ako pomáha cvičenie Taoistického Tai Chi™?

Umenia Taoistického Tai Chi™ sú cestou transformácie, ktorá má silné pozitívne následky pre naše zdravie. Táto forma pohybovej meditácie hlboko ovplyvňuje nervový systém a mozog a znižuje úzkosť, odľahčuje ducha, upokojuje a čistí myseľ.

Umenia Taoistického Tai Chi™ zahŕňajú celú škálu pohybov s hlbokých naťahovaním a nepretržitým otáčaním chrbtice. Precvičujú celú fyziológiu, vrátane svalového, kostrového a obehového systému, ako aj šľachy, kĺby, spojivové tkanivá a orgány. Tento celotelový prístup výrazne uvoľňuje a zvyšuje silu, pružnosť a odolnosť bez ohľadu na náš stav.

Viac energie – Menej bolesti – Voľný pohyb

Vyľadajte si skupinu dnes

Cookie Control Icon