Přeskočit na obsah Cookie Control Icon

Upřednostňujeme zdraví a bezpečnost

Členové z celé republiky, ačkoliv fyzicky odděleni, nadále prohlubují své praktikování Taoistického tai chiTM doma. Mnoho účastníků se schází online, aby procvičilo chanting a sdílelo učení Sdružení. Také se scházíme k diskusi o našem učení na místní, regionální a celorepublikové úrovni.

Až budeme připraveni, opět se spolu osobně potkáme. Mezitím nám domácí praxe pomáhá kultivovat sílu, rovnováhu, klid, odolnost, soucit a radost

Naše praxe nám také pomáhá najít trpělivost. Jsme si vědomi, že situace COVID-19 se neustále vyvíjí a může se rychle změnit. Vždy bude naší nejvyšší prioritou bezpečnost celého Sdružení i všech členů, zejména protože je mezi námi mnoho zranitelných. Proto postupujeme velmi rozvážně a opatrně při znovuobnovování našich aktivit.

Každý den pilně pracujeme na rozvoji a péči o naši organizaci. Tento rok slavíme 50. výročí a v průběhu let jsme si vybudovali pevný základ. Až přijde čas a opět se budeme moci potkávat, budeme silnější než kdy jindy.

Materiál pro volný čas

Texty pro chanting:

Bo Hui Jaan
Daai Bei Jau
Goon Yam Gau Foo Ging

Audio:

Bo Hui Jaan

Video: