Gå til innhold Cookie Control Icon

Templer og helligommer

Taoisme rommer mange aspekter og kan praktiseres overalt. Personlig utvikling gjennom de taoistiske kunstarter forvandler kropp, sinn og ånd. Mens de taoistiske kunstartene praktiseres på alle våre sentre og er grunnlaget for den taoistiske livsveien, så tilbyr templene og helligdommene utøverne en mulighet for å ta del i andre av taoismens tradisjoner, slik som ritualer og seremonier. Et tempel eller en helligdom er åpen for alle uavhengig av kulturell eller religiøs bakgrunn. Det sentralt plasserte hovedelementet i alle er et alter viet til en eller flere guder. De representerer aspekter ved læren, som visdom eller medfølelse. Det er åpen adgang, alle er velkommen inn for å vise sin respekt og også delta i de rituelle aktivitetene, slik som seremoniene og festivalene som feires gjennom året. I templene kan det også være minnealtere hvor familie og venner har plassert minnetavler til ære for de avdøde for slik å sørge for at deres kjære blir tatt hånd om i livet etter døden.

Three Religions Temple ligger i det Internasjonale Senteret ved Orangeville, Canada. Dette store tempelet har altere viet til guder og gudeskikkelser fra taoismen, konfusianismen og buddhismen. Det har også et Dau Mo hellig skrin, et Chi Wo Tan alter, og en minnehall, en urnehall og gravlund hvor man kan vise respekt for de dødes sjeler og deres jordiske levninger.

 

Det internasjonale senteret
248305 5 Sideroad
Mono, Ontario L9W 6L2
Canada


Tel. 1.519.941.5981
Fax. 1.519.941.4542

Dette tempelet ligger på Steeles Avenue, og er viet til Wong Dai Sin, en taoistisk udødelig som har vært vist særlig respekt og kjærlighet blant folk i Hong Kong. Selv om han var en enkel gjetergutt, viste han stor godhet, visdom og rettskaffenhet og oppnådde udødelighet ved å praktisere de taoistiske kunstartene. Denne bygningen åpnet i 2015 og vant Govenor-General medaljen for sin innovative arkitektur. Den har raskt blitt et landemerke og samlingspunkt for folk som ønsker å delta i de seremoniene som regelmessig finner sted her. Dette tempelet rommer også en minnehall. Alle som ønsker å ære en av sine kjære kan sette opp en minnetavle her.

Wong Dai Sin Temple
378 Steeles Ave. E.
Thornhill, Ontario L3T 0E7
Canada


Tel. 1.905.597.3210
Fax. 1.416.654.3937

Wong Dai Sin

Wong Dai Sin er en taoistisk udødelig som er spesielt godt kjent og æret i Hong Kong og deler av Guangdong og Zhejiang provinsene. I følge historier som fortelles om ham utviste han store dyder selv om han bare var en enkel gjetergutt, og han oppnådde etterhvert udødelighet ved å praktisere de taoistiske kunstartene på Chisong-fjellet (Røde Pinje) i Zhejiang. Senere ble han kjent for “å hjelpe alle og fremelske godhet”. Med dette tempelet håper vi å bidra til å spre hans ånd av åpenhet, utholdenhet og medfølelse og skape et rom for alle som har et ønske om å finne innsikt ved å praktisere taoismen.

 

 

Ligger i hjertet av Torontos tradisjonelle China Town og er et aktivt og levende tempel med en minnehall. Det var hjemmet til vår grunnlegger Master Moy Lin Shin, i hans siste år. Det er regelmessig vertskap for seremonier og festivaler så vel som andre arrangementer. Hit kommer det besøkende både fra lokalsamfunnet og fra hele verden.

D'Arcy Street Temple
134 D'Arcy Street
Toronto, Ontario M5T 1K3
Canada


Tel. 1.416.656.2110
Fax. 1.416.654.3937

Templer & helligdommer rundt om i verden

Australia
Fremantle Three Deity Shrine
Toowoomba Goon Yam Shrine
Bayswater Three Deity Shrine
Canada
Halifax, NS Three Deity Shrine
Montreal, QC Goon Yam Shrine
Longueuil, QC Goon Yam Shrine
Sherbrooke, QC Goon Yam Table
Collingwood, ON Goon Yam Table
Kingston, ON Immortal Lu Shrine
London, ON Goon Yam Shrine
Markham, ON Goon Yam Table
Newmarket, ON Goon Yam Table
Orangeville, ON Chi Wo Tan
Orangeville, ON Three Religion Temple
Orangeville, ON Dao Mo Shrine & 60 Star Deities Constellations Palace
Orangeville, ON Wong Lin Goon (Guardian House)
Ottawa, ON Goon Yam Shrine
Peterborough, ON Goon Yam Table
Sault Ste. Marie, ON Goon Yam Table
Simcoe, ON Goon Yam Table
St. Catharine, ON Goon Yam Table
Stratford, ON Goon Yam Shrine
Toronto D’Arcy, ON Three Deity Shrine
Windsor, ON Goon Yam Table
Woodstock, ON Goon Yam Table
Winnipeg, MB Goon Yam Shrine
Calgary, AB Three Deity Shrine
Edmonton, AB Three Deity Shrine
Regina, SK Goon Yam Shrine
Nanaimo, BC Goon Yam Shrine
Vancouver, BC Goon Yam Shrine
Vernon, BC Goon Yam Shrine
Victoria, BC Goon Yam Shrine

 

Europa
Colchester, Storbritannia Three Deity Shrine
Madrid, Spania Three Deity Shrine
USA
Brandon, FL Immortal Lu Shrine
Denver, CO Three Deity Shrine
Dunedin, FL Three Deity Shrine
Portland, OR Three Deity Shrine
St. Petersburg, FL Goon Yam Shrine
Sarasota, FL Immortal Lu Shrine
Tallahassee, FL Three Deity Shrine