Preskočiť na obsah Cookie Control Icon

Darovanie

Váš dar pomôže podporiť zdravie a pohodu v našich komunitách. Príbehy mnohých ľudí, ktorých životy sa hlboko zmenili prostredníctvom praxe umenia Taoistického Tai Chi™, sú presvedčivé: príbehy o zvýšenej pohyblivosti (mobilite) a zníženej miere bolesti, príbehy o sile a pružnosti, príbehy o upokojení, bystrej mysli a spojení s ostatnými.

Keď členovia našej komunity objavia vo svojom živote tieto výhody, prirodzene nájdu spôsoby, ako zlepšiť svoje vzťahy s rodinami, priateľmi a spoločnosťou. V skutočnosti sa výhody tejto praxe rozšíria ešte viac, keďže cvičiaci zistia, že sa spoliehajú menej na zdravotnícky systém a pomáhajú znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť. Dobrovoľníctvom, darom alebo akoukoľvek pomocou, môžete podporiť túto dôležitú prácu pre budúce generácie.

Ako darovať

Ak chcete podporiť Fung Loy Kok, odporúčame všetkým, aby tak urobili on-line prostredníctvom kreditnej karty. Je to jednoduchý spôsob, ako darovať a prostredníctvom e-mailu ihneď dostanete daňový doklad. Aj naďalej vítame dary v hotovosti alebo šekom. Ak by ste chceli darovať cenné papiere, kontaktujte členov výboru.

Opakované on-line dary a dary pomocou programu Interac – informácia bude zverejnená čoskoro

Naďalej vytvárame nové spôsoby ako prispieť darom prostredníctvom nášho online systému darcov. Pozrite sa na možnosť nastavenia opakovaného darovania alebo daru pomocou programu Interac.

Ďalšie možnosti

Vaša veľkorysosť tvorí tradíciu služby pre komunitu. Ďakujeme za váš príspevok!

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli ďalej diskutovať,

kontaktujte nás