Skip to content

The Dragon's Head Blog: Slovakia @ CIT Week

Balance, drop, smile, eyes level – these were the most used words during the 1st day of CIT week. 573 participants from around the world gathered to work together not only on 108 movements.
Excellent beginning was provided with inspiring discussions which make as think about our transformations and tremendous buns baked with the same lightness as our dan-yus.

CIT week práve začal

Rovnováha, padanie, úsmev, pozerať sa rovno dopredu – toto boli najviac používané slová počas prvého dňa CIT. 573 účastníkov z celého sveta sa zišlo, aby spoločne pracovali nielen na 108 pohyboch. Skvelý začiatok sprevádzali inšpirujúce diskusie podnecujúce k úvahám o našich zmenách a vynikajúce buchty, upečené s rovnakou ľahkosťou ako naše donyu.

 

cit-2016-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cookie Control Icon