Přeskočit na obsah

Parkinsonova nemoc a umění Taoistického tai chi™

Pokud u vás v poslední době diagnostikovali Parkinsonovu nemoc nebo jí trpíte už roky, víte, že může způsobit pohybové problémy, potíže s držením těla, s rovnováhou a kognitivními funkcemi. Výzkumy tai chi a Parkinsonovy nemoci ukazují, že lidem, kteří touto nemocí trpí, tai chi účinně pomáhá. Díky cvičení tai chi se můžete volněji pohybovat, udržovat pružnost, lépe se narovnat a zlepšit držení těla, rovnováhu a kognitivní funkce. Kromě toho lidé praktikující umění Taoistického tai chi™ zakoušejí pocit lehkosti a psychické pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Osobní příběh o dlouhověkosti a zlepšení kvality života

Assunta byla součástí mezinárodní studie „The Parkinson’s Outcomes Project“, která sledovala 5500 pacientů trpících Parkinsonovou nemocí s cílem určit nejlepší léčebné postupy. Pouze 25 lidí z této skupiny bylo nemocí postiženo déle než Assunta. Říká:

Jmenuji se Assunta a mám Parkinsonovu nemoc již téměř 40 let. Umění Taoistického tai chi™ praktikuji téměř stějně dlouho. Hned od prvního cvičení jsem věděla, že mi tai chi pomáhá. Nejprve jsem se stala silnější emocionálně, potom fyzicky. Zlepšilo se všechno, i léky jsem lépe snášela. Jsem vyšší a pružnější. Tak dobré jsou účinky Taoistického tai chi™ . Cítím se normálně!

Když jsem začala praktikovat Taoistické tai chi™, svěřila jsem svým lékařům, že mi pomáhá chodit na skupinu Taoistického tai chi. Odpověděli: „To je hezké, drahoušku.“ Když jsem ale byla u svého neurologa naposledy, řekl své nové sestře, že mám Parkinsonovou nemoc již mnoho let a že si vedu lépe než kdokoli jiný z jeho pacientů. Umění Taoistického tai chi™ jsou úžasná léčba!“

– Assunta, Toronto, Kanada

Výzkum: Tai chi a Parkinsonova nemoc

Vynikající důkaz o přínosech tai chi pro lidi s Parkinsonovou nemocí.
  • Tato meta-analýza poskytla významný počet systematických přehledových studií o tai chi a Parkinsonově nemoci, které přinesly konzistentní důkaz o přínosu tai chi pro lidi trpící touto nemocí.
  • Výzkumné studie odhalily, že pacienti, kteří praktikovali tai chi v kombinaci s léky, měli lepší rovnováhu a pohyblivost než ti, kteří užívali jen léky. Tai chi jako doplňkový léčebný program může snížit náklady na zdravorní péči pro pacienty s diagnózou Parkinsonovy nemoci.

Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of Tai Chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

Cvičení tai chi zlepšuje rovnováhu u pacientů v mírném až středním stadiu Parkinsonovy nemoci.
  • Obě studie ukázaly, že pro zlepšení posturální stability a dalších funkcionalit u jedinců s Parkinsonovou nemocí bylo pravidelné cvičení tai chi účinnější než obdobně rozvržené programy zaměřené na trénink odolnosti nebo na protahování.
  • Obě studie potvrdily, že pacienti ze skupiny cvičící tai chi zaznamenali lepší rovnováhu a stabilitu a snížení počtu pádů. Tato zlepšení trvala do další lékařské kontroly po třech měsících.
  • Obě studie prokázaly, že u lidí ze skupiny cvičící tai chi došlo ke zlepšení chůze a dosažených měření. Tato měření naznačují možnost zlepšení výsledků u každodenních činností, jako je otevírání skříní, přechod ze stoje do sedu (a naopak), chůze s nižším rizikem pádů a zmírnění určitých pohybových komplikací spojených s Parkinsonovou nemocí.
  • Autoři uzavírají, že tai chi je účinná a soběstačná intervence pro posturální stabilitu a funkční dovednosti u lidí s Parkinsonovou nemocí.

Li, FZ., Harmer, P., Fitzgerald, K., et. al (2012). Tai Chi and Postural Stability in Patients with Parkinson’s Disease. New England Journal of Medicine 366, p. 511-519

Li, QH., Liu, JM., Dai, F., and Dai, FL. (2020). Tai Chi versus routine exercise in patients with early or mild-stage Parkinson’s disease: A retrospective cohort analysis. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 53(2).

Tai chi příznivě ovlivňuje rovnováhu a životní pohodu.
  • Více než 6000 z 12 000 cvičících umění Taoistického tai chi™ z celé Kanady vyplnilo národní zdravotní dotazník.
  • 96% uvedlo zlepšenou rovnováhu
  • 84% uvedlo zlepšenou pohyblivost
  • Účastníci průzkumu s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí uvedli, že tai chi příznivě ovlivnilo jejich rovnováhu a pocit emoční pohody a zpomalilo progresi nemoci.

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi (2016). Promoting vitality and well-being: How Taoist Tai Chi® arts impact health and reduce stress on public health services.

Co říkají lidé s Parkinsonovou nemocí o umění Taoistického tai chi™?

Před 3 lety mi byla diagnostikována Parkinsonova nemoc. Taoistické tai chi™ mi vrátilo pohyblivost a rovnováhu. Namísto měsíčních osobních návštěv neurologů je teď kontaktuji jen čtvrtletně prostřednictvím telekonference.

– Michael, Lindsey, Kanada

Parkinsonova nemoc mi byla diagnostikována před 20 lety, umění Taoistického tai chi™ teď praktikuji už dlouho. Cvičením tai chi uchovávám své tělo funkční! Navíc jsem se zklidnil a dokonce se vypořádal se zraněními, která jsem utrpěl v minulosti.

– George, Vancouver, Kanada

Jak pomáhá cvičení Taoistického tai chi™?

Umění Taoistického tai chi™ zahrnují celou řadu pohybů s hlubokým protahováním a nepřetržitým otáčením páteře. Procvičují celou fyziologii včetně svalových, kosterních a oběhových systémů, šlach, kloubů, pojivové tkáně a orgánů. Tento komplexní přístup má hluboký dopad na naše zdraví, zvyšuje sílu, flexibilitu a odolnost bez ohledu na náš stav.

Umění Taoistického tai chi™ jsou také formou meditace v pohybu, která má hluboký vliv na mozek, uklidňuje a čistí mysl.

Pohybujte se s jistotou – buďte aktivní – nebuďte sami.

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon