Přeskočit na obsah

Úzkost, deprese a umění Taoistického tai chi™

Jestliže trpíte úzkostí nebo depresí anebo obojím, víte, že mohou významně ovlivnit váš plnohodnotný život. Možná zažíváte mnoho obtížných projevů a pocitů včetně nedostatku energie, beznaději, apatii nebo potíže ve vztazích s lidmi. Možná bojujete s obavami nebo panikou, pocitem rozrušení, který těžko ovládáte, s problémem se soustředit. Úzkost a deprese narušují denní fungování a brání pocitu štěstí.

Výzkum a neoficiální doklady naštěstí ukazují, že tai chi pomáhá jak při depresi, tak úzkosti. Cvičením Taoistického tai chi™ lidé zjišťují, že získávají víc energie, mají lepší náladu a jsou méně úzkostní. Jsou schopni relaxovat, jejich emocionalita je stálejší a zvládají stresové situace. Podporující společenství a společné cvičení jim pomáhají budovat pevné vztahy. Lidé zjišťují, že vztahy k druhým je těší stejně jako aktivity, kterým se možná začali vyhýbat. Rozvíjení taoistických umění cvičícím ukazuje, jak udržovat zdravé vztahy mezi sebou i k okolnímu světu.
Lidé, kteří Taoistické tai chi™ cvičí, zároveň zjišťují, že se stávají silnějšími, mají lepší rovnováhu a jsou uvolněnější. Těší se z krásného pocitu lehkosti a pohody.

Vyzkoušejte umění Taoistického tai chi™

Osobní příběh: Uzdravení z úzkosti a deprese – krok za krokem

Jmenuji se Kirosa. Byla mi diagnostikována deprese, všeobecná úzkostná porucha a panická porucha. V té době jsem nedokázala komunikovat s rodinou, nedokázala jsem chodit do práce ani vyjít ven z domu. Prospala jsem mnoho hodin. Zlom v mém životě nastal, když jsem se zúčastnila cvičení Taoistického tai chi™. Začala jsem myslet pozitivněji a přestala jsem se cítit tak sama. Začala jsem být spokojenější ve svém těle a začala jsem mít sama sebe víc ráda. Byla to cesta, ale s praktikováním Taoistického ta chi™ mám pocit, že jsem nový člověk.

Výzkum: Úzkost, deprese a tai chi

Máme důkazy, že pravidelné cvičení tai chi zmírňuje těžké projevy deprese.
  • Meta-analýzy ukázaly, že jedinci ve skupině podstupující terapii cvičením tai chi zaznamenali na konci experimentu zmírnění projevů deprese.1,2
  • Skupina autorů došla k závěru, že cvičení tai chi prospívá té části populace, která je vystavená riziku rozvoje vysilujících stresových poruch (jako úzkost a deprese), například vysokoškoláci.2
  • Randomizovaná kontrolovaná studie navíc zjistila, že osoby ve skupině s terapií tai chi zažily významně vyšší remisi projevů deprese ve srovnání se skupinou vzdělávací a skupinou osob na čekací listině.3

1Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of tai chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

2Webster, C.S., Luo, A.Y., Krägeloh, C., Moir, F., and Henning, M. (2016). A systematic review of the health benefits of Tai Chi for students in higher education. Preventative Medicine Reports, 3, 103-112.

3Yeung, AS. et al. (2017). A pilot, randomized controlled study of tai chi with passive and active controls in the treatment of depressed Chinese Americans. Journal of Clinical Psychiatry, 78(5), 522-588.

Pacienti s dalšími zdravotními problémy zažili zmírnění projevů deprese a úzkosti při pravidelném cvičení tai chi.
  • Vědci odhalili, že pacientům se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů prospívá tai chi nejen vzhledem k uvedeným zdravotním rizikům, ale ve srovnání s kontrolními skupinami zaznamenávají i zmírnění pocitu úzkosti.1
  • Jinde vědci zjistili, že lidé s onemocněním kardiovaskulárního systému, kteří pravidelně cvičili tai chi, vykazovali nižší hladinu úzkosti a deprese2,3 a psychické nepohody3. Uváděli také vyšší kvalitu života obecně2, stejně jako z hlediska specifických duševních a fyzických zdravotních opatření.3
  • Podobně vědci referují, že jsou “nashromážděny důkazy, že tai chi může ulevit příznakům deprese u pacientů s fibromyalgií, artritidou, roztroušenou sklerózou, srdečními problémy, lehkou demencí nebo při cerebrovaskulárních onemocněních.”4
  • Došli k závěru, že cvičení tai chi dlouhodobě prospívá zdraví tím, že snižuje stresový hormon, zmírňuje úzkost 1 a podporuje emocionální pohodu.1,2,3,4

1Chang, MY., Yeh, SC.J., and Chu, MC., et. al. (2013). Associations between tai chi chung program, anxiety, and cardiovascular risk factors. American Journal of Health Promotion, 28(1), 16-22.

2Liu, T., Chan, AW., Liu, YH., and Taylor-Pillae, R.E. (2018). Effects of Tai Chi-based cardiac rehabilitation on aerobic endurance, psychosocial well-being, and cardiovascular risk reduction among patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(4), 368-383.

