Preskočiť na obsah Cookie Control Icon

Úzkosť, depresia a umenia Taoistického Tai Chi™

Ak trpíte úzkosťou alebo depresiou alebo oboma, viete, že môžu hlboko ovplyvniť vašu radosť zo života. Môžete zažiť veľa náročných symptómov a pocitov vrátane nedostatku energie, beznádeje, apatie alebo problémov k kontakte s ľuďmi. Možno zápasíte s obavami alebo panikou, pocitom rozrušenia, ktorý je ťažké kontrolovať či máte problémy so sústredením sa. Úzkosť a depresia určite zasahujú do každodenného fungovania a šťastia.

Našťastie výskum a neoficiálne dôkazy ukazujú, že Tai Chi pomáha ľuďom s depresiou a úzkosťou. Vďaka cvičeniu Taoistického Tai Chi™ ľudia zistia, že majú viac energie, lepšiu náladu a menšiu úzkosť. Sú schopní relaxovať, byť emocionálnejší a zvládať stresujúce situácie. Byť súčasťou podpornej komunity a spoločné cvičenie pomáha budovať silné vzťahy. Ľudia zistia, že si užívajú svoje vzťahy s ostatnými, ako aj činnosti, ktorým sa yo začiatku vyhýbali. Tréning v týchto umeniach poskytuje cvičencom spôsob, ako udržiavať zdravé spojenia so sebou samým a aj s okolitým svetom.

Ľudia, ktorí praktizujú umenia Taoistického Tai Chi™, tiež zistia, že sú silnejší, majú lepšiu rovnováhu a flexibilitu a užívajú si nádherný pocit ľahkosti a pohody.

Vyskúšajte umenia Taoistického Tai Chi™

Jeden príbeh o zotavení sa z úzkosti a depresie - krok za krokom!

Volám sa Kirosa. Bola mi diagnostikovaná depresívna porucha, všeobecná úzkostná porucha a panická porucha. V tom čase som nemohla interagovať so svojou rodinou ani s prácou a vôbec sa dostať z domu. Spal som veľa hodín. Účasť na retreate umení Taoistického Tai Ch™ bol zlom v mojom živote. Začala som rozmýšľať pozitívnejšie a prestala som sa cítiť tak sama. Začala som sa cítiť pohodlnejšie vo svojej vlastnej koži a malsa som sa viacej rada. Bola to dlhá cesta, ale vďaka cvičeniu Taoistického Tai Chi™ mám pocit, že som nový človek.

 

Výskum: Úzkosť, Depresia a Tai Chi

Existujú dobré dôkazy o tom, že pravidelná prax v Tai Chi znižuje závažnosť depresie.
  • Metaanalýzy ukázali, že jedinci v liečebných skupinách Tai Chi mali na konci testu zníženú závažnosť depresie. Zistili tiež prínos pre úzkosť1,2.
  • Skupina autorov dospela k záveru, že cvičenie Tai Chi je prospešné pre populácie, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku rozvoja oslabujúcich porúch súvisiacich so stresom (napr. Úzkosť a depresia), ako sú postgraduálni študenti2.
  • Okrem toho randomizované kontrolované štúdie zistili, že v liečebných skupinách Tai Chi došlo k výrazne vyššej remisii ich depresívnych symptómov v porovnaní s čakacími a vzdelávacími skupinami3.

1Huston, P. and McFarlane, B. (2016). Health benefits of tai chi: What is the evidence? Canadian Family Physician, 62, 881-90.

2Webster, C.S., Luo, A.Y., Krägeloh, C., Moir, F., and Henning, M. (2016). A systematic review of the health benefits of Tai Chi for students in higher education. Preventative Medicine Reports, 3, 103-112.

3Yeung, AS. et al. (2017). A pilot, randomized controlled study of tai chi with passive and active controls in the treatment of depressed Chinese Americans. Journal of Clinical Psychiatry, 78(5), 522-588.

U pacientov s mätúcimi zdravotnými problémami došlo pri pravidelnom cvičení Tai Chi k zníženiu depresie a úrovne úzkosti.
  • Vedci zistili, že pacienti s rizikom kardiovaskulárnych problémov mali úžitok nielen z cvičenia Tai Chi, pokiaľ ide o ich kardiovaskulárne rizikové faktory, ale v porovnaní s kontrolnými skupinami mali tiež výrazný pokles výskytu úzkosti1.
  • Vedci zistili, že u jedincov s kardiovaskulárnymi chorobami, ktorí pravidelne cvičili Tai Chi, sa prejavila nižšia úroveň úzkosti, depresie2,3 a psychického utrpenia3. Hlásili tiež vyššiu kvality života ako takú.
  • Podobne vedci uvádzajú, že „sa hromadia dôkazy o tom, že Tai Chi môže zmierniť depresívne symptómy u pacientov s fibromyalgiou, artritídou, roztrúsenou sklerózou, srdcovým zlyhaním, miernou demenciou a cerebrovaskulárnou poruchou2“.
  • Dospeli k záveru, že cvičenie Tai Chi má dlhodobé prínosy pre zdravie prostredníctvom redukcie stresových hormónov, redukcie úzkosti1 a podpory emocionálnej pohody1,2.

1Chang, MY., Yeh, SC.J., and Chu, MC., et. al. (2013). Associations between tai chi chung program, anxiety, and cardiovascular risk factors. American Journal of Health Promotion, 28(1), 16-22.

2Liu, T., Chan, AW., Liu, YH., and Taylor-Pillae, R.E. (2018). Effects of Tai Chi-based cardiac rehabilitation on aerobic endurance, psychosocial well-being, and cardiovascular risk reduction among patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(4), 368-383.

