Menu stopki

The Dragon's Head Blog: Taoist Tai Chi Arts International Workshop in Kraków, 17-21 July 2019

We had the pleasure to host 179 participants from 9 countries of the world – including Europe, Canada and New Zealand.

Below you will find few testimonials:

It was a workshop quite different from all the previous ones in which I attended … A lot was said about the flow of chi, twelve meridians, Chinese medicine, also about the health benefits of tai chi „.

we learned about the influence of Tai Chi on the flow of internal chi energy in our body and its effects on our health. When practicing the particular elements of tai chi we focused on the smooth, light movements and internal connection in our body.

An additional attraction of this year’s workshops was learning the Lok Hup set – the exercise with the tradition older than  Tai Chi over 200 years. „

„I came back from the workshop calmer, „extended”, and in better condition. I met many new people, who were very friendly towards me and others. I am glad that I could participate in this event.

I am delighted with the mutual feeling among the participants of the Workshop. People from different countries practiced together, they’ve often never met before, and the atmosphere was as if it was a group of friends who knew each other for years.

 

Międzynarodowy Warsztat Taoist Tai Chi 17-21 lipca, Kraków.

Mieliśmy przyjemność gościć 179 członków/uczestników Stowarzyszenia z 9 krajów świata – Europy, Kanady i Nowej Zelandii.

To był warsztat całkiem inny niż wszystkie poprzednie, w których uczestniczyłam… Mówiono dużo o przepływie energii chi, dwunastu meridianach, chińskiej medycynie, także o zdrowotnym działaniu tai chi“.

Uczyliśmy się jaki wpływ ma Tai Chi na przepływ wewnętrznej energii chi w naszym organizmie i jakie to przynosi skutki dla naszego zdrowia. Ćwicząc poszczególne elementy ciągu tai chi skupiliśmy się na płynności ruchów i wewnętrznym połączeniu”.

Dodatkową atrakcją tegorocznych warsztatów była też nauka Lok Hup – ćwiczeń starszych od Tai Chi o ponad 200 lat.

Z warsztatów wróciłam spokojniejsza, „rozciągnięta” i w lepszej kondycji. Poznałam wiele nowych osób, bardzo przyjacielsko
nastawionych do mnie i do innych. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu.”

“Jestem zachwycony atmosferą panującą wśród uczestników Warsztatu. Spotkali się ludzie z różnych krajów, którzy często nigdy wcześniej się nie widzieli, a klimat był taki, jakby była to grupa znających się od lat przyjaciół”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cookie Control Icon