3Taylor-Piliae, R.E. and Finley, B.A. (2020). Tai Chi exercise for psychological well-being among adults with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing, June.

2Kong, J., Wilson, G., Park, J., Pereira, K., Waypole, C., and Yeung, A. (2019). Treating depression with tai chi: State of the art and future perspectives. Frontiers in Psychiatry, 10(237), doi:10.3389/fpsyt.2019.00237.

Studie ukazují, že tai chi je prospěšné a zlepšuje psychosociální pohodu v mnoha oblastech včetně deprese a úzkosti.
  • Meta-analýzy oznamují, že došlo k významnému snížení hladiny stresu, úzkosti a deprese jak u zdravých dospělých, tak u pacientů s chronickým zdravotními potížemi.3
  • Dvě hloubkové recenze zjistily, že v řadě studií navzdory omezením kvůli otázkám metodologie je cvičení tai chi slibným nástrojem k ovládání úzkosti a deprese.1,2
  • Jedna studie dokonce říká, že “všichni odborníci pracující v oblasti prevence úzkosti nebo jejího zvládání, musí jako jeden z postupů, jak se s úzkostnými stavy vypořádat, učit tai chi.”1

1Sharma, M. and Haider, T. (2014). Tai Chi as an alternative and complimentary therapy for anxiety: A systematic review. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 20(2), 143-153.

2Wang, F., Lee, E-KO., Wu, T., et. al. (2014). The effects of tai chi on depression, anxiety, and psychological well-being: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Medicine, 21, 605–617.

3Wang, F., Lee, EK., Wu, T., Benson, H., Fricchione, G., Wang, W., and Yeung, AS. (2014). Tai chi on psychological well-being: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Medicine, 21(4), 605-617.

Co o umění Taoistického tai chi™ říkají ti, kdo chtějí zmírnit úzkost a depresi?

“Hodiny umění Taoistického tai chi™ pomáhají s prevencí projevů deprese a opravdu zabíjejí bolest. Cvičení Taoistického tai chi™ mi dává naději.”

– Jane, Chiltern, UK

“Po smrti mé ženy mi umění Taoistického tai chi™ pomohlo, abych se vyrovnal se zármutkem. Uklidňující, ale soustředěná „meditace v pohybu“ mi velmi pomohla k znovunalezení smyslu života.”

– Michael, St. Catharines, Kanada

“Cvičení Taoistického tai chi™ má v mém případě největší vliv na moje emoční/mentální zdraví – pociťuji méně úzkosti a deprese a mám větší schopnost navázat vztahy s ostatními. Mám větší sebevědomí. Jsem méně plachá a necítím takovou úzkost ve společnosti. Jsem klidnější a méně se hněvám.”

– Ann, Cobourg, Kanada

“Jakkoli jsem velmi vděčná za to, co Taoistické tai chi™ nabízí pro zlepšení tělesného zdraví, je to duševní pokoj, klid a vyrovnanost, kterých si nyní nejvíc cením. Současná kvalita mého života se ohromně zlepšila – jasná mysl, radost, organizační schopnosti, lepší paměť, řešení problémů, méně bezdůvodné úzkosti.”

– Margaret, Toronto, Kanada

“Když jsem v roce 1991 začala cvičit Taoistické tai chi™ byla jsem velmi úzkostná a měla jsem depresi. K depresi mám genetické předpoklady: babička z otcovy strany, otec, bratr a některé jeho děti a vnoučata – tedy 5 generací bojuje jak s úzkostnou poruchou, tak s depresí. Z celé rodiny pouze já držím tyto věci pod kontrolou bez užívání léků. Docela brzy jsem si při cvičení Taoistického tai chi™ uvědomila, že mi toto cvičení dodává víc energie, pomáhá mi se uvolnit a že jsem méně úzkostná. Zjistila jsem, že jakmile začnu pociťovat úzkost nebo depresi, dělám don yu a tím pocit smutku a únavy zastavím. Na hodinách Taoistického tai chi™ mluvíme hodně o rovnováze – pro mě to na prvním místě znamená emocionální rovnováhu. Poznala jsem také, že moje tělesná rovnováha přispívá k emocionální rovnováze, že tělo a mysl jsou jedno.”

– Polly, Vancouver, Kanada

Jak pomáhá cvičení Taoistického tai chiTM?

Umění Taoistického tai chiTM jsou také formou meditace v pohybu, která má hluboký vliv na nervový systém a mozek, snižuje úzkost, odlehčuje ducha, uklidňuje a čistí mysl.

Umění Taoistického tai chiTM zahrnují celou řadu pohybů s hlubokým protahováním a nepřetržitým otáčením páteře. Procvičují celou fyziologii včetně svalových, kosterních a oběhových systémů, šlach, kloubů, pojivové tkáně a orgánů. Tento komplexní přístup má hluboký dopad na naše zdraví, zvyšuje sílu, flexibilitu a odolnost bez ohledu na náš stav.

Buďte silnější – buďte lehčí – buďte uvolněni

Najděte skupinu ještě dnes

Cookie Control Icon