Preskočiť na obsah Cookie Control Icon

2% z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike

Sídlo: Teslova 10B, 82102 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36140147

Právna forma: občianske združenie

Všetci, ktorí pracujú pre Združenie ako dobrovoľníci sú zároveň aj jeho členmi, podľa zákona o dobrovoľníctve sa na tento prípad nevzťahuje možnosť uplatniť si 3% podielu zaplatenej dane z príjmu, takže možeme si darovať 2%.

Podrobnejšie informácie k 2% z dane a časové lehoty nájdete na portáli http://rozhodni.sk/poukazatel/

Nové povinné tlačivá pre zamestnancov na stiahnutie:

Vyhlásenie 2020 (predvyplnené)