Gå til innhold

Templer og helligdommer

Taoisme rommer mange aspekter og kan praktiseres overalt. Personlig utvikling gjennom de taoistiske kunstarter forvandler kropp, sinn og ånd. Mens de taoistiske kunstartene praktiseres på alle våre sentre og er grunnlaget for den taoistiske livsveien, så tilbyr templene og helligdommene utøverne en mulighet for å ta del i andre av taoismens tradisjoner, slik som ritualer og seremonier. Et tempel eller en helligdom er åpen for alle uavhengig av kulturell eller religiøs bakgrunn. Det sentralt plasserte hovedelementet i alle er et alter viet til en eller flere guder. De representerer aspekter ved læren, som visdom eller medfølelse. Det er åpen adgang, alle er velkommen inn for å vise sin respekt og også delta i de rituelle aktivitetene, slik som seremoniene og festivalene som feires gjennom året. I templene kan det også være minnealtere hvor familie og venner har plassert minnetavler til ære for de avdøde for slik å sørge for at deres kjære blir tatt hånd om i livet etter døden.

Three Religions Temple ligger i det Internasjonale Senteret ved Orangeville, Canada. Dette store tempelet har altere viet til guder og gudeskikkelser fra taoismen, konfusianismen og buddhismen. Det har også et Dau Mo hellig skrin, et Chi Wo Tan alter, og en minnehall, en urnehall og gravlund hvor man kan vise respekt for de dødes sjeler og deres jordiske levninger.

 

Det internasjonale senteret
248305 5 Sideroad
Mono, Ontario L9W 6L2
Canada
Tel. 1.519.941.5981
Fax. 1.519.941.4542

Dette tempelet ligger på Steeles Avenue, og er viet til Wong Dai Sin, en taoistisk udødelig som har vært vist særlig respekt og kjærlighet blant folk i Hong Kong. Selv om han var en enkel gjetergutt, viste han stor godhet, visdom og rettskaffenhet og oppnådde udødelighet ved å praktisere de taoistiske kunstartene. Denne bygningen åpnet i 2015 og vant Govenor-General medaljen for sin innovative arkitektur. Den har raskt blitt et landemerke og samlingspunkt for folk som ønsker å delta i de seremoniene som regelmessig finner sted her. Dette tempelet rommer også en minnehall. Alle som ønsker å ære en av sine kjære kan sette opp en minnetavle her.

Wong Dai Sin Temple
378 Steeles Ave. E.
Thornhill, Ontario L3T 0E7
Canada
Tel. 1.905.597.3210
Fax. 1.416.654.3937

Wong Dai Sin

Wong Dai Sin er en taoistisk udødelig som er spesielt godt kjent og æret i Hong Kong og deler av Guangdong og Zhejiang provinsene. I følge historier som fortelles om ham utviste han store dyder selv om han bare var en enkel gjetergutt, og han oppnådde etterhvert udødelighet ved å praktisere de taoistiske kunstartene på Chisong-fjellet (Røde Pinje) i Zhejiang. Senere ble han kjent for “å hjelpe alle og fremelske godhet”. Med dette tempelet håper vi å bidra til å spre hans ånd av åpenhet, utholdenhet og medfølelse og skape et rom for alle som har et ønske om å finne innsikt ved å praktisere taoismen.

 

 

Ligger i hjertet av Torontos tradisjonelle China Town og er et aktivt og levende tempel med en minnehall. Det var hjemmet til vår grunnlegger Master Moy Lin Shin, i hans siste år. Det er regelmessig vertskap for seremonier og festivaler så vel som andre arrangementer. Hit kommer det besøkende både fra lokalsamfunnet og fra hele verden.

D'Arcy Street Temple
134 D'Arcy Street
Toronto, Ontario M5T 1K3
Canada
Tel. 1.416.656.2110
Fax. 1.416.654.3937

Templer & helligdommer rundt om i verden

Australia
ToowoombaGoon Yam Shrine
BayswaterThree Deity Shrine
Canada
Longueuil, QCGoon Yam Shrine
Collingwood, ONGoon Yam Table
Newmarket, ONGoon Yam Table
Orangeville, ONChi Wo Tan
Orangeville, ONThree Religion Temple
Orangeville, ONDao Mo Shrine & 60 Star Deities Constellations Palace
Orangeville, ONWong Lin Goon (Guardian House)
Ottawa, ONGoon Yam Shrine
Sault Ste. Marie, ONGoon Yam Table
Simcoe, ONGoon Yam Table
St. Catharine, ONGoon Yam Table
Stratford, ONGoon Yam Shrine
Toronto D’Arcy, ONThree Deity Shrine
Windsor, ONGoon Yam Table
Woodstock, ONGoon Yam Table
Calgary, ABThree Deity Shrine
Edmonton, ABThree Deity Shrine
Vancouver, BCGoon Yam Shrine
Europa
Colchester, StorbritanniaThree Deity Shrine
Madrid, SpaniaThree Deity Shrine
USA
Dunedin, FLThree Deity Shrine
Cookie Control Icon