3Taylor-Piliae, R.E. and Finley, B.A. (2020). Tai Chi exercise for psychological well-being among adults with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing, June.

4Kong, J., Wilson, G., Park, J., Pereira, K., Waypole, C., and Yeung, A. (2019). Treating depression with tai chi: State of the art and future perspectives. Frontiers in Psychiatry, 10(237), doi:10.3389/fpsyt.2019.00237.

Štúdie ukazujú, že Tai Chi je prospešné pre zlepšenie psychosociálnej pohody v mnohých oblastiach vrátane depresie a úzkosti.
  • Metaanalýza uviedla, že došlo k významnému zníženiu stresu, úzkosti a depresie u zdravých dospelých aj u pacientov s chronickými ochoreniami3.
  • Dva hĺbkové prehľady literatúry zistili, že napriek obmedzeniam v mnohých štúdiách spôsobených metodologickými problémami je cvičenie Tai Chi stále veľmi sľubnou intervenciou pre zvládanie úzkosti a depresie1,2.
  • Jedna štúdia zašla tak ďaleko, že naznačuje, že „všetci praktizujúci, ktorí pracujú s prevenciou alebo zvládaním úzkosti, musia naučiť tai chi ako jeden z prístupov k zmierneniu úzkosti1“.

1Sharma, M. and Haider, T. (2014). Tai Chi as an alternative and complimentary therapy for anxiety: A systematic review. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 20(2), 143-153.

2Wang, F., Lee, E-KO., Wu, T., et. al. (2014). The effects of tai chi on depression, anxiety, and psychological well-being: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Medicine, 21, 605–617.

3Wang, F., Lee, EK., Wu, T., Benson, H., Fricchione, G., Wang, W., and Yeung, AS. (2014). Tai chi on psychological well-being: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Medicine, 21(4), 605-617.

Čo hovoria odborníci s úzkosťou alebo depresiou o umeniach Taoistického Tai Chi™?

„Chodenie na skupiny Taoistické Tai Chi™ pomáha pri prevencii depresie a je veľkým zabijakom bolesti. Taoistické Tai Chi™ mi dáva nádej.“

– Jane, Chiltern, UK

„Keď moja žena zomrela, umenia Taoistického Tai Chi ™ mi pomohli vyrovnať sa s procesom smútenia. Upokojujúca, ale sústredená „meditácia v pohybe“ bola obrovskou pomocou a vrátila mi zmysel života.“

– Michael, St. Catharines, Kanada

„CvičenieTaoistického Tai Chi™ mi výrazne ovplyvnilo moje emocionálne / duševné zdravie – mám menej úzkosti a depresie a zlepšilo mi schopnosť nadväzovať vzťahy s ostatnými. Mám lepšiu sebaúctu; Som menej plachá a mám menšiu sociálnu úzkosť. Som pokojnejšia a menej nahnevaná.“

– Ann, Cobourg, Kanada

„Aj keď som veľmi vďačný za zlepšenie fyzického zdravia, ktoré ponúka cvičenie Taoistického Tai Chi™, cítim, že je to práve duševný pokoj, Kľud a vyrovnanosť. Skutočná funkčnosť môjho života sa nesmierne zlepšila – mentálna jasnosť, veselosť, organizačné schopnosti, zvýšená duševná pamäť / riešenie problémov, menšia úzkosť z neznámeho.“

– Margaret, Toronto, Kanada

„Keď som prvýkrát v roku 1991 začal cvičiť Taoistické Tai Chi™, bol som veľmi znepokojený a depresívny. K mojej depresii patrí genetická zložka: moja babička z otcovej strany, môj otec, môj brat a niektoré z jeho detí a vnúčat – teda 5 generácií – zápasili s úzkosťou a depresiou. Zo všetkej rodiny som jediný, kto udržuje tieto veci pod kontrolou bez liekov. Od začiatku môjho tréningu umení Taoistického Tai Chi™ som si uvedomil, že cvičenie Taoistického Tai Chi™ mi poskytlo viac energie, pomohlo mi uvoľniť sa a bola som menej nervózna. Naučila som sa, že ak sa začínam cítiť úzkostne alebo depresívne, dokážem robiť dan-yus a vlastne zastaviť pocit smútku a únavy. Na skupinách umenia Taoistického Tai Chi™ veľa hovoríme o rovnováhe; pre mňa to vždy znamená predovšetkým emocionálnu rovnováhu. Tiež som sa dozvedela, že rovnováha v mojom tele prispieva k emocionálnej rovnováhe, že myseľ a telo sú všetci jedno.“

– Polly, Vancouver, Kanada

Ako pomáha cvičenie umení Taoistického Tai Chi™ ?

Umenia Taoistické Tai Chi™ sú forma meditácie v pohybe, ktorá má hlboký vplyv na nervový systém a mozog, znižuje úzkosť, odľahčuje ducha, upokojuje a čistí myseľ.

Umenia Taoistického Tai Chi™ zahŕňajú celý rad pohybov s hlbokým rozťahovaním a nepretržitým otáčaním chrbtice. Precvičia celú fyziológiu vrátane svalového, kostrového a obehového systému, ako aj šliach, kĺbov, spojivového tkaniva a orgánov. Tento celotelový prístup má hlboký vplyv na naše zdravie, zvyšuje silu, flexibilitu a odolnosť bez ohľadu na náš stav.

Buďte silnejší – buďte ľahší – buďte relaxovaní

Vyhľadajte skupiny ešte dnes