Skip to content

The Dragon's Head Blog: Newcomer’s Impressions of International Workshop in Prague

82535

Česká verze následovně

 

On January 30 and 31 we attended a big two-day workshop where we had a further opportunity to deepen our knowledge of Taoist Tai Chi® arts. The workshop was enjoyed also by some members who were quite new to Taoist Tai Chi® and who have participated for the first time in an international workshop.  Here are impressions of my first international workshop.

Even if I am a complete newcomer to tai chi, having just finished the four-month course for beginners and not having had a chance to put together the 108 moves of the set when practising alone, I have decided that I would attend the two-day international workshop held in late January in Prague.

What I was expecting from that was to learn more about the context of tai chi and I was looking forward to the atmosphere of this international event, to the many dedicated people who are practising this art for a long time.  I was also curious about the foreign instructor, who was this time Jim Nicholson from Canada.

For me the workshop began on Thursday, two days before the official start. At our Prague clubhouse I was involved in cooking potato soup and baking gingerbread for guests staying there. In the evening there was  a three-hour intensive led by Jim Nicholson. For the first time I practiced the toryu, the donyu and other exercises that are not taught in the beginner classes.  I was deeply impressed by the quiet and relaxed tai chi Jim offered us. And he seemed to deeply enjoy our potato soup.

Participants came in huge numbers to the workshop which was held on the premises of a secondary school. Later I found out that we were about 260 from about nine countries. On both days we practiced intensely, both collectively and in small groups led by instructors from various countries. I met new members and new instructors. Sunday’s program began with chanting, another thing which was entirely new to me. We all received a yellow songbook with texts written in Chinese characters with transliteration into Latin characters. We chanted kneeling or standing under Jim‘s leadership. He masterfully chanted selected parts of the songbook; his performance was amazing.

I am so glad that I took part in the workshop. It’s always better to be “in it”, to see with your own eyes and to try new skills, rather than to just read about the effects of tai chi. It made me understand a little more what tai chi is about and it strengthened my motivation to keep going. It is clear to me that I’m at the beginning of a very long, perhaps infinite journey, but that it’s meaningful and that it strongly effects not only one’s health but also one’s spiritual and social spheres.

 

Dojmy z mezinárodního workshopu tai chi

I když jsem v tai chi úplný nováček, právě jsem dokončila čtyřměsíční kurs pro začátečníky a celou sestavu 108 cviků bych sama nezacvičila ani náhodou, rozhodla

jsem se, že se zúčastním mezinárodního dvoudenního workshopu pořádaného na konci ledna v Praze.

Slibovala jsem si od toho, že se dozvím více souvislostí a informací o tai chi a těšila jsem se na atmosféru této mezinárodní události, na spoustu zapálených lidí věnujících se dlouhodobě tomuto umění. Samo sebou jsem byla zvědavá na zahraničního instruktora, kterým byl Jim Nicholson z Kanady.

Workshop pro mne začal již dva dny před oficiálním začátkem. V centru jsem se zapojila do vaření bramborové polévky a pečení perníku pro hosty v něm ubytované. Večer pak proběhlo tříhodinové cvičení s Jimem Nicholsonem. Poprvé jsem zkusila toryu, donyu a další cviky, které se v začátečnících neučí. Klidné uvolněné cvičení Jima na mě udělalo hluboký dojem. Jemu prý zase chutnala naše bramboračka.

Na workshop, který se konal v areálu jedné střední průmyslové školy, přijelo obrovské množství účastníků. Později jsem se dozvěděla, že nás bylo kolem 260 z přibližně 9 zemí. Po oba dny se intenzivně cvičilo a učilo, jak hromadně, tak v malých skupinách pod vedením instruktorů z různých zemí. Poznala jsem tak nové lidi a instruktory. Nedělní program byl zahájen chantingem, další pro mne zcela novou věcí. Všichni jsme obdrželi žluté zpěvníky s texty písní v čínských znacích s přepisem do latinky. Zpívalo se v kleče nebo ve stoje pod vedením Jima. Ten mistrovsky přezpíval celý zpěvník, jeho výkon byl úžasný.

Jsem moc ráda, že jsem se workshopu zúčastnila. Je vždycky lepší být „při tom“, vidět na vlastní oči a zkoušet nové dovednosti, než si o účincích tai chi jenom číst. Trochu více se mi poodkrylo, o čem tai chi je a posílilo moji motivaci k dalšímu pokračování. Je mi jasné, že mám před s sebou ještě hodně dlouhou, patrně nekonečnou, cestu, ale že to je smysluplné a má to rozměry jak zdravotní, tak duchovní a společenské.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cookie Control Icon