Gå til innhold

En introduksjon til taoisme

Innen taoistisk tradisjon avhenger en persons velvære av harmoni mellom kropp, sinn og sjel. Taoistisk lære og praksis integrerer alle disse aspektene, og det leder mot en transformasjon av hele mennesket. Læren sier at vi alle er født med en gnist av godhet, ofte kalt vår Opprinnelige Natur. Ved å lære og praktisere de taoistiske kunstarter kan vi vandre på en sti som fører tilbake til denne Opprinnelige Natur, til en tilstand med en upåvirket helse, et rolig og klart sinn og en sjel som er i harmoni og medfølelse med verden og menneskene rundt oss.

De taoistiske kunstarter inneholder en rik variasjon av praksis som er blitt videreført gjennom alle tider. Alle kan forstås som forskjellige former for meditasjon. Noen fokuserer på “bevegelse i ro” og inkluderer forskjellige former for gange samt stående, sittende og liggende stillinger. Andre fokuserer på “ro i bevegelse” og inkluderer tai chi, chanting og seremonier og mange andre beslektede former for praksis.

I følge taoistisk lære kan en hvilken som helst aktivitet bli en form for meditasjon så sant den gjøres med den rette intensjon. Andre deler av læren hjelper oss til “å temme våre hjerter” slik at vi utvikler en holdning av ro og empati og blir mindre selvsentrerte. Denne holdningen vil vise seg både i taoistisk praksis og i vårt dagligliv. I vår organisasjon kommer dette til uttrykk ved at vi legger stor vekt på verdien av frivillig innsats og å hjelpe andre og at dette skal være et element i alt vi gjør.

Taoisme er en tradisjon som har en historie preget av åpenhet for visdom hentet fra mange kilder. I samme ånd følger og integrerer Fung Loy Kok læren til alle de tre kinesiske religionene: Konfusianisme, Buddhisme og Taoisme. De som praktiserer taoisme og taoistisk praksis kommer også fra et bredt mangfold med hensyn til bakgrunn, kultur og trosretninger. Alle er velkommen til å delta i alle deler av treningen etter eget ønske.

Mer om Taoismen

Bevegelse i Tao

Denne fargerike dokumentaren tar for seg de tradisjonelle taoistiske praksisene hvor Fung Loy Kok tilbyr instruksjon. Den presenterer Taoismens Tre Metoder for praksis: gode handlinger, ritualer og seremonier, og kunstarter for indre transformasjon av kropp og sinn. Den beskriver også hvordan de praktiseres i dag av mennesker fra alle samfunnslag og profesjoner.

Chanting

Templer og helligdommer

Fung Loy Kok har etablert templer og helligdommer på flere steder. De er alle viet til en eller flere guder. I løpet av et år er de alle sentrum for festivaler og seremonier. Både de som praktiserer taoisme og mennesker med en annen bakgrunn er velkommen for å besøke og vise sin respekt, eller bare ganske enkelt for å oppleve den både fredelige og livlige atmosfæren.

 

Mer om templer og helligdommer

De åtte dyder

De åtte dyder vokste ut av den konfucianske tradisjonen, som lærer oss hvordan vi skal dyrke medmennesklighet gjennom harmoniske relasjoner til andre og deltakelse i et lærende fellessap. Dydene hjelper oss å temme hjertet og dyrke den opprinnelige natur ved å gi en vei mot opplysning samt veilede alle aktivitetene til Fung Loy Kok.

The Eight Virtues hefte inneholder den originale kinesiske teksten samt en oversettelse. *

Den er tilgjengelig for nedlasting på følgende språk:

English – The Eight Virtues
French – Les Huit Vertus
Spanish – Las Ocho Virtudes
Polish – Osiem Cnót
Dutch – De Acht Deugden
Italian – Le Otto Virtù
Slovak – Osem cností

*
Den kinesiske teksten i dette heftet er oversatt av Fung Loy Kok Institute of Taoism. Denne publikasjonen skal ikke reproduseres og / eller selges for kommersielle formål

Den kinesiske teksten i dette heftet er oversatt av Fung Loy Kok Institute of Taoism. Denne publikasjonen skal ikke reproduseres og / eller selges for kommersielle formål

Den kinesiske teksten i dette heftet er oversatt av Fung Loy Kok Institute of Taoism. Denne publikasjonen skal ikke reproduseres og / eller selges for kommersielle formål

Den kinesiske teksten i dette heftet er oversatt av Fung Loy Kok Institute of Taoism. Denne publikasjonen skal ikke reproduseres og eller selges for kommersielle formål

“Øvelsene I de taoistiske kunstartene hjelper meg å komme ut av meg selv og til å vise hjelpsomhet mot andre”

Samantha, Ontario, Canada

Cookie Control Icon